Covid 19 © Gettyimages

Trondheim kommune har utarbeidet ny retningslinje for samhandling mellom Smittesporing og barne- og ungdomsskole ved smitte.

Retningslinje for samhandling mellom

smittesporing og barne- og ungdomsskole ved smitte

Smittesporingen prioriterer å kontakte personer under 20 år med positiv covid-19 test. Smittesporingen vil avklare hvorvidt grunnskoler er berørt og iverksette nedenforstående videre prosess.  

Fra 27.09.21 går vi inn i en periode med Justert TISK. Da vil smittesporing rundt smittetilfeller konsentreres på husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og den smittede oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. Øvrige uvaksinerte nærkontakter slipper karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til testing, egenobservasjon og lav terskel for ny test ved symptomer.

Dersom en grunnskole anses berørt, dvs. at elever i skolen er å anse som “øvrig nærkontakt” til en smittet vil samarbeidet mellom Smittesporing og skolen i stor grad være som tidligere. Det er ikke lenger krav om karantene for berørte barn og ansatte. Men barn og uvaksinerte ansatte anbefales testing, på frivillig basis. Elever som ikke testes kan møte på skolen så lenge de ikke har symptomer.  

Skolen vil bli bedt om å bidra til gjennomføring av slik testing. Jevnlig testing kan også bli aktuelt ved store utbrudd, det også på frivillig basis for barna.

Elever som er fullvaksinert trenger ikke teste seg så lenge de ikke har symptomer.

1. Elev/foresattes varsling

Foresatte skal varsle positiv hurtigtest for barn/unge via https://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på “korona” og “meld inn positiv hjemmetest”. Smittesporing tar da kontakt med foresatte til barn/unge så snart som mulig.

De trenger ikke ringe koronatelefonen eller skole.

2. Kommunikasjon med skole og distribusjon av hurtigtester

Rutiner for første kommunikasjon rundt varsling av smitte i skole

 1. Smittesporingen tar kontakt med rektor så snart som mulig og varsler om positiv test (enten positiv hurtigtest eller positiv pcr-test).
 2. Rektor bes så snart som mulig angi antall ungdommer og ansatte som er sannsynlige nærkontakter i skolen til den smittede.
 3. Rutine for distribusjon av hurtigtester:


Dagtid hverdager:

Rektor kontakter varslingstelefonen og avtaler antall testsett som skal leveres til skolen og tid/sted for utlevering. Rektor organiserer mottak av og videre distribusjon av testutstyret til foreldre/ansatte.

Ettermiddag/kveld/helg:

Tidsfrist for bestilling av testkit  på hverdager er kl 20.45 og kl.17.00 på helg, teststasjonen trenger 1 time fra bestilling til utlevering for å klargjøre og pakke testene.

 • Smittesporing gir beskjed til Vakttelefonen på Leutenhaven:
 • Hvilken skole / trinn som skal ha hurtigtester på kveld/helg.
 • Antall tester som skal pakkes.
 • Avtalt hentetidspunkt.
 • Skolen v/rektor eller annen ressurs, eventuelt taxi, kan hente testene på Leutenhaven teststasjon på kveld og helg;
 • Den som skolen har sendt for å hente hurtigtestene, henvender seg til securitasvakten utenfor lokalene på Leuthenhaven ved ankomst. Securitasvakt vil da hente og levere ut testkitene.
 • Teststasjonen organiserer ikke utkjøring av testene, det må skolen selv organisere.
 • Dersom skolen ikke har kapasitet til distribusjon i helg, avtales levering mandag.

3. Informasjon fra skole til berørte elever

Rektor sender gjennom Meldeboka (eller annen informasjonskanal) informasjon som Smittesporing har utformet om smittesituasjonen og anbefaling om frivillig testeregime. Rektor legger inn informasjon om tid og sted for evt. henting av hurtigtestutstyr.

Elevene skal ikke sendes hjem i karantene for å gjøre/vente på første dags test. Dersom det blir gitt beskjed om positiv test kvelden før skal alle i klassen/trinnet som ikke har testet positivt møte opp i skole som vanlig. De får utdelt sin test når de forlater skole og utfører testen i hjemmet så snart det lar seg gjøre og følger avtalt rutine for melding av positiv hurtigtest. Vanlig skoledag gjennomføres.

For ansatte: se pkt. 6 og 7.

4. Gjennomføring av testing

Første test tas så raskt som mulig i hjemmet, under veiledning av foresatte og etter veiledning som er lagt i testutstyret.  

 • Ved negativ test kan elev møte som vanlig i skolen
 • Ved positiv test skal elev være i isolasjon. Foresatte varsler som angitt i pkt. 1. I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer.

For de som har testet negativt på første test tas test 2 i hjemmet ett døgn etter første test. Eleven er ansvarlig for at denne gjennomføres.

 • Ved negativ test kan elev dra på skolen
 • Ved positiv test skal elev være i isolasjon. Eleven varsler som angitt i pkt. 1. I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer.

5. Vurdering av tiltak

Hvis smittesporing registrerer at antall smittede i en skole indikerer at man med slikt testregime ikke får avgrenset smittespredning, kan ytterligere tiltak bli vurdert av smittesporing, kommuneoverlege og kommunalsjef.

6. Om berørte ansatte

For berørte ansatte der elever går inn i ovenstående frivillige testregime gjelder følgende:

 • Ingen ansatte er pålagt hurtigtestregime lenger
 • Så lenge den ansatte er frisk er denne ikke pålagt testing

Men vi anbefaler likevel at man tester seg dersom man ikke er fullvaksinert:

 • Ta PCR spytt-test så snart som mulig. Den ansatte henter selv utstyr (spytt-test) og leverer inn prøve på utleveringsstasjon Leuthenhaven eller Leangen.

Man trenger ikke være i karantene mens testing pågår, men bør begrense sosial kontakt fram til man har negativ test.

Elever og lærere som har gjennomgått korona i løpet av siste 12 måneder trenger ikke ta test, med mindre de har symptomer.

7. Ved positiv test hos ansatt

Dersom ansatt får påvist positiv korona-test skal vedkommende umiddelbart gå i isolasjon som beskrevet i regler som gitt av FHI. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære vil ha karanteneplikt, men dersom de kan leve helt adskilt fra den smittede kan karantene erstattes av testregime: Daglig testing med hurtigtesting. Den ansatte varsler øvrige nærkontakter og dersom disse berører skolen iverksettes punkt 2-5.  

8. Smittede foresatte

Skole skal ikke iverksette tiltak i forbindelse med at foresatte evt. varsler at de har avlagt positiv test.

OM TESTER SOM BRUKES:

Hurtigtester:
Testregimer av elever gjennomføres med det som kalles antigen hurtigtester. Man får da svaret på testen i løpet av ca 15 minutter. I Trondheim kommune anbefales disse per tiden kun for barn og ungdommer i skolealder som testes fordi de er nærkontakter, samt for uvaksinerte voksne som bor sammen med en smittet og trenger daglig testing for å slippe karantene. Det er kun hurtigtest utført/utdelt av kommunen som er godkjent til dette formålet.

PCR-tester:

Er tester som analyseres på laboratorium (St.Olavs hospital, andre). Man får da svaret i løpet av 1 – 3 døgn etter at testen er levert inn til mottaksstasjon. I Trondheim kommune anbefales denne testmetoden per tiden for voksne som testes fordi de er nærkontakter samt for barn og voksne ved symptomer. PCR kan gjøres ved spyttest (selvtest) eller pinnetest (krever time på teststasjon). Trondheim kommune anbefaler spyttest for voksne og barn ned til 6 år.

Covid 19 © Gettyimages

Trondheim kommune har utarbeidet ny retningslinje for samhandling mellom Smittesporing og barne- og ungdomsskole ved smitte.

Retningslinje for samhandling mellom

smittesporing og barne- og ungdomsskole ved smitte

Smittesporingen prioriterer å kontakte personer under 20 år med positiv covid-19 test. Smittesporingen vil avklare hvorvidt grunnskoler er berørt og iverksette nedenforstående videre prosess.  

Fra 27.09.21 går vi inn i en periode med Justert TISK. Da vil smittesporing rundt smittetilfeller konsentreres på husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og den smittede oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. Øvrige uvaksinerte nærkontakter slipper karanteneplikt, men vil i stedet oppfordres til testing, egenobservasjon og lav terskel for ny test ved symptomer.

Dersom en grunnskole anses berørt, dvs. at elever i skolen er å anse som “øvrig nærkontakt” til en smittet vil samarbeidet mellom Smittesporing og skolen i stor grad være som tidligere. Det er ikke lenger krav om karantene for berørte barn og ansatte. Men barn og uvaksinerte ansatte anbefales testing, på frivillig basis. Elever som ikke testes kan møte på skolen så lenge de ikke har symptomer.  

Skolen vil bli bedt om å bidra til gjennomføring av slik testing. Jevnlig testing kan også bli aktuelt ved store utbrudd, det også på frivillig basis for barna.

Elever som er fullvaksinert trenger ikke teste seg så lenge de ikke har symptomer.

1. Elev/foresattes varsling

Foresatte skal varsle positiv hurtigtest for barn/unge via https://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på “korona” og “meld inn positiv hjemmetest”. Smittesporing tar da kontakt med foresatte til barn/unge så snart som mulig.

De trenger ikke ringe koronatelefonen eller skole.

2. Kommunikasjon med skole og distribusjon av hurtigtester

Rutiner for første kommunikasjon rundt varsling av smitte i skole

 1. Smittesporingen tar kontakt med rektor så snart som mulig og varsler om positiv test (enten positiv hurtigtest eller positiv pcr-test).
 2. Rektor bes så snart som mulig angi antall ungdommer og ansatte som er sannsynlige nærkontakter i skolen til den smittede.
 3. Rutine for distribusjon av hurtigtester:


Dagtid hverdager:

Rektor kontakter varslingstelefonen og avtaler antall testsett som skal leveres til skolen og tid/sted for utlevering. Rektor organiserer mottak av og videre distribusjon av testutstyret til foreldre/ansatte.

Ettermiddag/kveld/helg:

Tidsfrist for bestilling av testkit  på hverdager er kl 20.45 og kl.17.00 på helg, teststasjonen trenger 1 time fra bestilling til utlevering for å klargjøre og pakke testene.

 • Smittesporing gir beskjed til Vakttelefonen på Leutenhaven:
 • Hvilken skole / trinn som skal ha hurtigtester på kveld/helg.
 • Antall tester som skal pakkes.
 • Avtalt hentetidspunkt.
 • Skolen v/rektor eller annen ressurs, eventuelt taxi, kan hente testene på Leutenhaven teststasjon på kveld og helg;
 • Den som skolen har sendt for å hente hurtigtestene, henvender seg til securitasvakten utenfor lokalene på Leuthenhaven ved ankomst. Securitasvakt vil da hente og levere ut testkitene.
 • Teststasjonen organiserer ikke utkjøring av testene, det må skolen selv organisere.
 • Dersom skolen ikke har kapasitet til distribusjon i helg, avtales levering mandag.

3. Informasjon fra skole til berørte elever

Rektor sender gjennom Meldeboka (eller annen informasjonskanal) informasjon som Smittesporing har utformet om smittesituasjonen og anbefaling om frivillig testeregime. Rektor legger inn informasjon om tid og sted for evt. henting av hurtigtestutstyr.

Elevene skal ikke sendes hjem i karantene for å gjøre/vente på første dags test. Dersom det blir gitt beskjed om positiv test kvelden før skal alle i klassen/trinnet som ikke har testet positivt møte opp i skole som vanlig. De får utdelt sin test når de forlater skole og utfører testen i hjemmet så snart det lar seg gjøre og følger avtalt rutine for melding av positiv hurtigtest. Vanlig skoledag gjennomføres.

For ansatte: se pkt. 6 og 7.

4. Gjennomføring av testing

Første test tas så raskt som mulig i hjemmet, under veiledning av foresatte og etter veiledning som er lagt i testutstyret.  

 • Ved negativ test kan elev møte som vanlig i skolen
 • Ved positiv test skal elev være i isolasjon. Foresatte varsler som angitt i pkt. 1. I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer.

For de som har testet negativt på første test tas test 2 i hjemmet ett døgn etter første test. Eleven er ansvarlig for at denne gjennomføres.

 • Ved negativ test kan elev dra på skolen
 • Ved positiv test skal elev være i isolasjon. Eleven varsler som angitt i pkt. 1. I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter vanlige retningslinjer.

5. Vurdering av tiltak

Hvis smittesporing registrerer at antall smittede i en skole indikerer at man med slikt testregime ikke får avgrenset smittespredning, kan ytterligere tiltak bli vurdert av smittesporing, kommuneoverlege og kommunalsjef.

6. Om berørte ansatte

For berørte ansatte der elever går inn i ovenstående frivillige testregime gjelder følgende:

 • Ingen ansatte er pålagt hurtigtestregime lenger
 • Så lenge den ansatte er frisk er denne ikke pålagt testing

Men vi anbefaler likevel at man tester seg dersom man ikke er fullvaksinert:

 • Ta PCR spytt-test så snart som mulig. Den ansatte henter selv utstyr (spytt-test) og leverer inn prøve på utleveringsstasjon Leuthenhaven eller Leangen.

Man trenger ikke være i karantene mens testing pågår, men bør begrense sosial kontakt fram til man har negativ test.

Elever og lærere som har gjennomgått korona i løpet av siste 12 måneder trenger ikke ta test, med mindre de har symptomer.

7. Ved positiv test hos ansatt

Dersom ansatt får påvist positiv korona-test skal vedkommende umiddelbart gå i isolasjon som beskrevet i regler som gitt av FHI. Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære vil ha karanteneplikt, men dersom de kan leve helt adskilt fra den smittede kan karantene erstattes av testregime: Daglig testing med hurtigtesting. Den ansatte varsler øvrige nærkontakter og dersom disse berører skolen iverksettes punkt 2-5.  

8. Smittede foresatte

Skole skal ikke iverksette tiltak i forbindelse med at foresatte evt. varsler at de har avlagt positiv test.

OM TESTER SOM BRUKES:

Hurtigtester:
Testregimer av elever gjennomføres med det som kalles antigen hurtigtester. Man får da svaret på testen i løpet av ca 15 minutter. I Trondheim kommune anbefales disse per tiden kun for barn og ungdommer i skolealder som testes fordi de er nærkontakter, samt for uvaksinerte voksne som bor sammen med en smittet og trenger daglig testing for å slippe karantene. Det er kun hurtigtest utført/utdelt av kommunen som er godkjent til dette formålet.

PCR-tester:

Er tester som analyseres på laboratorium (St.Olavs hospital, andre). Man får da svaret i løpet av 1 – 3 døgn etter at testen er levert inn til mottaksstasjon. I Trondheim kommune anbefales denne testmetoden per tiden for voksne som testes fordi de er nærkontakter samt for barn og voksne ved symptomer. PCR kan gjøres ved spyttest (selvtest) eller pinnetest (krever time på teststasjon). Trondheim kommune anbefaler spyttest for voksne og barn ned til 6 år.