Skolens ansatte

1. klasse Nina Egeland Klasselærer
  nina.marie.egeland@steinerskolen.no 404 75 712
2. klasse Elisabeth Ulsund Klasselærer
  elisabeth.ulsund@steinerskolen.no 948 60 377
3. klasse Malin Nilsen Klasselærer
  malin.nilsen@steinerskolen.no 915 30 023
4. klasse Johannes Schumacher Klasselærer
  johannes.schumacher@steinerskolen.no 991 09 289
5. klasse Kari Kirkholt Klasselærer
  kari.kirkholt@steinerskolen.no 404 78 028
6. klasse Julia Kulseth Klasselærer
  julia.kulseth@steinerskolen.no 905 27 917
7. klasse Johann Vilhjalmsson Klasselærer
  johann.vilhjalmsson@steinerskolen.no 995 69 904
8. klasse Nikolai Hassel Klasselærer
  nikolai.hassel@steinerskolen.no 928 37 518
9. klasse Ann-Helen Jenssen Klasselærer
  ann-helen.jenssen@steinerskolen.no 913 16 010
10. klasse Thomas Jakobsson Klasselærer
  thomas.jakobsson@steinerskolen.no 988 15 230
Eng/norsk Ann-Rita Golis Faglærer
  ann.golis@steinerskolen.no 902 19 945
Eurytmi Loreta Matorkiene Faglærer
  loreta.matorkiene@steinerskolen.no 968 29 713
Spansk Alejandro Diez Rivera Faglærer
  alejandro.rivera@steinerskolen.no 406 05 653
Geografi Aase Løken Faglærer
  aase.loken@steinerskolen.no 482 01 373
Musikk Gaute Einebakken Faglærer
  gaute.einebakken@steinerskolen.no 988 39 068
Pianist Svein Dahl Faglærer
  svein.dahl@steinerskolen.no 930 84 828
K&H Jan Tommy Kirkholt Faglærer
  jan.kirkholt@steinerskolen.no 901 46 372
Helseped. Steinar Hoff Leirvik Klasselærer
  steinar.leirvik@steinerskolen.no 986 15 360
Helseped. Stine Ibsen Spes. ped.
  stine.ibsen@steinerskolen.no 920 96 982
Helseped. Hermann Schmiemann Vernepleier
  hermann.schmiemann@steinerskolen.no 481 85 588
Spes.ped. Hege Hoff  
  hege.hoff@steinerskolen.no 462 31 035
Spes.ped. Koord. Wenche Hildal  
  wenche.hildal@steinerskolen.no 932 37 472
Spes.ped. Ronny Karlsen  
  ronny.karlsen@steinerskolen.no 936 44 483
     
     
Assistent Eva Engstrøm Fløan  
  eva.floan@steinerskolen.no 991 07 187
Assistent    
     
Assistent Sandra Nielsen  
  sandra.nielsen@steinerskolen.no 904 28 092
Assistent    
     
Fritidshjemmet Aase Løken  
  aase.loken@steinerskolen.no 482 01 373