Kjære alle sammen!

 

Da har vi forlatt november og desember og advent står for døren. Overgangen fra høst til vinter kom brått, men ungene, både små og store ser ut til å ha tatt imot Kong Vinter med stor entusiasme og glede. Det er alltid fint å se ungdomsskoleelevene sammen med de minste og at begge parter har stor glede av det. Det bygger respekt og trygge bånd mellom de minste og de største på en fin måte.

1. klasse har forberedt seg til lanternefest, en stolt og stemningsfull tradisjon i Steiner-skolene.

November har vært en innholdsrik måned hos oss på Rotvoll. Mange av klassene har vært ute i forskjellige ærender som for eksempel skøyteturer, teaterbesøk, forfatter- og bokpresentasjon, bibliotekbesøk, besøk i Tingretten, og ikke minst friskolenes markering 8. november mot regjeringens forslag om kutt i finansieringen av elevtilskuddet i forbindelse med statsbudsjettet. Oppmøtet ved markeringen på Trondheim Torg var over all forventning og det ble sendt en tydelig beskjed fra elevenes tillitsvalgte til regjeringen og politikerne på Stortinget.

Eksempler fra 6. klasses periode om frihåndsgeometri.

Til tross for markeringene mot regjeringens forslag til kutt i elevtilskuddet så har regjeringen innført en trappetrinnmodell for kutt i finansieringen til kombinertskolene, altså friskoler med klassetrinn fra 1 til 10. Rene barneskoler og ungdomsskoler vil paradoksalt nok tjene på denne omleggingen, mens for Steinerskolen på Rotvoll vil dette bety en reduksjon i elevtilskuddet allerede høsten 2024 på ca. kr 500 000,-, med full effekt på ca. 2,7 mill. skoleåret 28/29, regnet ut fra dagens elevtall. Dette er tall som utfordrer oss som skole på mange måter.

1. klasse er ivrige i kunst- og handverk, et fag som vektlegges i stor grad ved Steinerskolen på Rotvoll.

Steinerskoleforbundet og de andre forbundene som representerer de andre friskolene jobber nå iherdig med å samordne sine krefter inn i møter, høringsrunder og forhandlinger med Stortingets og Kunnskapsdepartementets kvinner og menn om hvordan finansieringen av elevtilskuddet til friskolene bør se ut slik at den blir rettferdig og bærekraftig både på kort og lang sikt. Til tross for at regjeringen stikker kjepper i hjulene for oss nå, så vil vi jobbe ufortrødent med å skape et godt alternativ til den offentlige skolen.

1. klasse på bokpresentasjon ved Trondheim Folkebibliotek med forfatter Martine Grande. Det ble også en velfortjent tur til den nye lekeparken ved Marinen.

Våre klasselærere, faglærere og miljøarbeidere arbeider jevnt og trutt med å skape gode og trygge læringsaktiviteter, om det nå er snakk om hovedfag, fagtimer, aktiviteter inn og ute eller interessante og spennende turer og ekskursjoner i vårt nærmiljø. 5. klasse er inne i en spennende periode om vikingetiden. 6. klasse har jobbet med frihåndsgeometri. 10. klasse har vært gjennom en hovedfagsperiode med fysikk og geologi. Dette er bare noen eksempler på hva som skjer i periodeundervisningen, men felles for denne formen for undervisning der lærerne henter kompetansemål fra ulike fag, er at elevene får tid til å fordype seg i emnet man jobber med, både i dybden og i bredden – noe som styrker elevens kunnskaper og ferdigheter på alle mulige måter.

Førsteklassingene våre er dyktige vaktmestre. Her ryddes det omkring skolens flotte og bugnende tuntre og som gir mengder med gyllent høstløv.

Vi går inn i adventen med store forventninger til hva som skal komme fram mot jul. Klasselærerne er allerede godt i gang med sine forberedelser. Advent kombinert med fag og aktiviteter og med lys og varme i den mørkeste tiden i året, gir skoledagene i desember en ekstra glød – kaldt ute, men varmt og godt inne.

Elevene i 3. klasse har jobbet med korssting, og resultatene blir fine.

 

Det er på tide å avrunde dette desemberbrevet. Denne gangen har jeg valgt et dikt fra en amerikansk forfatter, kjent for sine musikalske, florlette og humoristiske strofer. Diktet Winter Morning Poem av Frederic Ogden Nash fanger inn barnets, og kanskje også den litt mer lekne voksnes opplevelse av den første snøen som faller og som endrer hele landskapet. Har du kanskje forsøkt å fange snøfnugg på tungen mens snøen daler?

 

Med disse strofene fra Nash ønsker jeg dere alle en riktig fin desember og advent!

 

Vennlig desemberhilsen,

Frode

Winter Morning Poem

Winter is the king of showmen,

Turning tree stumps into snow men

And houses into birthday cakes

And spreading sugar over lakes.

Smooth and clean and frosty white,

The world looks good enough to bite.

That’s the season to be young,

Catching snowflakes on your tongue!

Snow is snowy when it’s snowing.

I’m sorry it’s slushy when it’s going.

Ogden Nash

Kjære alle sammen!

 

Da har vi forlatt november og desember og advent står for døren. Overgangen fra høst til vinter kom brått, men ungene, både små og store ser ut til å ha tatt imot Kong Vinter med stor entusiasme og glede. Det er alltid fint å se ungdomsskoleelevene sammen med de minste og at begge parter har stor glede av det. Det bygger respekt og trygge bånd mellom de minste og de største på en fin måte.

1. klasse har forberedt seg til lanternefest, en stolt og stemningsfull tradisjon i Steiner-skolene.

November har vært en innholdsrik måned hos oss på Rotvoll. Mange av klassene har vært ute i forskjellige ærender som for eksempel skøyteturer, teaterbesøk, forfatter- og bokpresentasjon, bibliotekbesøk, besøk i Tingretten, og ikke minst friskolenes markering 8. november mot regjeringens forslag om kutt i finansieringen av elevtilskuddet i forbindelse med statsbudsjettet. Oppmøtet ved markeringen på Trondheim Torg var over all forventning og det ble sendt en tydelig beskjed fra elevenes tillitsvalgte til regjeringen og politikerne på Stortinget.

Eksempler fra 6. klasses periode om frihåndsgeometri.

Til tross for markeringene mot regjeringens forslag til kutt i elevtilskuddet så har regjeringen innført en trappetrinnmodell for kutt i finansieringen til kombinertskolene, altså friskoler med klassetrinn fra 1 til 10. Rene barneskoler og ungdomsskoler vil paradoksalt nok tjene på denne omleggingen, mens for Steinerskolen på Rotvoll vil dette bety en reduksjon i elevtilskuddet allerede høsten 2024 på ca. kr 500 000,-, med full effekt på ca. 2,7 mill. skoleåret 28/29, regnet ut fra dagens elevtall. Dette er tall som utfordrer oss som skole på mange måter.

1. klasse er ivrige i kunst- og handverk, et fag som vektlegges i stor grad ved Steinerskolen på Rotvoll.

Steinerskoleforbundet og de andre forbundene som representerer de andre friskolene jobber nå iherdig med å samordne sine krefter inn i møter, høringsrunder og forhandlinger med Stortingets og Kunnskapsdepartementets kvinner og menn om hvordan finansieringen av elevtilskuddet til friskolene bør se ut slik at den blir rettferdig og bærekraftig både på kort og lang sikt. Til tross for at regjeringen stikker kjepper i hjulene for oss nå, så vil vi jobbe ufortrødent med å skape et godt alternativ til den offentlige skolen.

1. klasse på bokpresentasjon ved Trondheim Folkebibliotek med forfatter Martine Grande. Det ble også en velfortjent tur til den nye lekeparken ved Marinen.

Våre klasselærere, faglærere og miljøarbeidere arbeider jevnt og trutt med å skape gode og trygge læringsaktiviteter, om det nå er snakk om hovedfag, fagtimer, aktiviteter inn og ute eller interessante og spennende turer og ekskursjoner i vårt nærmiljø. 5. klasse er inne i en spennende periode om vikingetiden. 6. klasse har jobbet med frihåndsgeometri. 10. klasse har vært gjennom en hovedfagsperiode med fysikk og geologi. Dette er bare noen eksempler på hva som skjer i periodeundervisningen, men felles for denne formen for undervisning der lærerne henter kompetansemål fra ulike fag, er at elevene får tid til å fordype seg i emnet man jobber med, både i dybden og i bredden – noe som styrker elevens kunnskaper og ferdigheter på alle mulige måter.

Førsteklassingene våre er dyktige vaktmestre. Her ryddes det omkring skolens flotte og bugnende tuntre og som gir mengder med gyllent høstløv.

Vi går inn i adventen med store forventninger til hva som skal komme fram mot jul. Klasselærerne er allerede godt i gang med sine forberedelser. Advent kombinert med fag og aktiviteter og med lys og varme i den mørkeste tiden i året, gir skoledagene i desember en ekstra glød – kaldt ute, men varmt og godt inne.

Elevene i 3. klasse har jobbet med korssting, og resultatene blir fine.

 

Det er på tide å avrunde dette desemberbrevet. Denne gangen har jeg valgt et dikt fra en amerikansk forfatter, kjent for sine musikalske, florlette og humoristiske strofer. Diktet Winter Morning Poem av Frederic Ogden Nash fanger inn barnets, og kanskje også den litt mer lekne voksnes opplevelse av den første snøen som faller og som endrer hele landskapet. Har du kanskje forsøkt å fange snøfnugg på tungen mens snøen daler?

 

Med disse strofene fra Nash ønsker jeg dere alle en riktig fin desember og advent!

 

Vennlig desemberhilsen,

Frode

Winter Morning Poem

Winter is the king of showmen,

Turning tree stumps into snow men

And houses into birthday cakes

And spreading sugar over lakes.

Smooth and clean and frosty white,

The world looks good enough to bite.

That’s the season to be young,

Catching snowflakes on your tongue!

Snow is snowy when it’s snowing.

I’m sorry it’s slushy when it’s going.

Ogden Nash