Administrasjon

Skolens administrasjon består av koordinator for administrasjonen, rektor, pedagogisk leder og koordinator for spesialundervisninga.


Sara Myhre
Administrativ koordinator
Telefon: 73 20 28 80, 926 11 754
E-post: rotvoll@steinerskolen.no
E-post: sara.myhre@steinerskolen.no
 
Frode Fredriksen
Rektor
Telefon: 73 20 28 82, 481 08 721
E-post: frode.fredriksen@steinerskolen.no
 
Randi Lurås Berge
Pedagogisk leder og rådgiver
Telefon: 73 20 28 84, 916 06 944
E-post: randi.luras.berge@steinerskolen.no
 
Anna-Lena Anshelm
Sosialpedagogisk koordinator og
Spesialpedagogisk koordinator
Telefon: 970 96 331
E-post: anna-lena.anshelm@steinerskolen.no