Kjære alle sammen!

 

I skrivende stund farer stormen “Ingunn” over oss. Det er en stund siden sist det ble meldt storm med orkan i kastene i Trondheim. Vi holder oss hjemme og innendørs torsdag 1. februar etter som vi har et ekstremvarsel hengende over oss, men vi håper det går bra med alle!

 

Første klasse hadde en flott tur til Nidarosdomen i desember.

 

Selv om overgangen til februar ble stormfull, så har januar måned vært god mot oss på Rotvoll. Vi har hatt passelige mengder med snø, nok til at elevene våre har hatt underholdning i akebakken i friminuttene. Her har både de yngste og de eldste fått utfolde seg. Småtrinnet har vært flere ganger i Skileiken på Byåsen, noe som er veldig populært, både blant elever og ansatte. Like populært er det med skøytedagene på Leangen. De ansatte rapporterer om fin progresjon blant elevene, både på ski og skøyter.

 

Første klasse er også stadig på utflukt. De var på besøk i selveste Nidarosdomen i desember og fikk en fin omvisning av en av guidene der. Førsteklassingene våre har også feiret sine første 100 dager ved Steinerskolen på Rotvoll. Noe som ble behørig feiret med pølser og lompe. Elevene i første klasse har også lært seg kunsten å lage vakre produkter med rundvev. I tillegg har de også fått tid sammen med smeden vår, Jan Tommy, i smia. Det er travelt å være elev i første klasse på en steinerskole, men det går bra når det legges opp til mye aktivitet.

 

Det er godt med den varmen og det lyset man kan få tidlig i januar. Første klasse er ute på tur.

 

Etter som livet i første klasse er basert på pedagogikken vi kjenner igjen fra barnehagen, med mye frilek, turer i skog og mark og aktivitet, så begynner den systematiske lese- og skriveopplæringen i andre klasse. Det rapporteres om at andreklassingene er godt i gang med lesingen, og da ut fra metoden fra skriving til lesing, samtidig som klasselærer leser mye sammen med elevene, gode metoder for å utvikle gode lesere. I matematikken jobbes det mye med regnefortellinger og rytmiske tellinger med tallene.

 

Fjerde klasse har jobbet mye med samiske fortellinger og kultur. Femte klasse har hatt vikingetiden som tema  den siste tiden, der de har undret seg over vikingenes suksess i perioden fra 700-1000 tallet. De har også brukt tid på det fascinerende runealfabetet og handelsveiene til våre gamle forfedre, både i sør og i øst. Samenes og vikingenes historie, kultur og samfunnsliv er noe som setter fart på fantasien og noe som ofte viser seg i elevenes arbeid.

 

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli. Her får førsteklassingene kjennskap til selv uryrket, smedyrket.

 

Sjette klasse har matematikk i hovedfag for tiden, og det dreier seg om kvadrater og rektangler, areal og omkrets. Her jobbes det ikke bare i arbeidsboken, men også med praktisk matematikk, der det i tillegg forskes på hvordan dette kan omsettes i større regnestykker, speiling og formlene for trekant. Dette er arbeid som krever mye konsentrasjon og presisjon, en stor prøve for viljen, men klasselærer Kari loser elevene gjennom hovedfag på en trygg måte til fagstoffet setter seg.

 

I syvende klasse arbeides det med den religiøse middelalderen som tema. Norge ble kristnet med sverd og sentralt i dette sto selvsagt Olav den hellige. Dette er en særdeles interessant del av vår historie der klasselærer Thomas nevner både klostrenes tilblivelse og korstogene. Dette er ikke bare interessant historie, men en svært dramatisk del av vår historie.

 

Første til fjerde klasse nyter fine turer til Skileiken på Byåsen.

 

I ungdomsskolen har elevene jobbet med astronomi og solsystemet. Her nevnes forskjellige himmellegemer som asteroider, kometer og meteorer. I eurytmien guider Loreta elevene gjennom dikt med form- og lydbevegelser, der elevene må konsentrere seg både individuelt og som gruppe. Det jobbes også med danske og svenske dikt og sangtekster der elevene skal finne sin “indre” svenske og danske, men de jobber også med biografi om Nelson Mandela og George Orwells bok “1984”.

 

Administrativt sett, så er det en del viktige saker som legges fram for styret 7. februar. Styret vedtar skolens budsjett for 2024, går gjennom skolens disposisjonsrettsavtale og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer. I tillegg vil daglig leder informere styret om overgang fra det skoleadministrative systemet iSkole til Vigilo, opprettelse av AMU – arbeidsmiljøutvalg og rapport om elevenes læringsmiljø, bare for å nevne noe. FAU har en observatør i styremøtene og kan informere om sakene overfor foreldregruppen.

 

Flittige hender gjør seg kjent med rundveven. Første klasse har mye kunst- og håndverk på timeplanen.

 

Kollegiet har tilbrakt fine dager sammen med de to andre steinerskolene i Trondheim 27.-29. februar i forbindelse med vårt felles samarbeid med Steinerhøyskolen og Trondheim kommune. Vi har i løpet av disse tre kursdagene avsluttet vårt toårige prosjekt innenfor DeKom, der vi har gjennomført kurs i praktiske og estetiske utrykkformer som vi tar med oss ut i undervisningen. DeKom har ført til en fin kompetanseheving for de ansatte ved skolene våre. Momo Waldorfskole og Steinerskolen på Rotvoll fortsetter samarbeidet i tre nye år, men da blir hovedtittelen inkluderende undervisning og fellesskap.

 

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet og jeg tenker at Haldis Moren Vesaas sitt vakre dikt “Einsamflygar” kan være en passende avslutning. Vinden kan være røff mot menneske og natur når det står på som verst, men det kan også storme på så mange andre vis, slik Moren Vesaas skildrer her på mesterlig vis. Hvert barn må finne sin egen vei ved å erfare både de indre og de ytre kreftene som det må kjempe seg igjennom, og noen må kjempe hardere enn andre.

 

Med diktet “Einsamflygar” ønsker jeg alle en riktig fin februar!

 

Vennlig februarhilsen,

Frode – rektor

 

Einsamflygar

 

Barn, ikkje le av den fuglen

som flaksar så hjelpelaust av stad.

Vinden har skilt han frå dei andre

som flyg over havet i ei jamn, tett rad.

 

Vinden valde ut denne eine

og kasta han ut av den usynlege lei

som fuglar av hans slag plar følje.

Han er ikkje lenger ein av dei.

 

Sin eigen veg han må finne,

eller – om han trøytnar om litt –

si tapt, la seg falle, gå under,

slik går det desse einsame tidt.

 

Det mørknar vidt over havet.

Ei frostnatt kvesser sine jarn.

Ein fugl flyr einsam under stjerner.

Ikkje gråt for denne fuglen, barn.

 

Haldis Moren Vesaas

Kjære alle sammen!

 

I skrivende stund farer stormen “Ingunn” over oss. Det er en stund siden sist det ble meldt storm med orkan i kastene i Trondheim. Vi holder oss hjemme og innendørs torsdag 1. februar etter som vi har et ekstremvarsel hengende over oss, men vi håper det går bra med alle!

 

Første klasse hadde en flott tur til Nidarosdomen i desember.

 

Selv om overgangen til februar ble stormfull, så har januar måned vært god mot oss på Rotvoll. Vi har hatt passelige mengder med snø, nok til at elevene våre har hatt underholdning i akebakken i friminuttene. Her har både de yngste og de eldste fått utfolde seg. Småtrinnet har vært flere ganger i Skileiken på Byåsen, noe som er veldig populært, både blant elever og ansatte. Like populært er det med skøytedagene på Leangen. De ansatte rapporterer om fin progresjon blant elevene, både på ski og skøyter.

 

Første klasse er også stadig på utflukt. De var på besøk i selveste Nidarosdomen i desember og fikk en fin omvisning av en av guidene der. Førsteklassingene våre har også feiret sine første 100 dager ved Steinerskolen på Rotvoll. Noe som ble behørig feiret med pølser og lompe. Elevene i første klasse har også lært seg kunsten å lage vakre produkter med rundvev. I tillegg har de også fått tid sammen med smeden vår, Jan Tommy, i smia. Det er travelt å være elev i første klasse på en steinerskole, men det går bra når det legges opp til mye aktivitet.

 

Det er godt med den varmen og det lyset man kan få tidlig i januar. Første klasse er ute på tur.

 

Etter som livet i første klasse er basert på pedagogikken vi kjenner igjen fra barnehagen, med mye frilek, turer i skog og mark og aktivitet, så begynner den systematiske lese- og skriveopplæringen i andre klasse. Det rapporteres om at andreklassingene er godt i gang med lesingen, og da ut fra metoden fra skriving til lesing, samtidig som klasselærer leser mye sammen med elevene, gode metoder for å utvikle gode lesere. I matematikken jobbes det mye med regnefortellinger og rytmiske tellinger med tallene.

 

Fjerde klasse har jobbet mye med samiske fortellinger og kultur. Femte klasse har hatt vikingetiden som tema  den siste tiden, der de har undret seg over vikingenes suksess i perioden fra 700-1000 tallet. De har også brukt tid på det fascinerende runealfabetet og handelsveiene til våre gamle forfedre, både i sør og i øst. Samenes og vikingenes historie, kultur og samfunnsliv er noe som setter fart på fantasien og noe som ofte viser seg i elevenes arbeid.

 

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli. Her får førsteklassingene kjennskap til selv uryrket, smedyrket.

 

Sjette klasse har matematikk i hovedfag for tiden, og det dreier seg om kvadrater og rektangler, areal og omkrets. Her jobbes det ikke bare i arbeidsboken, men også med praktisk matematikk, der det i tillegg forskes på hvordan dette kan omsettes i større regnestykker, speiling og formlene for trekant. Dette er arbeid som krever mye konsentrasjon og presisjon, en stor prøve for viljen, men klasselærer Kari loser elevene gjennom hovedfag på en trygg måte til fagstoffet setter seg.

 

I syvende klasse arbeides det med den religiøse middelalderen som tema. Norge ble kristnet med sverd og sentralt i dette sto selvsagt Olav den hellige. Dette er en særdeles interessant del av vår historie der klasselærer Thomas nevner både klostrenes tilblivelse og korstogene. Dette er ikke bare interessant historie, men en svært dramatisk del av vår historie.

 

Første til fjerde klasse nyter fine turer til Skileiken på Byåsen.

 

I ungdomsskolen har elevene jobbet med astronomi og solsystemet. Her nevnes forskjellige himmellegemer som asteroider, kometer og meteorer. I eurytmien guider Loreta elevene gjennom dikt med form- og lydbevegelser, der elevene må konsentrere seg både individuelt og som gruppe. Det jobbes også med danske og svenske dikt og sangtekster der elevene skal finne sin “indre” svenske og danske, men de jobber også med biografi om Nelson Mandela og George Orwells bok “1984”.

 

Administrativt sett, så er det en del viktige saker som legges fram for styret 7. februar. Styret vedtar skolens budsjett for 2024, går gjennom skolens disposisjonsrettsavtale og valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer. I tillegg vil daglig leder informere styret om overgang fra det skoleadministrative systemet iSkole til Vigilo, opprettelse av AMU – arbeidsmiljøutvalg og rapport om elevenes læringsmiljø, bare for å nevne noe. FAU har en observatør i styremøtene og kan informere om sakene overfor foreldregruppen.

 

Flittige hender gjør seg kjent med rundveven. Første klasse har mye kunst- og håndverk på timeplanen.

 

Kollegiet har tilbrakt fine dager sammen med de to andre steinerskolene i Trondheim 27.-29. februar i forbindelse med vårt felles samarbeid med Steinerhøyskolen og Trondheim kommune. Vi har i løpet av disse tre kursdagene avsluttet vårt toårige prosjekt innenfor DeKom, der vi har gjennomført kurs i praktiske og estetiske utrykkformer som vi tar med oss ut i undervisningen. DeKom har ført til en fin kompetanseheving for de ansatte ved skolene våre. Momo Waldorfskole og Steinerskolen på Rotvoll fortsetter samarbeidet i tre nye år, men da blir hovedtittelen inkluderende undervisning og fellesskap.

 

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet og jeg tenker at Haldis Moren Vesaas sitt vakre dikt “Einsamflygar” kan være en passende avslutning. Vinden kan være røff mot menneske og natur når det står på som verst, men det kan også storme på så mange andre vis, slik Moren Vesaas skildrer her på mesterlig vis. Hvert barn må finne sin egen vei ved å erfare både de indre og de ytre kreftene som det må kjempe seg igjennom, og noen må kjempe hardere enn andre.

 

Med diktet “Einsamflygar” ønsker jeg alle en riktig fin februar!

 

Vennlig februarhilsen,

Frode – rektor

 

Einsamflygar

 

Barn, ikkje le av den fuglen

som flaksar så hjelpelaust av stad.

Vinden har skilt han frå dei andre

som flyg over havet i ei jamn, tett rad.

 

Vinden valde ut denne eine

og kasta han ut av den usynlege lei

som fuglar av hans slag plar følje.

Han er ikkje lenger ein av dei.

 

Sin eigen veg han må finne,

eller – om han trøytnar om litt –

si tapt, la seg falle, gå under,

slik går det desse einsame tidt.

 

Det mørknar vidt over havet.

Ei frostnatt kvesser sine jarn.

Ein fugl flyr einsam under stjerner.

Ikkje gråt for denne fuglen, barn.

 

Haldis Moren Vesaas