Skolens ordensreglement

Skolens ordensreglement vedtas av skolestyret og er utformet i henhold til de retningslinjene som er gitt av Utdanningsdirektoratet. Ordensreglementet er skolens forskrift om orden og oppførsel og hvilke konsekvenser brudd på reglementet kan medføre.


Ordensreglement

Skolens vedtekter

Skolens vedtekter sier noe om skolens formål, skolestyrets sammensetning og oppgaver og er utformet i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven.


Vedtekter

Skolens inntaksreglement

Skolens inntaksreglement sier noe om hvilke prosedyrer og kriterier som gjelder for inntak av elever. Reglementet er utformet i henhold til bestemmelsene i friskoleloven.


Inntaksreglement vedtatt 18.10.23

Skolens retningslinjer for smittevern

Skolen er pålagt å følge nasjonale og kommunale retningslinjer med hensyn til smittevern. Skolene følger den såkalte trafikklysmodellen, og fra og med 16. desember 2021 er grunnskolene i utgangspunktet satt på gult nivå inntil annet blir bestemt.

Les våre rutiner for smittevern