Barne- og familietjenesten

Her finner du en oversikt over hvem du kan kontakte innenfor de ulike tjenestene i Trondheim kommune som skolen samarbeider med.

Line Øyen Leder – Barne- og familietjenesten
902 32 084 line.oyen@trondheim.kommune.no
Dordi Øyamo Frigård Avdelingsleder – Skolehelsetjenesten
952 63 014 dordi-oiamo.friagard@trondheim.kommune.no
Marte Veronica Kilhavn Helsesykepleier, ansvar for 1.-7. klasse (onsdager)
902 29 625 marte.veronica.kilhavn@trondheim.kommune.no
Ansvar for 1.-7. klasse Til stede på torsdager
Inger Lise Romsdal Helsesykepleier, ansvar for 8.-10. klasse
906 81 439 inger.lise.romsdal@trondheim.kommune.no
Ansvar for 8.-10. klasse Tilstede på fredager i partallsuker
Gølin Svendsen Fysioterapeut
916 72 799 golin-johanne1.svendsen@trondheim.kommune.no 
Grethe Ulvik Ergoterapeut
917 60 214 grethe.ulvik@trondheim.kommune.no
Sandra Charlotte Karlsen Vikar for ergoterapeut
  sandra.karlsen@trondheim.kommune.no
Ingvill Stamnes Avdelingsleder – Pedagogisk psykologisk tjeneste
911 42 431 ingvill.stamnes@trondheim.kommune.no
Peter Johansen Avdelingsleder – Familietiltak
992 76 220 peter.johansen@trondheim.kommune.no
Lena Borch Abrahamsen Avdelingsleder – Barnevern
911 63 858 lena.abrahamsen@trondheim.kommune.no
Siri Garberg Avdelingsleder – Helse og habilitering
979 96 030 siri.garberg@trondheim.kommune.no
   
Barne- og familietjenesten Peder Falcks veg 31A, 7044 Trondheim
480 40 444 bft-ostbyen.postmottak
@trondheim.kommune.no
   
Mer informasjon om skolehelsetjenesten på denne lenka:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/trondheimsskolen/skolehelsetjenesten/