1.-4- trinn

Det første skoleåret beskrives som selve “kongeåret” i Steinerskolen. Dette er et år med læring, lek, utfoldelse og mestringsopplevelse og med en bredde av aktiviteter. Førsteklassingene er mye ut på tur, de har fjøsstell med dyrene på gården og de blir innviet i eventyr, fortellinger, rim og regler.