Ungdomsskolen

Kompetansemålene og læringsmålene for våre elever i ungdomsskolen tilsvarer i stor grad den offentlige skole når det gjelder lesing, skriving, regning, formuleringsevne og digital kompetanse. I tillegg legger vi stor vekt på kunst- og handverksfag, som for eksempel tegning, maling, sang, musikk, håndverk, økologisk hagebruk og skolekjøkken. Dette skaper ei god ramme for en variert skoledag og flere muligheter for mestringsfølelse.

Undervisning og pedagogikk

Steinerpedagogikken er anerkjent og lærerens engasjerte fortelling og formidling er selve kjernen i undervisningen. Presentasjon av det faglige stoffet skjer via gjennomgang av biografier om mennesker som har vært sentrale i vår språk- og kulturhistorie.

Det er et mål for oss å skape gode forbilder for elevene, samtidig som undervisningen gjøres spennende og interessant. Det legges vekt på individuell utforming og flid i elevenes arbeidI bearbeidelsen av fagstoffet. Slik forsøker Steinerskolen på Rotvoll å bidra til gode holdninger og arbeidsvaner gjennom pubertet og ungdomstid.