Kjære alle sammen!

Da er skoleåret 22/23 godt i gang. Lærerne er travle med både det faglige og det sosiale livet i klassene. Været etter skolestart har vært som en drøm og har lagt ei fantastisk fin ramme rundt Steinerskolen på Rotvoll nå i august, noe som har gjort godt for både store og små.

Steinerskolen på Rotvoll ligger et steinkast unna Ladestien, med alle de mulighetene som ligger her.

Helsepedagogisk avdeling er godt i gang i det nye skoleåret. Steinar Hoff Leirvik, Stine Ibsen og Hermann Schmiemann har lagt gode planer for våre nye elever på avdelinga. Det blir spennende å følge med på det arbeidet som skal gjøres her dette skoleåret, der teori, håndverk og friluftsliv sys sammen til en helhetlig pakke for hver enkelt elev og for gruppa. Kontaktinformasjon til de ansatte på helsepedagogisk av deling og våre øvrige ansatte finnes her:

Skolens ansatte | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Nytt av skoleåret er at vi har styrket opp ledelse og administrasjon med en sosialpedagogisk stilling. Anna-Lena Anshelm har takket ja til 50 % stilling der arbeidsoppgavene blir å holde i trådene i samarbeidet på små-, mellom- og ungdomstrinnet, samt oppfølging av elevsaker. Vi er spesielt opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og godt skolemiljø, slik det står formulert i Kap. 9A i opplæringslova. Det blir godt å ha en fagperson som har dette som arbeidsområde. Anna-Lena følger også opp elevrådet og trivselslederprogrammet. Kontaktinformasjon til oss som arbeider i administrasjonen finner man her:

Administrasjon | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Det blir en del endringer hos Barne- og familietjenesten dette skoleåret. Heidi Rønning som har vært vår kontaktperson hos PPT blir avløst av Irene Heskestad. Irene har god kunnskap om steinerpedagogikk. Det borger for godt samarbeid dette skoleåret også. Det er i tillegg utskiftninger i skolehelsetjenesten. De nye helsesykepleierne er Marita Toset og Inger Lise Romsdal. Marita har barneskolen som sitt spesialområde og har kontordag fast hos oss på torsdagene. Inger Lise følger opp ungdommene våre og har kontortid på fredager i partallsukene. De er hjertelig velkomne! Kontaktinformasjon finner dere her:

Barne- og familietjenesten | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Når vi først er inne på dette med endringer, så bør det også nevnes at Jan Tommy Kirkholt går over i nytt arbeid som snekker. Vi er svært glade for at vi likevel beholder ham i 20 % stilling som håndverkslærer. Det betyr at elevene våre får tid sammen med ham i smia. Vi kan se fram til mange flotte produkter fra elevenes hånd i smia under kyndig veiledning fra Jan Tommy, også dette skoleåret. Han blir ikke erstattet i vaktmesterdelen av stillinga. Skolen hyrer inn et vaktmesterfirma på timebasis ved behov, ellers har Jan Tommy stilt seg til disposisjon for mindre vaktmesteroppdrag hos oss. Vi ønsker ham lykke til i ny og spennende jobb!

5. klasse har startet skoleåret med norrøn mytologi som tema. Klasselærer Kari Kirkholt har innledet perioden med en vakker tegning på tavla, til glede og inspirasjon for både elever og ansatte.

Høstmarkedet 2022 er under planlegging. FAU holder i trådene, mens Steinerskolen på Rotvoll, Rotnissen barnehage og Camphill Rotvoll følger opp sine sedvanlige oppgaver. Høstmarkedet avholdes 24. september. Det vil komme mer informasjon om arrangementet etter hvert som vi nærmer oss datoen. Her er det mange gode krefter som bidrar under god ledelse fra FAU-leder. Kontaktinformasjon til FAU finner man her:

FAU og foreldreforeningen | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Jeg avslutter dette månedsbrevet med en vakker tekst og melodi av Trygve Hoff. Han hadde stor innflytelse som visesanger i det som ble kalt den nord-norske visebølgen på 70- og 80-tallet. Han er i dag kanskje mest kjent for Nord-Norsk Julesalme, som mange artister har spilt inn på plate. Vals i August er kanskje av hans mindre kjente viser, men likefult svært vakker, både i tekst og komposisjon. Vi ser fram mot september med et blikk tilbake på august med Trygve Hoffs vakre vise.

Vennlig septemberhilsen,

Frode – rektor

https://www.youtube.com/watch?v=nbuK2VBkG7I

Kjære alle sammen!

Da er skoleåret 22/23 godt i gang. Lærerne er travle med både det faglige og det sosiale livet i klassene. Været etter skolestart har vært som en drøm og har lagt ei fantastisk fin ramme rundt Steinerskolen på Rotvoll nå i august, noe som har gjort godt for både store og små.

Steinerskolen på Rotvoll ligger et steinkast unna Ladestien, med alle de mulighetene som ligger her.

Helsepedagogisk avdeling er godt i gang i det nye skoleåret. Steinar Hoff Leirvik, Stine Ibsen og Hermann Schmiemann har lagt gode planer for våre nye elever på avdelinga. Det blir spennende å følge med på det arbeidet som skal gjøres her dette skoleåret, der teori, håndverk og friluftsliv sys sammen til en helhetlig pakke for hver enkelt elev og for gruppa. Kontaktinformasjon til de ansatte på helsepedagogisk av deling og våre øvrige ansatte finnes her:

Skolens ansatte | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Nytt av skoleåret er at vi har styrket opp ledelse og administrasjon med en sosialpedagogisk stilling. Anna-Lena Anshelm har takket ja til 50 % stilling der arbeidsoppgavene blir å holde i trådene i samarbeidet på små-, mellom- og ungdomstrinnet, samt oppfølging av elevsaker. Vi er spesielt opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og godt skolemiljø, slik det står formulert i Kap. 9A i opplæringslova. Det blir godt å ha en fagperson som har dette som arbeidsområde. Anna-Lena følger også opp elevrådet og trivselslederprogrammet. Kontaktinformasjon til oss som arbeider i administrasjonen finner man her:

Administrasjon | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Det blir en del endringer hos Barne- og familietjenesten dette skoleåret. Heidi Rønning som har vært vår kontaktperson hos PPT blir avløst av Irene Heskestad. Irene har god kunnskap om steinerpedagogikk. Det borger for godt samarbeid dette skoleåret også. Det er i tillegg utskiftninger i skolehelsetjenesten. De nye helsesykepleierne er Marita Toset og Inger Lise Romsdal. Marita har barneskolen som sitt spesialområde og har kontordag fast hos oss på torsdagene. Inger Lise følger opp ungdommene våre og har kontortid på fredager i partallsukene. De er hjertelig velkomne! Kontaktinformasjon finner dere her:

Barne- og familietjenesten | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Når vi først er inne på dette med endringer, så bør det også nevnes at Jan Tommy Kirkholt går over i nytt arbeid som snekker. Vi er svært glade for at vi likevel beholder ham i 20 % stilling som håndverkslærer. Det betyr at elevene våre får tid sammen med ham i smia. Vi kan se fram til mange flotte produkter fra elevenes hånd i smia under kyndig veiledning fra Jan Tommy, også dette skoleåret. Han blir ikke erstattet i vaktmesterdelen av stillinga. Skolen hyrer inn et vaktmesterfirma på timebasis ved behov, ellers har Jan Tommy stilt seg til disposisjon for mindre vaktmesteroppdrag hos oss. Vi ønsker ham lykke til i ny og spennende jobb!

5. klasse har startet skoleåret med norrøn mytologi som tema. Klasselærer Kari Kirkholt har innledet perioden med en vakker tegning på tavla, til glede og inspirasjon for både elever og ansatte.

Høstmarkedet 2022 er under planlegging. FAU holder i trådene, mens Steinerskolen på Rotvoll, Rotnissen barnehage og Camphill Rotvoll følger opp sine sedvanlige oppgaver. Høstmarkedet avholdes 24. september. Det vil komme mer informasjon om arrangementet etter hvert som vi nærmer oss datoen. Her er det mange gode krefter som bidrar under god ledelse fra FAU-leder. Kontaktinformasjon til FAU finner man her:

FAU og foreldreforeningen | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Jeg avslutter dette månedsbrevet med en vakker tekst og melodi av Trygve Hoff. Han hadde stor innflytelse som visesanger i det som ble kalt den nord-norske visebølgen på 70- og 80-tallet. Han er i dag kanskje mest kjent for Nord-Norsk Julesalme, som mange artister har spilt inn på plate. Vals i August er kanskje av hans mindre kjente viser, men likefult svært vakker, både i tekst og komposisjon. Vi ser fram mot september med et blikk tilbake på august med Trygve Hoffs vakre vise.

Vennlig septemberhilsen,

Frode – rektor

https://www.youtube.com/watch?v=nbuK2VBkG7I