Om Steinerskolen på Rotvoll

Steinerskolen på Rotvoll er en friskole med ca. 140 elever på 1.-10. trinn. Vi har også SFO organisert i det vi kaller Fritidshjemmet og her varierer elevtallet mellom 50-60 elever. I tillegg har skolen en helsepedagogisk avdeling. Dette er en avdeling under skolen for elever som har spesielle sosiale og faglige behov, med en permanent eller foreløpig funksjonshemning.

Hva er Steinerpedagogikk?

Den bærende ideen i Steinerpedagogikken er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerpedagogikken vil utvikle hele mennesket, både tanke, følelse og vilje. I undervisningen skal det teoretiske, kunstneriske og praktiske arbeidet integreres så langt som mulig, og slik gi næring til hele personligheten. Det fremste målet er å utvikle elevenes kreative og frie tanke.

Organisering av undervisningen

Skoledagen starter med en dobbeltime i et hovedfag der perioden varer fra 2 – 5 uker. Her får eleven fordype seg i ulike emner, det være seg eventyr i 2. klasse, vikingtid i 5. klasse, fysikk i 8. klasse eller kunsthistorie i 10. klasse. Etter hovedfag er det øvingsfag som språk, norsk og regning, eller kunstnerisk fag som maling og tegning. Dagen avsluttes med praktiske fag som naturbruk, håndverk eller gymnastikk. Skolen ligger på Rotvoll gård. Det innebærer at elevene på barnetrinnet får anledning til å stelle både høner, sauer og hester en morgen i uka gjennom hele året.

Vår filosofi

Vår styrke er praktisk og livsnær undervisning, med en oversiktlig og gjennomskubar skolehverdag. Våre lærere arbeider svært tett på elevene, og ønsker gjennom en balanse mellom omsorg og utfordring, å bidra til å virkeliggjøre den enkelte elevs fulle og hele potensial. Skoledagene blir til i skjæringspunktet mellom individuelle behov for tilpasning og felleskapets rytme. Ingen skal være en enslig øy uten landforbindelse.