Skoleskyss

En del av våre elever bor i såpass lang avstand fra skolen at dette utløser en rett til skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyss. Skriv gjerne ut dette skjemaet, fyll det ut og lever det til vår sekretær.

https://sspr.no/wp-content/uploads/2021/06/Soknadsskjema-skoleskyss.pdf