FAU og foreldreforeningen

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg og foreldreforeninga ved Steinerskolen på Rotvoll bruker denne siden til å legge ut informasjon om sine aktiviteter.

Verena Barth er leder for FAU. Du finner hennes kontaktinformasjon her: Kontaktinfo.

Rotvoll-flisa


Rotvoll-flisa er foreldrenes egen publikasjon som gis ut jevnlig med nyheter fra Steinerskolen på Rotvoll og nærmiljøet rundt skolen.Foreldrehandboka

Foreldrehandboka er utgitt av Steinerskolenes foreldreforbund og sier en del om hva man forplikter seg til som forelder når man har barn på en steinerskole. Les gjerne denne ved å klikke på bildet oppe i høyre hjørne.