Ledige stillinger

Steinerskolen på Rotvoll ligger landlig til på historisk grunn, på gården Nedre Rotvoll med utsikt over Trondheimsfjorden og nær adgang til Rotvollfjæra og Ladestien. Skolen har barne- og ungdomstrinn fra 1.-10. klasse, med ca. 150 elever og 35 ansatte.

Vi har også det vi kaller Fritidshjemmet der vi har SFO. Vi har i tillegg Helsepedagogisk avdeling der skolen legger til rette for at elever kan gjennomføre skolen litt utenom det ordinære skoleløpet. Skolen deler eiendommen med et gårdsbruk, med mange aktiviteter tilknyttet gårdsdrifta.

Steinerskolen på Rotvoll vokser stadig med et økende antall elever og ansatte. Vi er derfor i gang med planlegging for ombygging og utbygging av skolen.

Stillingsutlysning av pedagogstillinger

Steinerskolen på Rotvoll søker steinerpedagoger, klasselærere, faglærere og spesialpedagoger i inntil 5,65 faste stillinger og inntil 1,2 midlertidige stillinger, med ansettelse fra 1. august 2022. Klasselærer i steinerskole er det som tilsvarer kontaktlærer i kommunal skole.

I tillegg har Steinerskolen på Rotvoll ledig 100 % fast stilling som koordinator for spesialundervisning. Dette er en 50 % administrativ stilling, med 50 % undervisningsplikt innenfor det spesialpedagogiske feltet. Koordinator for spesialundervisning leder og følger opp alle deler av skolens spesialpedagogiske virksomhet. Det knyttes krav til minimum master i spesialpedagogikk, erfaring fra direkte spesialpedagogisk arbeid i grunnskole og ledelse innenfor det spesialpedagogiske feltet i barne- og ungdomsskole til denne stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er endret fra 15.04.22 til 18.04.22.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til undervisning og annet elevrelatert arbeid. Nyansatte vil gå inn i et team bestående av lærere, spesialpedagoger og miljøarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Steinerpedagogisk utdanning
 • Kompetanse i grunnleggende ferdigheter innen lesing og skriving
 • Praktiske og estetiske fag
 • Erfaring som klasselærer eller kontaktlærer

Fagbehov

 • Begynneropplæring i norsk og matematikk
 • Musikk
 • Kroppsøving
 • Spansk
 • Spesialpedagogikk
 • Kunst og handverk

Personlige egenskaper

Vi søker etter personer som er positive, har gode samarbeidsevner, er gode til å bygge relasjoner til sine elever og kolleger og som kan fremstå som trygge klasseledere.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale avtaler
 • Et positivt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Veiledning fra rutinerte steinerpedagoger for nye ansatte
 • Steinerpedagogisk kursing og utdanning

Søkere med utenlandsk bakgrunn må ha sin utdanning godkjent av NOKUT og må kunne kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig på minimum C1-nivå.

Vi vil i løpet av perioden vurdere om vikariater kan forlenges om det oppstår behov for vikar i andre deler av undervisninga ved skolen.

Periode: Midlertidige stillinger for skoleåret 2022/2023 er vikariater for lærere som tar etter- og videreutdanning. Faste stillinger inngår i skolens personalplan med faste stillingshjemler.

Krav: Godkjent utdanning fra lærerutdanning, spesialpedagogikk og steinerpedagogikk.

Krav til utenlandske søkere: Utdanning godkjent av NOKUT og godkjent språktest på minimum C2-nivå.

Søknadsfrist: 18.04.22

Stillingsutlysning av assistentstillinger

Steinerskolen på Rotvoll søker barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere i inntil 4,2 stilling, med ansettelse fra 1. august 2022. Stillingene vil dekke skoledagen for elever med vedtak om rett til spesialundervisning i varierende stillingsstørrelser på 50-60 % stilling. I tillegg vil det være mulig å fylle ut stillingene med arbeid på Fritidshjemmet, Steinerskolen på Rotvolls SFO.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er endret fra 15.04.22 til 18.04.22.

Arbeidsoppgaver

Nyansatte vil gå inn i et team bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til tilrettelegging for enkeltelever med rett til spesialundervisning eller grupper av elever i undervisning og annet elevrelatert arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Miljøarbeider
 • Søkere med erfaring fra liknende arbeid i barne- og ungdomsskolen

Personlige egenskaper

Vi søker etter personer som er positive, har gode samarbeidsevner, er gode til å bygge relasjoner til sine elever og kolleger.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale avtaler
 • Et positivt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Veiledning fra rutinerte steinerpedagoger for nye ansatte
 • Steinerpedagogisk kursing

Søkere med utenlandsk bakgrunn må ha sin utdanning godkjent av NOKUT og må kunne kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Vi vil i løpet av perioden vurdere om vikariater kan forlenges om det oppstår behov for vikar i andre deler av undervisninga ved skolen.

Periode: Midlertidige stillinger for skoleåret 2022/2023.

Krav: Godkjent utdanning fra videregående skole eller høyere utdanning.

Krav til utenlandske søkere: Utdanning godkjent av NOKUT og godkjent språktest på minimum B1-nivå.

Søknadsfrist: 18.04.22

Søknad med CV sendes til: rotvoll@steinerskolen.no

Ta gjerne kontakt med pedagogisk leder eller rektor for mer informasjon om stillinga.

Frode Fredriksen
Rektor
Telefon: 73 20 28 82, 481 08 721
E-post: frode.fredriksen@steinerskolen.no
Randi Lurås Berge
Pedagogisk leder og rådgiver
Telefon: 73 20 28 84, 916 06 944
E-post: randi.luras.berge@steinerskolen.no

Vikarbehov

Steinerskolen på Rotvoll og Fritidshjemmet (SFO) har stadig behov for vikarer, både lærere og assistenter. Ta gjerne kontakt med våre vikaransvarlige eller skolens sekretær om du er interessert i å melde deg som vikar hos oss.

Elisabeth UlsundVikaransvarlig for undervisning
Mob. nr.: 948 60 377E-post: elisbeth.ulsund@steinerskolen.no
Sara MyhreAdm. koord./sekretær
Mob. nr.: 73 20 28 80E-post: rotvoll@steinerskolen.no