Kjære alle sammen!

Det er nå to uker siden skolestart. Dette er, som normalt, en travel tid der mange ting skal falle på plass. Våre nye elever ser ut til å ha funnet seg til rette, både i 1. klasse og oppover i klassetrinnene. Det er godt å se. Bli gjerne kjent med Elin, vår gjesteelev fra Tyskland, hun er presentert i siste utgave av foreldreforeninga sin egen avis, Rotvoll-flisa.

Ungene ved Fritidshjemmet har laget ei palletrapp ned til bukta.
Unger og ansatte ved Fritidshjemmet har laget ei trapp av paller gjennom skogen ned til Rotvollfjæra.

Det har vært fint å starte opp skolen på grønt nivå uten inndeling i kohorter. Det gjør at elevene våre kan ferdes og leke mer fritt i skolegården, slik barn bør kunne gjøre. Vi ser imidlertid at smitten i Trondheim og omegn øker på. Vi har derfor våre beredskapsplaner liggende klare. Det betyr at vi må være forberedt på å bevege oss raskt opp på gult eller rødt nivå, om det blir nødvendig.

Det er fortsatt helsemyndighetenes anbefalinger som gjelder med hensyn til smittevern. De viktigste retningslinjene er god håndhygiene, holde avstand så godt man kan, samt holde seg hjemme om man er forkjølet eller har feber. Har man symptomer på forkjølelse bør man teste seg. Trondheim kommune oppdaterte sine retningslinjer for smittevern i formannskapsmøtet 26.08.21, og vi følger disse ved Steinerskolen på Rotvoll. Man finner mer informasjon om bestilling av test HER.

Vi har hatt en velsignet fin sommer i Trondheim, men vi beveger oss snart fra august og over i september måned. Det betyr at vi nærmer oss et av høstens store høydepunkter, nemlig høstmarkedet. Foreldre, barnehagen, skolen og Camphill planlegger nå gjennomføringa av arrangementet. Går alt etter planen avholdes høstmarkedet 25. september. Datoen er satt med et visst forbehold på grunn av smittesituasjonen, men vi håper det beste. Det hadde vært hyggelig om vi kunne fått mulighet til å gjennomføre dette arrangementet som vanlig i slutten av september.

1. klassens overbygde terrasse.
Førsteklassens langbord dekorert med avblomstrede solsikker fulle av frø.

Vi er i gang med helsepedagogisk avdeling ved skolen. Dette er ei svært viktig satsing for Steinerskolen på Rotvoll. Her kan vi i større grad legge til rette for at elever får mulighet til å gjennomføre grunnskolen litt utenom det ordinære skoleløpet. Bygging av god selvtillit og et godt selvbilde er svært viktig for unge mennesker, spesielt når dette er vanskelig å oppnå gjennom den tradisjonelle skolen. På helsepedagogisk avdeling får elevene tilpassede arbeidsoppgaver der trygghet og mestring står i fokus, selve grunnlaget for sosial utvikling, faglig framgang og personlig vekst. Det blir spennende og interessant å følge utviklinga i denne delen av skoledrifta.

Skolestyret har starta et arbeid med å utvikle en strategiplan for skolen, der vi skal se 5, 10 og 15 år framover i tid. Her blir det viktig at vi stiller oss spørsmål om hvilke ønsker vi har for framtida for Steinerskolen på Rotvoll og for lokalmiljøet rundt skolen. Her blir det viktig at alle parter, elever, foreldre og ansatte blir hørt og får mulighet til å påvirke prosessene. Styreleder har satt som ambisjon at strategiarbeidet skal være klargjort til styremøtet i februar 2022.

Vi bør også nevne at skolen har svart ut et tilsyn under Miljøenheten i Trondheim kommune om skolens beredskapsplan og risikoanalyse. Dette vil bli ett av flere tema som rektor informerer om på storforeldremøte i september. Det er mulig at vi må dele opp dette møtet for å imøtekomme kravene om smittevern, men dette kommer vi tilbake til. Her vil rektor også ta opp temaer som trygt og godt skolemiljø, skolens øvrige planer, elevrådsarbeid, trivselslederprogrammet osv., men like viktig er det å komme i kontakt med og i dialog med dere foreldre. Dato eller datoer for storforeldremøtet vil bli publisert i god tid før møtet.

Vi kan nevne at vi har hatt noen utfordringer med å skaffe nok vikarer siden skolestart. Trondheim kommune har gjort en del endringer med hensyn til testing. Dette skaper en del problemer for oss etter som ansatte med symptomer på forkjølelse må holde seg hjemme inntil de har fått mulighet til å teste seg, og i den siste tida har det vært opp mot en ukes ventetid. Vi håper dette retter seg etter hvert.

Jeg vil gjerne benytte anledninga til å takke kollegiet for innsatsen de første ukene. Denne delen av skoleåret er ofte svært travel der mange ting skal håndteres samtidig. De sørger for elevenes trygghet og læring, planer som skal legges og gjennomføres, samarbeider på tvers av fag, bare for å nevne noen i en nærmest uendelig rekke av ting som skal gjøres på denne tida av året. Vi har mye å være takknemlige for.

We can find Nature outside us only if we have first learned to know her within us. What is akin to her within us must be our guide. This marks out our path of enquiry.

Rudolf Steiner

Jeg håper alle er friske og raske og ved godt mot nå i oppstarten av skoleåret. Jeg har i alle fall gledet meg til å gå i gang – vi har mye godt i vente.

Alt godt!

Frode

August

August er det mykeste myke jeg kjenner,
denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
denne dugg av avskjed i mine hender.

Dette hemmelig milde innover jorden,
denne lyende stillhet: Tal Herre, tal!
Dette lyset som hviler på modningens høyde,
dveler og synker mot visningens dal.

Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen.
Denne etterårsferd over sted og forstand.
Jeg har drømt at jeg seilte mot Evigheten,
og en kveld i august var den første
besynderlig duse kjenning av land.

Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet:
August er det mykeste myke jeg kjenner,
myk som sorg og kjærlighet.


Einar Skjæraasen 

Kjære alle sammen!

Det er nå to uker siden skolestart. Dette er, som normalt, en travel tid der mange ting skal falle på plass. Våre nye elever ser ut til å ha funnet seg til rette, både i 1. klasse og oppover i klassetrinnene. Det er godt å se. Bli gjerne kjent med Elin, vår gjesteelev fra Tyskland, hun er presentert i siste utgave av foreldreforeninga sin egen avis, Rotvoll-flisa.

Ungene ved Fritidshjemmet har laget ei palletrapp ned til bukta.
Unger og ansatte ved Fritidshjemmet har laget ei trapp av paller gjennom skogen ned til Rotvollfjæra.

Det har vært fint å starte opp skolen på grønt nivå uten inndeling i kohorter. Det gjør at elevene våre kan ferdes og leke mer fritt i skolegården, slik barn bør kunne gjøre. Vi ser imidlertid at smitten i Trondheim og omegn øker på. Vi har derfor våre beredskapsplaner liggende klare. Det betyr at vi må være forberedt på å bevege oss raskt opp på gult eller rødt nivå, om det blir nødvendig.

Det er fortsatt helsemyndighetenes anbefalinger som gjelder med hensyn til smittevern. De viktigste retningslinjene er god håndhygiene, holde avstand så godt man kan, samt holde seg hjemme om man er forkjølet eller har feber. Har man symptomer på forkjølelse bør man teste seg. Trondheim kommune oppdaterte sine retningslinjer for smittevern i formannskapsmøtet 26.08.21, og vi følger disse ved Steinerskolen på Rotvoll. Man finner mer informasjon om bestilling av test HER.

Vi har hatt en velsignet fin sommer i Trondheim, men vi beveger oss snart fra august og over i september måned. Det betyr at vi nærmer oss et av høstens store høydepunkter, nemlig høstmarkedet. Foreldre, barnehagen, skolen og Camphill planlegger nå gjennomføringa av arrangementet. Går alt etter planen avholdes høstmarkedet 25. september. Datoen er satt med et visst forbehold på grunn av smittesituasjonen, men vi håper det beste. Det hadde vært hyggelig om vi kunne fått mulighet til å gjennomføre dette arrangementet som vanlig i slutten av september.

1. klassens overbygde terrasse.
Førsteklassens langbord dekorert med avblomstrede solsikker fulle av frø.

Vi er i gang med helsepedagogisk avdeling ved skolen. Dette er ei svært viktig satsing for Steinerskolen på Rotvoll. Her kan vi i større grad legge til rette for at elever får mulighet til å gjennomføre grunnskolen litt utenom det ordinære skoleløpet. Bygging av god selvtillit og et godt selvbilde er svært viktig for unge mennesker, spesielt når dette er vanskelig å oppnå gjennom den tradisjonelle skolen. På helsepedagogisk avdeling får elevene tilpassede arbeidsoppgaver der trygghet og mestring står i fokus, selve grunnlaget for sosial utvikling, faglig framgang og personlig vekst. Det blir spennende og interessant å følge utviklinga i denne delen av skoledrifta.

Skolestyret har starta et arbeid med å utvikle en strategiplan for skolen, der vi skal se 5, 10 og 15 år framover i tid. Her blir det viktig at vi stiller oss spørsmål om hvilke ønsker vi har for framtida for Steinerskolen på Rotvoll og for lokalmiljøet rundt skolen. Her blir det viktig at alle parter, elever, foreldre og ansatte blir hørt og får mulighet til å påvirke prosessene. Styreleder har satt som ambisjon at strategiarbeidet skal være klargjort til styremøtet i februar 2022.

Vi bør også nevne at skolen har svart ut et tilsyn under Miljøenheten i Trondheim kommune om skolens beredskapsplan og risikoanalyse. Dette vil bli ett av flere tema som rektor informerer om på storforeldremøte i september. Det er mulig at vi må dele opp dette møtet for å imøtekomme kravene om smittevern, men dette kommer vi tilbake til. Her vil rektor også ta opp temaer som trygt og godt skolemiljø, skolens øvrige planer, elevrådsarbeid, trivselslederprogrammet osv., men like viktig er det å komme i kontakt med og i dialog med dere foreldre. Dato eller datoer for storforeldremøtet vil bli publisert i god tid før møtet.

Vi kan nevne at vi har hatt noen utfordringer med å skaffe nok vikarer siden skolestart. Trondheim kommune har gjort en del endringer med hensyn til testing. Dette skaper en del problemer for oss etter som ansatte med symptomer på forkjølelse må holde seg hjemme inntil de har fått mulighet til å teste seg, og i den siste tida har det vært opp mot en ukes ventetid. Vi håper dette retter seg etter hvert.

Jeg vil gjerne benytte anledninga til å takke kollegiet for innsatsen de første ukene. Denne delen av skoleåret er ofte svært travel der mange ting skal håndteres samtidig. De sørger for elevenes trygghet og læring, planer som skal legges og gjennomføres, samarbeider på tvers av fag, bare for å nevne noen i en nærmest uendelig rekke av ting som skal gjøres på denne tida av året. Vi har mye å være takknemlige for.

We can find Nature outside us only if we have first learned to know her within us. What is akin to her within us must be our guide. This marks out our path of enquiry.

Rudolf Steiner

Jeg håper alle er friske og raske og ved godt mot nå i oppstarten av skoleåret. Jeg har i alle fall gledet meg til å gå i gang – vi har mye godt i vente.

Alt godt!

Frode

August

August er det mykeste myke jeg kjenner,
denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
denne dugg av avskjed i mine hender.

Dette hemmelig milde innover jorden,
denne lyende stillhet: Tal Herre, tal!
Dette lyset som hviler på modningens høyde,
dveler og synker mot visningens dal.

Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen.
Denne etterårsferd over sted og forstand.
Jeg har drømt at jeg seilte mot Evigheten,
og en kveld i august var den første
besynderlig duse kjenning av land.

Jeg vet midt i alt det jeg ikke vet:
August er det mykeste myke jeg kjenner,
myk som sorg og kjærlighet.


Einar Skjæraasen