Tillitsvalgt

Utdanningsforbundet er i streik, og vi her på Steinerskolen på Rotvoll har også lærere som er fagorganiserte. Årsaken til at lærerne streiker er at vi har fått et dårligere lønnsoppgjør enn andre ansatte i fylke og kommune for sjette året på rad. Siden KS overtok ansvaret for lærerne ser vi at etterslepet nå er på 14,4 prosentpoeng (2004-2020). Dette har partene dokumenterte i en fellesrapport fra 2021. Denne utviklingen har konsekvenser som også går ut over elevene, i form av at nesten hver femte person som underviser i skolen ikke er lærerutdannet. Noen av de som underviser barna kommer rett fra videregående. Vår lange utdanning og brede kompetanse verdsettes så lavt at vi sliter med å rekruttere og beholde lærere. 40 000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen. Søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad, og 16 400 lærerårsverk i skolen mangler godkjent lærerutdanning. Lærere som har mer enn fire års høyere utdanning lønnes i snitt lavere enn gjennomsnittet i alle andre sektorer, både offentlig og privat(Kilde: PSU Tilleggsrapport 2021). Vi i klubben på Rotvoll stiller oss bak denne streiken, og håper dere som foreldre og foresatte også har forståelse for at vi kjemper for bedre lønns- og arbeidsforhold i det som er verdens viktigste arbeid, nemlig å utdanne fremtiden.


Tillitsvalgt på Steinerskolen på Rotvoll, 19.08.22.
Malin Nilsen