Tanja Holmen og Jarle Hagen er foreldre ved Steinerskolen på Rotvoll. Holmen er tidligere representant i skolens styre. Hun arbeider som leder i Fretex, han er fotograf.

Hva er forbindelsen med Steinerskolen?

Vi byttet skole for vår eldste sønn for noen år tilbake og meldte ham inn i fjerde klasse. Vi opplevde skolebyttet for ham og skoletilbudet som positivt. Vi valgte å flytte vår yngste datter fra lokal barnehage til Rotnissen Steinerbarnehage.


Hvordan opplever dere å være foreldre på Steinerskolen?

Å være foreldre på Steinerskolen er å være en del av et inkluderende miljø på mange måter. Vår skole er middels stor i antall elever og omfang. Det gjør det mulig å være tett på både skolens personale og foreldregruppen. Vi opplever en positiv og ønsket tilstedeværelse av oss som foreldre i mange henseender. Skolen involverer oss i barnas skolehverdag på en inkluderende og god måte. Skolen legger til rette for positive møtearenaer med både faglig og sosialt innhold.


Hva tenker dere at Steinerskolen bidrar med i det norske skolelandskapet?

Steinerskolen slik vi kjenner den er et fantastisk alternativ i et skolelandskap som i økende grad, også i de tidlige skoleårene, setter fokus og innsats på prestasjon og målinger. Det skjer på bekostning av tilrettelegging av skolestoffet gjennom lek, utforskning og aktivitet elevene i mellom.


Har dere noen råd hvordan steinerskolen bør utvikle seg i årene fremover?

Vi tenker at det er viktig at Steinerskolen beholder sin egenart, men at skolen samtidig åpner seg for bruk av nye verktøy i samtiden og for fremtiden. Dette må ikke gå på bekostning av de metodiske prinsippene i pedagogikken. Det vil alltid være deler av et konsept som må tunes i tråd med samtiden og fremtidsendringene, så også med steinerpedagogikken.


Reneè Fagerhøi har vært elev på Steinerskolen. Hun er eier, daglig leder og kokk ved Bula bistro.
Hva var din forbindelse med Steinerskolen?

Allerede i barnehagen gikk jeg i det vi kalte «steinerbarnehage», nærmere bestemt Rotnissen barnehage. Der jobbet jeg forøvrig som assistent ett år etter videregående. Jeg gikk ni år på Steinerskolen i Trondheim, mens 10. klasse ble fullført i England på Brighton Steinerschool.


Hvordan var det å være elev på Steinerskolen?

Særlig barneskolen og siste året på ungdomskolen var positive. Jeg hadde stor fantasi og satte stor pris på lærere med evne til å formidle og det å kunne lage mine egne skolebøker. Jeg ble oppslukt av fortellingen om Isak Sellanrå fra Markens grøde av Knut Hamsun. Læreren fortalte så spennende. Jeg ble helt oppslukt. I voksen alder har jeg selv lest boken flere ganger. På Steinerskolen var det stort rom for å være seg selv.


Hva bidrar Steinerskolen med i det norske skolelandskapet?

Min erfaring er at Steinerskolen i større grad enn jeg har opplevd på andre skoler, klarer å gi plass til ulike typer personligheter. Det betyr å forme trygge, gode mennesker i tillegg til å gi dem den faglige utfordringen.


Har du noen råd hvordan Steinerskolen bør utvikle seg i årene fremover?

Som med alle andre skoler anbefaler jeg Steinerskolen å hele tiden utvikle seg med tiden. Ha enkeltmennesket og individet i fokus. Lytt til elevene.


Yngve Brox ble elev i første klasse i 1977 og fullførte videregående på Steinerskolen i Trondheim. Han var også styreleder i to år. Tidligere politiker, arbeider nå som kommunikasjonssjef i Domstolsadministrasjonen

Hvordan opplevde du å være elev?

Jeg opplevde særlig ungdomsskolen og videregående som veldig gode år. Det var godt miljø i klassen. Da jeg tok grunnfag historie noen år senere, leste jeg ingenting før eksamen i eldre historie. Jeg satset på at det jeg hadde fått med meg fra Steinerskolen var tilstrekkelig. Det holdt til laud. Jeg opplevde det som helt uproblematisk å være elev ved skolen selv om jeg ikke delte livssyn med skolens ansatte.


Hva tenker du at Steinerskolen bidrar med i det norske skolelandskapet?

Steinerskolen er et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Jeg tror ikke skolen passer for alle. Men for dem den passer for, er det en utrolig god skole. Den gir elevene rom for både menneskelig og faglig vekst og utvikling. I tillegg tror jeg den vanlige skolen har godt av å ha en annen type skole ved siden av seg som viser at det finnes andre veier mot målet.


Har du noen råd hvordan Steinerskolen bør utvikle seg i årene fremover?

Jeg tror det er viktig for Steinerskolen både å holde på kjernen i sitt verdigrunnlag og pedagogiske prosjekt. Skolen må samtidig utvikle seg i takt med tiden og utviklingen rundt seg. Den må ikke stivne i en bokstavtro tolkning av Rudolf Steiners ideer, men være et levende skoleslag som stadig finner nye veier.