Kjære alle sammen!

Vi forlater september til fordel for oktober. Høsten har så vidt begynt å gjøre seg gjeldende her på Rotvoll, men temperaturene gjør at vi fortsatt opplever glimt av sommerfølelse.

Skolen har vært i gang i knappe en og en halv måned, men vi har rukket å gjøre mye i løpet denne tida. I går gjennomførte vi det årlige St Mikael-spillet, en spennende og morsom aktivitet som ligger fast på programmet hos oss ved Steinerskolen på Rotvoll. 29. september er fra gammelt av kalt mikkelsmess og har tradisjonelt vært det vi kaller høsttakkefest. En av elevene på småtrinnet var innom kontoret i går morges og fortalte at han var så spent at han nesten ikke hadde klart å sove om natta. Været skapte ei perfekt ramme rundt spillet i år.

Timo Jawansky forteller elevene om St Mikael-spillets regler ved St Hans-haugen.

Høstmarkedet er også en fast tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll. Det er foreldrene ved skolen som er ansvarlige for gjennomføringa av markedet og skolens ansatte hjelper til der det er behov. Høstmarkedet binder skole og hjem sammen på en fin måte etter som vi finner de praktiske løsningene i fellesskap. Slik ble det også i år og det var mange som kommenterte den gode stemninga og atmosfæren som lå over årets høstmarked.

Et potpurri av bilder fra Høstmarkedet 2022 som ble avholdt 24. september. Her ser vi Nina Egeland lede barnekoret og Gaute Einebakken lede ungdomskoret.

Jeg vil benytte anledninga til å takke alle som bidro denne dagen, og det er mange som skal takkes. Jeg vil spesielt nevne Verena Barth, leder for FAU. En stor takk går også til klassekontaktene og høstmarkedskomiteen. I tillegg vil jeg takke Malin Nilsen, Elisabeth Ulsund og Sara Myhre som har stått for mye av det praktiske arbeidet fra skolen sin side. En stor takk går også til Loreta Matorkiene, Svein Dahl og Siri Schultze-Florey for en svært vakker forestilling med eurytmi, toner og tekst.

Svein Dahl, Loreta Matorkiene og Siri Schultze-Florey etter forestillingen 24. september.

Vi avholdt storforeldremøte 6. september. Det var godt oppmøte fra foreldrene. Administrasjonen, FAU-leder Verena Barth, skolehelsetjenesten og styreleder John André Aasen var også til stede for å presentere seg for foreldrene. Det kom opp flere gode innspill fra foreldrene på slutten av møtet, blant annet kom skoleskysstilbudet til elevene på Rotvoll opp som tema. Vi har i etterkant fått en uttalelse om saken fra FAU, og skolen skal gjøre det samme. Uttalelsene samordnes med de andre skolene her på Rotvoll og sendes til Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for skoleskyss for våre elever.

Vi gjennomførte Lingdys-kurs sist torsdag. Ansatte fikk først en times kurs med Bente Moxness fra Lingit, før foreldre og elever fikk en gjennomgang om hvordan Lingdys fungerer. Vi gjennomfører dette som et tiltak for å styrke skolen i vårt møte med dysleksiproblematikk. Lingdys og den funksjonaliteten som ligger i denne programvaren er interessant i seg selv. Det hele springer ut fra et fagmiljø ved NTNU som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Jeg jobbet selv med elever med div. utfordringer tidlig på 2000-tallet og brukte de tidlige versjonene av denne programvaren den gang. Det har vært interessant å se den utviklinga som Lingdys har vært gjennom i løpet av disse årene. Bente har lovet oss et oppfølgingskurs over nyttår.

Anna-Lena Anshelm, sosialpedagogisk koordinator, har lagt ut en tekst på nettsida vår der hun presenterer de oppgavene hun jobber med. Anna-Lena følger opp saker som har med elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Ta gjerne turen innom hennes presentasjon av sine arbeidsoppgaver:

Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Flere av våre ansatte har vært på sin første studiesamling ved Steinerhøyskolen. Vi gleder oss til å høre mer om hva de har lært og om veien videre. Vi har også to lærere som blir ferdige med sine studier i løpet av året. Dette er viktig satsing for oss som skole etter som vi her får påfyll av kjærkommen kompetanse innenfor steinerpedagogikk. I tillegg tar en av våre lærere Norsk 2 ved NTNU og jeg har startet på masterprogram i skoleutvikling ved samme universitet. Skolen er også med i et samarbeid med de andre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen og Trondheim kommune via DeKom. Denne satsinga skal brukes til å styrke skolene i praktisk-estetisk tilnærming til læring. En spennende satsing som vi ser fram til å komme i gang med. Totalt sett satser vi tungt på kompetanseheving dette skoleåret.

Det begynner å bli på tide å avrunde dette månedsbrevet. Siri Schultze-Florey leste flere tekster under eurytmiforestillinga 24. september, og en av disse var av Hermann Wildenwey. Jeg tar derfor med dette svært vakre diktet og håper dere som leser det finner dette passende som avslutning med tanke på årstiden vi er inne i.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin oktober!

Vennlig hilsen, Frode

FERGEMANN TID

Gå inn i din høstlige haves port
og lytt i den stille kveld.
Det er som du hører en båt ro bort,
og båten er jorden selv.

Den legger ut fra en sommers strand
med sommerens liv ombord.
Og tiden, tiden er fergemann
som puster og ror og ror.

Det er som et ekko rundt omkring
av svinnende åretak.
Og tiden ror i sin vante ring
og legger en sommer bak.

Blomster og vekster og busker og trær
– står som de ikke tør
å spørre hvor kursen i kvelden bær,
men luften omkring dem spør:

Hvor ror du hen, du jordens båt,
fergemann Tid – hvorhen?
Og haven suser forgrått og våt:
Kommer du snart igjen?

Hermann Wildenvey

Kjære alle sammen!

Vi forlater september til fordel for oktober. Høsten har så vidt begynt å gjøre seg gjeldende her på Rotvoll, men temperaturene gjør at vi fortsatt opplever glimt av sommerfølelse.

Skolen har vært i gang i knappe en og en halv måned, men vi har rukket å gjøre mye i løpet denne tida. I går gjennomførte vi det årlige St Mikael-spillet, en spennende og morsom aktivitet som ligger fast på programmet hos oss ved Steinerskolen på Rotvoll. 29. september er fra gammelt av kalt mikkelsmess og har tradisjonelt vært det vi kaller høsttakkefest. En av elevene på småtrinnet var innom kontoret i går morges og fortalte at han var så spent at han nesten ikke hadde klart å sove om natta. Været skapte ei perfekt ramme rundt spillet i år.

Timo Jawansky forteller elevene om St Mikael-spillets regler ved St Hans-haugen.

Høstmarkedet er også en fast tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll. Det er foreldrene ved skolen som er ansvarlige for gjennomføringa av markedet og skolens ansatte hjelper til der det er behov. Høstmarkedet binder skole og hjem sammen på en fin måte etter som vi finner de praktiske løsningene i fellesskap. Slik ble det også i år og det var mange som kommenterte den gode stemninga og atmosfæren som lå over årets høstmarked.

Et potpurri av bilder fra Høstmarkedet 2022 som ble avholdt 24. september. Her ser vi Nina Egeland lede barnekoret og Gaute Einebakken lede ungdomskoret.

Jeg vil benytte anledninga til å takke alle som bidro denne dagen, og det er mange som skal takkes. Jeg vil spesielt nevne Verena Barth, leder for FAU. En stor takk går også til klassekontaktene og høstmarkedskomiteen. I tillegg vil jeg takke Malin Nilsen, Elisabeth Ulsund og Sara Myhre som har stått for mye av det praktiske arbeidet fra skolen sin side. En stor takk går også til Loreta Matorkiene, Svein Dahl og Siri Schultze-Florey for en svært vakker forestilling med eurytmi, toner og tekst.

Svein Dahl, Loreta Matorkiene og Siri Schultze-Florey etter forestillingen 24. september.

Vi avholdt storforeldremøte 6. september. Det var godt oppmøte fra foreldrene. Administrasjonen, FAU-leder Verena Barth, skolehelsetjenesten og styreleder John André Aasen var også til stede for å presentere seg for foreldrene. Det kom opp flere gode innspill fra foreldrene på slutten av møtet, blant annet kom skoleskysstilbudet til elevene på Rotvoll opp som tema. Vi har i etterkant fått en uttalelse om saken fra FAU, og skolen skal gjøre det samme. Uttalelsene samordnes med de andre skolene her på Rotvoll og sendes til Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for skoleskyss for våre elever.

Vi gjennomførte Lingdys-kurs sist torsdag. Ansatte fikk først en times kurs med Bente Moxness fra Lingit, før foreldre og elever fikk en gjennomgang om hvordan Lingdys fungerer. Vi gjennomfører dette som et tiltak for å styrke skolen i vårt møte med dysleksiproblematikk. Lingdys og den funksjonaliteten som ligger i denne programvaren er interessant i seg selv. Det hele springer ut fra et fagmiljø ved NTNU som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Jeg jobbet selv med elever med div. utfordringer tidlig på 2000-tallet og brukte de tidlige versjonene av denne programvaren den gang. Det har vært interessant å se den utviklinga som Lingdys har vært gjennom i løpet av disse årene. Bente har lovet oss et oppfølgingskurs over nyttår.

Anna-Lena Anshelm, sosialpedagogisk koordinator, har lagt ut en tekst på nettsida vår der hun presenterer de oppgavene hun jobber med. Anna-Lena følger opp saker som har med elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Ta gjerne turen innom hennes presentasjon av sine arbeidsoppgaver:

Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Flere av våre ansatte har vært på sin første studiesamling ved Steinerhøyskolen. Vi gleder oss til å høre mer om hva de har lært og om veien videre. Vi har også to lærere som blir ferdige med sine studier i løpet av året. Dette er viktig satsing for oss som skole etter som vi her får påfyll av kjærkommen kompetanse innenfor steinerpedagogikk. I tillegg tar en av våre lærere Norsk 2 ved NTNU og jeg har startet på masterprogram i skoleutvikling ved samme universitet. Skolen er også med i et samarbeid med de andre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen og Trondheim kommune via DeKom. Denne satsinga skal brukes til å styrke skolene i praktisk-estetisk tilnærming til læring. En spennende satsing som vi ser fram til å komme i gang med. Totalt sett satser vi tungt på kompetanseheving dette skoleåret.

Det begynner å bli på tide å avrunde dette månedsbrevet. Siri Schultze-Florey leste flere tekster under eurytmiforestillinga 24. september, og en av disse var av Hermann Wildenwey. Jeg tar derfor med dette svært vakre diktet og håper dere som leser det finner dette passende som avslutning med tanke på årstiden vi er inne i.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin oktober!

Vennlig hilsen, Frode

FERGEMANN TID

Gå inn i din høstlige haves port
og lytt i den stille kveld.
Det er som du hører en båt ro bort,
og båten er jorden selv.

Den legger ut fra en sommers strand
med sommerens liv ombord.
Og tiden, tiden er fergemann
som puster og ror og ror.

Det er som et ekko rundt omkring
av svinnende åretak.
Og tiden ror i sin vante ring
og legger en sommer bak.

Blomster og vekster og busker og trær
– står som de ikke tør
å spørre hvor kursen i kvelden bær,
men luften omkring dem spør:

Hvor ror du hen, du jordens båt,
fergemann Tid – hvorhen?
Og haven suser forgrått og våt:
Kommer du snart igjen?

Hermann Wildenvey