Fritidshjemmet (SFO)

Opphold på Fritidshjemmet, det som i kommunal skole kalles SFO, betales fullt ut av foreldrene. Prisene for foreldrebetalinga gjelder fra og med 01.08.22.

Hel plass, fra og med 12 timer pr. uke koster kr 2 950,- pr. måned inkludert mat. Halv plass, 6-12 timer pr. uke koster kr 2 250,- pr. måned inkludert mat.

Foreldrene faktureres for 11 mnd. pr. år. Dette inkluderer skolens planleggingsdager og Sommerfritids, i henhold til skoleruta.

Søkt plass gjelder fra start på Fritidshjemmet og ut 4. klasse dersom plassen ikke sies opp
eller at det varsles om endring av størrelse på plassen. Frist for oppsigelse av plass er 2 måneder fra den 1. i måneden.

Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med 1 måneds varsel. Ekstra opphold faktureres med en dagsats på kr 230,-.

Familier som ønsker å søke om moderasjon på foreldrebetalinga ved Fritidshjemmet finner mer informasjon her:

Regulering av foreldrebetaling fra 01.08.22 | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Priser gjelder fra og med 01.08.21 og det tas forbehold om prisendringer.