Foreldrebetaling

Skolepenger

Skolepenger faktureres med kr 1.950,- pr. måned, både for barne- og ungdomstrinn. Skolepenger faktureres 10 måneder i året.

  • Det gis anledning til å søke om moderasjon for inntil 25 % av skolepengene. Dette vurderes i sammenheng med søknad om moderasjon på foreldrebetaling ved Fritidshjemmet.
  • Det det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nr. to, og tredje barn er gratis.
  • Ovennevnte pris gjelder fra skoleåret 2022/2023.
  • Det tas forbehold om prisendringer.
  • Frist for oppsigelse av plass er 2 måneder fra den 1. i måneden.

Følgende er ikke inkludert i skolepenger, og må anskaffes av foresatte:

  • Eurytmisko
  • Blokkfløyte
  • Skrivesaker

Elevene får i 1.klasse utdelt fra skolen fettblokker og fargeblyanter. Foresatte har deretter ansvaret for at elevene har alle nødvendige skrivesaker, inklusive passer og linjal når det blir behov for dette.