Reglementer, vedtekter og retningslinjer

Skolens ordensreglement

Skolens ordensreglement vedtas av skolestyret og er utformet i henhold til de retningslinjene som er gitt av Utdanningsdirektoratet. Ordensreglementet er skolens forskrift om orden og oppførsel og hvilke konsekvenser brudd på reglementet kan medføre.

Ordensreglement
» title=»Skolens ordensreglement»]

Skolens vedtekter

Skolens vedtekter sier noe om skolens formål, skolestyrets sammensetning og oppgaver og er utformet i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven.

Vedtekter
» title=»Skolens vedtekter»]

Skolens inntaksreglement

Skolens inntaksreglement sier noe om hvilke prosedyrer og kriterier som gjelder for inntak av elever. Reglementet er utformet i henhold til bestemmelsene i friskoleloven.

Inntaksreglement vedtatt 18.10.23
Skolens retningslinjer for smittevern

Skolen er pålagt å følge nasjonale og kommunale retningslinjer med hensyn til smittevern. Skolene følger den såkalte trafikklysmodellen, og fra og med 16. desember 2021 er grunnskolene i utgangspunktet satt på gult nivå inntil annet blir bestemt.

https://sspr.no/wp-content/uploads/2021/09/Rutiner-smittevern-14.12.21.pdf