Diverse skjema

Informasjon om elevpermisjon

https://sspr.no/wp-content/uploads/2022/08/Retningslinjer-permisjon.pdf

Søknad om elevpermisjon

https://sspr.no/wp-content/uploads/2022/08/Soknad-permisjon-fra-undervisningen-skjema.pdf

Informasjon om moderasjon

https://sspr.no/wp-content/uploads/2022/08/Informasjon-soknad-moderasjon-pa-okonomisk-grunnlag.pdf

Søknad om moderasjon ang. skolepenger

https://sspr.no/wp-content/uploads/2022/08/Soknad-moderasjon-skolepenger-skjema.pdf

Søknad om moderasjon ang. plass ved Fritidshjemmet

https://sspr.no/wp-content/uploads/2022/08/Soknad-moderasjon-Fritidshjemmet-skjema.pdf