Styret gikk i styremøte 15. juni 2022 inn for å regulere foreldrebetalinga, både ang. skolepenger og Fritidshjemmet. Styret gikk samtidig inn for å endre moderasjonsordninga for foreldrebetalinga. Vårt tilbud om Fritidshjem for elever i 1.-4. klasse tilsvarer de kommunale skolenes SFO.

Utsikt til Fritidshjemmets hage.

En av hovedårsakene til at styret har ønsket å endre betalingssatsene og moderasjonsordninga er at Fritidshjemmet må sikres økonomisk drift iht. lov og forskrift, dvs. at denne delen av drifta skal være 100 % finansiert av foreldrebetalinga. Endringene i betalingssatsene og i moderasjonsordninga trer i kraft fra og med 1. august 2022.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling 21/22Påslag22/23Prosentvis endring
Skolepenger barnetrinn1700,-250,-1950,-14,7
Skolepenger ungdomstrinn1750,-200,-1950,-11,4
Fritidshjemmet
hel plass
2750,-200,-2950,- 7,3
Fritidshjemmet
halv plass
2150,-100,-2250,- 4,7
Endringer i foreldrebetalinga fra 1. august 2022.

Styret har også vedtatt at ordninga med mini-plass faller bort, men at ordninga med halv plass opprettholdes. Mat på Fritidshjemmet er fortsatt inkludert i prisen. Det betales også kr 120,- pr. familie pr. måned som kontingent til foreldreforeninga.

Endringer i foreldrebetalinga for 1. klassingene

Regjeringa har innført 12 timer gratis Fritidshjem for hel plass for 1. klassingene fra høsten av. Det betyr at det overskytende beløpet vil utgjøre kr 1 534,- i foreldrebetaling for hel plass på Fritidshjemmet. Regjeringa har i tillegg innført gratis Fritidshjem for elever i 1. klasse som har færre enn 12 timer i uken.

Moderasjonsordning

For å sikre at Fritidshjemmets budsjett går i balanse har styret også vedtatt endringer i moderasjonsordninga. Styret har vedtatt at foreldre med lav inntekt kan søke om 25 % moderasjon for foreldrebetalinga ved Fritidshjemmet, dvs. at ordninga med 75 % moderasjon faller bort. For å bøte på dette bortfallet, innfører styret mulighet for å søke om 25 % moderasjon på skolepengene. I tillegg ønsker styret at skolen beholder moderasjonsordninga ang. skolepenger for søsken. Det innvilges 50 % søskenmoderasjon for barn nr. to, og tredje barn er gratis.

Moderasjonsordninga i praksis

Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av sin arbeids- eller kapitalinntekt til SFO, i følge Utdanningsdirektoratets retningslinjer for moderasjonsordninger.

Regneeksempel for hel plass ved Fritidshjemmet:

Hel plass ved Fritidshjemmet koster kr 2 950,- pr. måned fra og med 01.08.22. Dette utgjør til sammen kr 32 450,- for 11 måneder. I dette eksemplet vil innslagspunktet for å kunne søke om moderasjon være kr 541 000,- eller lavere i arbeids- eller kapitalinntekt for én husstand.

Regneeksempel for halv plass ved Fritidshjemmet:

Halv plass ved Fritidshjemmet koster kr 2 250,- pr. måned fra og med 01.08.22. Dette utgjør til sammen kr 24 750,- for 11 måneder. I dette eksemplet vil innslagspunktet for å kunne søke om moderasjon være kr 412 000,- eller lavere i arbeids- eller kapitalinntekt for én husstand.

Hvordan søke om moderasjon:

For å søke om moderasjon ved Fritidshjemmet må foresatte bruke SIFOs kalkulator for referansebudsjett. Det må også følge med dokumentasjon med søknaden, f.eks. inntektsmelding, skattemelding eller lønnslipp. Skolens sekretær kan svare på spørsmål og bistå de som har behov for hjelp til å dokumentere og skrive søknad.

SIFOs referansebudsjett finner man her:

SIFOs referansebudsjett

Administrasjonen legger ut nytt søknadsskjema med oppdatert informasjon på skolens nettsider så snart det lar seg gjøre.

Man må søke om moderasjon for foreldrebetaling hvert år, både ved Fritidshjemmet og skolen.

Styret gikk i styremøte 15. juni 2022 inn for å regulere foreldrebetalinga, både ang. skolepenger og Fritidshjemmet. Styret gikk samtidig inn for å endre moderasjonsordninga for foreldrebetalinga. Vårt tilbud om Fritidshjem for elever i 1.-4. klasse tilsvarer de kommunale skolenes SFO.

Utsikt til Fritidshjemmets hage.

En av hovedårsakene til at styret har ønsket å endre betalingssatsene og moderasjonsordninga er at Fritidshjemmet må sikres økonomisk drift iht. lov og forskrift, dvs. at denne delen av drifta skal være 100 % finansiert av foreldrebetalinga. Endringene i betalingssatsene og i moderasjonsordninga trer i kraft fra og med 1. august 2022.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling 21/22Påslag22/23Prosentvis endring
Skolepenger barnetrinn1700,-250,-1950,-14,7
Skolepenger ungdomstrinn1750,-200,-1950,-11,4
Fritidshjemmet
hel plass
2750,-200,-2950,- 7,3
Fritidshjemmet
halv plass
2150,-100,-2250,- 4,7
Endringer i foreldrebetalinga fra 1. august 2022.

Styret har også vedtatt at ordninga med mini-plass faller bort, men at ordninga med halv plass opprettholdes. Mat på Fritidshjemmet er fortsatt inkludert i prisen. Det betales også kr 120,- pr. familie pr. måned som kontingent til foreldreforeninga.

Endringer i foreldrebetalinga for 1. klassingene

Regjeringa har innført 12 timer gratis Fritidshjem for hel plass for 1. klassingene fra høsten av. Det betyr at det overskytende beløpet vil utgjøre kr 1 534,- i foreldrebetaling for hel plass på Fritidshjemmet. Regjeringa har i tillegg innført gratis Fritidshjem for elever i 1. klasse som har færre enn 12 timer i uken.

Moderasjonsordning

For å sikre at Fritidshjemmets budsjett går i balanse har styret også vedtatt endringer i moderasjonsordninga. Styret har vedtatt at foreldre med lav inntekt kan søke om 25 % moderasjon for foreldrebetalinga ved Fritidshjemmet, dvs. at ordninga med 75 % moderasjon faller bort. For å bøte på dette bortfallet, innfører styret mulighet for å søke om 25 % moderasjon på skolepengene. I tillegg ønsker styret at skolen beholder moderasjonsordninga ang. skolepenger for søsken. Det innvilges 50 % søskenmoderasjon for barn nr. to, og tredje barn er gratis.

Moderasjonsordninga i praksis

Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av sin arbeids- eller kapitalinntekt til SFO, i følge Utdanningsdirektoratets retningslinjer for moderasjonsordninger.

Regneeksempel for hel plass ved Fritidshjemmet:

Hel plass ved Fritidshjemmet koster kr 2 950,- pr. måned fra og med 01.08.22. Dette utgjør til sammen kr 32 450,- for 11 måneder. I dette eksemplet vil innslagspunktet for å kunne søke om moderasjon være kr 541 000,- eller lavere i arbeids- eller kapitalinntekt for én husstand.

Regneeksempel for halv plass ved Fritidshjemmet:

Halv plass ved Fritidshjemmet koster kr 2 250,- pr. måned fra og med 01.08.22. Dette utgjør til sammen kr 24 750,- for 11 måneder. I dette eksemplet vil innslagspunktet for å kunne søke om moderasjon være kr 412 000,- eller lavere i arbeids- eller kapitalinntekt for én husstand.

Hvordan søke om moderasjon:

For å søke om moderasjon ved Fritidshjemmet må foresatte bruke SIFOs kalkulator for referansebudsjett. Det må også følge med dokumentasjon med søknaden, f.eks. inntektsmelding, skattemelding eller lønnslipp. Skolens sekretær kan svare på spørsmål og bistå de som har behov for hjelp til å dokumentere og skrive søknad.

SIFOs referansebudsjett finner man her:

SIFOs referansebudsjett

Administrasjonen legger ut nytt søknadsskjema med oppdatert informasjon på skolens nettsider så snart det lar seg gjøre.

Man må søke om moderasjon for foreldrebetaling hvert år, både ved Fritidshjemmet og skolen.