Ledige stillinger

Steinerskolen på Rotvoll ligger landlig til på historisk grunn, på gården Nedre Rotvoll med utsikt over Trondheimsfjorden og nær adgang til Rotvollfjæra og Ladestien. Skolen har barne- og ungdomstrinn fra 1.-10. klasse, med ca. 150 elever og 35 ansatte.

Vi har også det vi kaller Fritidshjemmet der vi har SFO. Vi har i tillegg Helsepedagogisk avdeling der skolen legger til rette for at elever kan gjennomføre skolen litt utenom det ordinære skoleløpet. Skolen deler eiendommen med et gårdsbruk, med mange aktiviteter tilknyttet gårdsdrifta.

Steinerskolen på Rotvoll vokser stadig med et økende antall elever og ansatte. Vi er derfor i gang med planlegging for ombygging og utbygging av skolen.

 

Vikar for spes. ped. lærer på helsepedagogisk avdeling

 • Spesialpedagog / helsepedagog / steinerpedagog

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, tilrettelegging og kartlegging av barn med vansker div. diagnoser og funksjonsnedsettelser.
 • Kartlegging av lese -og skrivevansker, matematikkvansker
 • Lede arbeidsteam tilknyttet ulike elever

Kvalifikasjoner

 • Godkjent allmenn-/grunnskolelærerutdanning for 7.-10.trinn med norsk, matematikk og engelsk.
 • Spesialisering / master i spesialpedagogikk
 • Kompetanse eller erfaring i håndverksfag

Personlige egenskaper

 • Vi søker en fleksibel, samarbeidsvillig og utviklingsorientert lærer/spesialpedagog som kan arbeide strukturert og selvstendig
 • Vi søker en tydelig voksen som har evne og vilje til å bygge gode relasjoner til elever
 • Fleksibilitet og godt humør er personlige egenskaper som verdsettes høyt

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og KS tariff

 Søknadsfrist: 15.04.23

Arbeidsgiver: Steinerskolen på Rotvoll, Helsepedagogisk avdeling

Stillingstittel: Spesialpedagog

Startdato: 01.08.23

Stillinger: 1

Heltid/deltid: Heltid

Ansettelse: Vikariat med mulighet for fast ansettelse

Stillingsprosent: 100

Utenlandske søkere: Språkkompetanse på min. C1-nivå og godkjent utdanning via NOKUT

Søknad: CV og søknad sendes til e-post rotvoll@steinerskolen.no

Kontakt: Frode Fredriksen på mobiltelefon 481 08 721

 

Vikar for lærer i 1. klasse

 • Barnehagepedagog / allmennlærer / steinerpedagog

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning
 • Stillingen vil inngå i arbeidslag med felles ansvar for en klasse

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent kompetanse for undervisning i barneskolen, gjerne med vekt på kunst og handverk, fortellerstoff, sang, bevegelse, lek og friluftsaktiviteter
 • Evne til å bygge gode og trygge relasjoner med elevene, og fremstå som en tydelig og varm klasseleder
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • En praktisk og variert tilnærming til læring og undervisning

Personlige egenskaper

 • Vi søker en utviklingsorientert, kompetent, engasjert og modig lærer som kan yte en innsats både faglig og sosialt
 • Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og KS tariff
 • Kompetent, åpent, inkluderende, positivt, modig og profesjonelt fagmiljø med stor grad av humor og arbeidsglede

 Søknadsfrist: 15.04.23

Arbeidsgiver: Steinerskolen på Rotvoll

Stillingstittel: Lærer

Startdato: 01.08.23

Stillinger: 1

Heltid/deltid: Heltid

Ansettelse: Vikariat med mulighet for fast ansettelse

Stillingsprosent: 100

Utenlandske søkere: Språkkompetanse på min. C1-nivå og godkjent utdanning via NOKUT

Søknad: CV og søknad sendes til e-post rotvoll@steinerskolen.no

Kontakt: Frode Fredriksen på mobiltelefon 481 08 721

 

Lærerstillinger ved helsepedagogisk avdeling

 • Allmennlærer / helsepedagog / steinerpedagog

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning
 • Stillingen vil inngå i arbeidslag med felles ansvar for en klasse

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent kompetanse for undervisning i barne- og ungdomsskolen, gjerne med vekt på kunst og handverk, fortellerstoff, ADL – aktiviteter i dagliglivet, friluftsaktiviteter
 • Evne til å bygge gode og trygge relasjoner med elevene, og fremstå som en tydelig og varm klasseleder
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • En praktisk og variert tilnærming til læring og undervisning

Personlige egenskaper

 • Vi søker en utviklingsorientert, kompetent, engasjert og modig lærer som kan yte en innsats både faglig og sosialt
 • Søkernes faglige kompetanse, evne og vilje til samarbeid og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og KS tariff
 • Kompetent, åpent, inkluderende, positivt, modig og profesjonelt fagmiljø med stor grad av humor og arbeidsglede

 Søknadsfrist: 15.04.23

Arbeidsgiver: Steinerskolen på Rotvoll, Helsepedagogisk avd.

Stillingstittel: Lærer

Startdato: 01.08.23

Stillinger: 2

Heltid/deltid: Heltid

Ansettelse: Fast

Stillingsprosent: 100

Utenlandske søkere: Språkkompetanse på min. C1-nivå og godkjent utdanning via NOKUT

Søknad: CV og søknad sendes til e-post rotvoll@steinerskolen.no

Kontakt: Frode Fredriksen på mobiltelefon 481 08 721

 

Barne- og ungdomsarbeider

 • Barne- og ungdomsarbeider / vernepleier / miljøarbeider

Arbeidsoppgaver

 • I tett samarbeid med resten av personalet, legge til rette for en god og trygg hverdag for våre elever.
 • Planlegge, organisere og legge til rette aktiviteter ute og inne, slik at barna får en positiv skole- og SFO-dag preget av aktivitet og humor.
 • Det må påregnes arbeidsoppgaver og oppfølging knyttet til både enkeltelever/-grupper,  blant annet å jobbe med atferdsregulering, trygging og traumer.
 • Lage tiltak rettet mot elevgrupper, drive forebyggende arbeid med tanke på det sosiale miljøet.
 • Tilsyn av elever.
 • Bidra til et godt samarbeid i skole, på helsepedagogisk avdeling og i SFO.
 • Bygge gode relasjoner til barn, foreldre og kolleger.
 • Være en trygg og tydelig voksen som ser elevene og deres behov.
 • Aktivt delta og bidra til å utvikle et inkluderende leke og læringsmiljø for barna.
 • Foregangsperson og pådriver for fysisk aktivitet (ski, skøyter, ballspill, svømming m.m.)

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, vernepleier, miljøarbeider eller liknende kompetanse
 • Arbeidserfaring fra skole og SFO
 • God relasjonskompetanse
 • Livredningsprøve

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert medarbeider med gode samarbeidsevner, initiativ og godt humør
 • Trygg og tydelig voksen med evne til å vise omsorg og ha vilje og evne til å arbeide i et hektisk miljø
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner (barn, ansatte og foresatte)
 • Genuint interessert, nysgjerrig og aktivt tilstede med barna i deres hverdag
 • Har godt humør, og bidrar til å fremme et positivt miljø rundt seg
 • Har fysisk og psykisk helse som er forenelig med arbeidets art, og tåler hektiske arbeidsperioder
 • Foregangsperson og pådriver for fysisk aktivitet
 • Ønskelig med erfaring som instruktør, trener, aktivitetsleder eller tilsvarende for barn, innen fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og KS tariff
 • Kompetent, åpent, inkluderende, positivt, modig og profesjonelt fagmiljø med stor grad av humor og arbeidsglede

 Søknadsfrist: 15.04.23

Arbeidsgiver: Steinerskolen på Rotvoll, Helsepedagogisk avd.

Stillingstittel: Barne- og ungdomsarbeider, vernepleier, miljøarbeider

Startdato: 01.08.23

Stillinger: 2-3

Heltid/deltid: Heltid

Ansettelse: Fast

Stillingsprosent: 100

Utenlandske søkere: Språkkompetanse på min. B2-nivå og godkjent utdanning via NOKUT

Søknad: CV og søknad sendes til e-post rotvoll@steinerskolen.no

Kontakt: Frode Fredriksen på mobiltelefon 481 08 721

 

Vikaransvarlige

Ta gjerne kontakt med vår vikaransvarlige eller skolens sekretær om du er interessert i å melde deg som vikar hos oss.

Elisabeth Ulsund Vikaransvarlig for undervisning
Mob. nr.: 948 60 377 E-post: elisbeth.ulsund@steinerskolen.no
Sara Myhre Adm. koord./sekretær
Mob. nr.: 73 20 28 80 E-post: rotvoll@steinerskolen.no