Kjære alle sammen!

September har vært en måned som har gitt i overflod for oss på Rotvoll – sol og regn i skjønn forening, men mest sol og fine høstdager. Dette har skapt ei flott ramme rundt skolen og der vi har brukt mye tid ute. Dette oktoberbrevet er spesielt dedikert til førsteklassingene og våre pedagoger, Sigrun og Eva, som gir innhold og trygghet, liv og latter i skolehverdagen til våre elever der. Dette vil dere kunne se med de bildene som følger dette oktoberbrevet.

Førsteklassingene våre er ofte ut på tur. Det første bildet er fra tur til Geitfjellet i Bymarka. Skolens beliggenhet ved fjorden gir oss mange muligheter for turer og utflukter gjennom hele året.

Det har vært og det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i alle klasser og avdelinger på skolen. På Fritidshjemmet (SFO) har vi 80 glade barn, både fra Steinerskolen på Rotvoll og fra Trondheim Montessoriskole. Vi er glade over å se at det knyttes vennskapsbånd mellom elevene på de to skolene her på Rotvoll. Vi har fylt opp alle de 12 elevplassene vi har på avd. Vidar. Her har vi etter hvert fått flere nye ansatte. På avd. Vidar har vi spesialpedagoger, steinerpedagoger og vernepleiere som sørger for praktisk tilknytning til fag, turer, ekskursjoner og læringsaktiviteter.

Småtrinnet ved Steinerskolen på Rotvoll er så heldige at de kan ha fjøsstell fast på timeplanen og det er mye spennende som skjer i fjøset alt etter hvilken sesong vi er i.

Steinerskolen har 157 elever totalt skoleåret 23/24 i følge opptelling 1. oktober. Dette er det vi kaller skolens telledato og som administrasjonen rapporterer inn til utdanningsmyndighetene på nettopp denne datoen. Vi har 15 flere elever enn det skolen hadde skoleåret 22/23. Administrasjonen har nå stengt av for inntak av nye elever. Neste mulighet for å søke om opptak blir 1. mars 2024 for skoleåret 24/25. Vi gleder oss over de nye elevene som vi har fått, et flott tilskudd til elevmiljøet ved skolen.

Det er alltid kjekt å lære hvor maten kommer fra. Ordene fra jord til bord kunne ikke ha passet bedre enn nettopp her der førsteklassingene har plukket poteter og disse har blitt til deilige potetkaker.

Vår sos. ped. koordinator og elevrådskontakt, Anna, sørger for oppfølging av elevrådet og trivselslederprogrammet ved skolen. Dette er en svært viktig del av skolens virksomhet. Her får vi som skole verdifull informasjon om hva som opptar elevene våre og hvilke behov de har mht. medvirkning og medbestemmelse i undervisningen og i friminuttene. Elevrådet har hatt sine første møter og det skal gjennomføres elevrådskurs i Trondheim kommunes bystyresal. Elever som har ansvar for trivselsprogrammet skal også gjennom kurs denne høsten, slik at de kan ta med seg morsomme aktiviteter ut i friminuttene. Viktig og riktig innsats for stadig å gjøre skolen vår bedre.

Praktisk arbeid under kyndig veiledning fra gode pedagoger er alltid fint. Her har førsteklassingene laget en fuglemater, ei list med kroker til skolesekkene og de har barket tømmerstokker til bålplassen ved Nordlyslavvoen.

Høstmarkedet 23. september ble en stor suksess. Det var flere hundre besøkende på Rotvoll denne lørdagen, der det var lagt opp til aktiviteter i Rotnissen barnehage, ved avd. Vidar, ved Steinerskolen på Rotvoll og på gårdsbruket Camphill Rotvoll. Dette ble en strålende høstdag med sol fra blå himmel, cafeer med mye deilig mat og med salgsboder med spennende produkter, bakst og grønnsaker i skjønn forening. Ungene fikk utfolde seg på stasjoner med båtverksted, fiskedam, hesteridning og grilling av pinnebrød, for å nevne noe. Vi takker alle som deltok og alle som bidro til at Høstmarkedet 2023 ble vellykket!

Eurytmi og kunst- og håndverksfag står sterkt i steinerskolen, også for førsteklassingene våre.

Folk som ferdes på Rotvoll har kanskje registrert at det er satt opp stillas og sperregjerde rundt Stabburet. Skolestyret har satt av midler dette budsjettåret til en utvendig renovering av bygget. Stabburet er en vernet bygning og utbedringsarbeid krever kompetanse. Vår vaktmester, tømrer og smed, Jan Tommy, er allerede godt i gang med utskifting av kledning og vannbord. Stabburet skal også skrapes og males. Stabburet er et staselig bygg med en stolt historie og endelig skal bygget få det løftet det har fortjent. Vi er svært glade for at vi har den kompetansen som trenges lokalt hos oss. En stor takk til Jan Tommy for det arbeidet han gjør!

Legenden om St. Mikael er fascinerende og hvert år gjennomfører Steinerskolen på Rotvoll Mikael-spillet, der kampen utspiller seg mellom det gode og det onde. Her har førsteklassingene forberedt seg godt.

Det skal gjøres en del annet arbeid på skolens eiendom i løpet av høstferien. Vi har hyret inn et firma som skal legge asfalt på den nye basketballbanen. Det skal også legges noen striper med asfalt til å spille basse, utesjakk, hoppe tau og paradis. Klatretårnet som står i hagen til avd. Vidar skal flyttes til klatreparken. Her skal det også legges opp en jordhaug slik at vi får flyttet rutsjebanen, som også står i hagen til avd. Vidar. Disse tiltakene vil gjøre at vi vi stadig får flere aktivitetstilbud til våre elever. Det vil bli satt opp sperregjerder i arbeidsperioden.

Avslutningsvis noen bilder fra Høstmarkedet 2023.

Vi er godt i gang med produksjon av informasjonsfilmer om Steinerskolen på Rotvoll. Malejo, som også har ansvar for skolens nettsider, har tatt på seg oppgaven med å produsere fire informasjonsfilmer. I første omgang er det tenkt at dette skal være korte videoer til bruk på skolens nettside og i sosiale medier. Temaet for den første filmen handler om  livet i 1. klasse og skal blant annet handle om hvorfor det er så viktig for fem- og seksåringen og fortsatt få mulighet til å leke fritt. Neste prosjekt er en foreldre-til-foreldre-film, der foreldre presenterer sitt syn på hvorfor de har valgt Steinerskolen på Rotvoll for sine barn. De neste filmene skal handle om selve steinerpedagogikken og avd. Vidar. Det blir spennende å se resultatet til slutt!

Det er på tide å avrundet dette oktoberbrevet. Jeg vil bare avslutningsvis takke ansatte, foreldre og elever for en fin start på skoleåret! Vi har mye godt i vente!

Jeg avslutter med et dikt av Rainer Maria Rilke, oversatt fra tysk av Åse-Marie Nesse, og med dette ønsker jeg alle en fortsatt fin oktober!

 

Vennlig oktoberhilsen,

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Kjære alle sammen!

September har vært en måned som har gitt i overflod for oss på Rotvoll – sol og regn i skjønn forening, men mest sol og fine høstdager. Dette har skapt ei flott ramme rundt skolen og der vi har brukt mye tid ute. Dette oktoberbrevet er spesielt dedikert til førsteklassingene og våre pedagoger, Sigrun og Eva, som gir innhold og trygghet, liv og latter i skolehverdagen til våre elever der. Dette vil dere kunne se med de bildene som følger dette oktoberbrevet.

Førsteklassingene våre er ofte ut på tur. Det første bildet er fra tur til Geitfjellet i Bymarka. Skolens beliggenhet ved fjorden gir oss mange muligheter for turer og utflukter gjennom hele året.

Det har vært og det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i alle klasser og avdelinger på skolen. På Fritidshjemmet (SFO) har vi 80 glade barn, både fra Steinerskolen på Rotvoll og fra Trondheim Montessoriskole. Vi er glade over å se at det knyttes vennskapsbånd mellom elevene på de to skolene her på Rotvoll. Vi har fylt opp alle de 12 elevplassene vi har på avd. Vidar. Her har vi etter hvert fått flere nye ansatte. På avd. Vidar har vi spesialpedagoger, steinerpedagoger og vernepleiere som sørger for praktisk tilknytning til fag, turer, ekskursjoner og læringsaktiviteter.

Småtrinnet ved Steinerskolen på Rotvoll er så heldige at de kan ha fjøsstell fast på timeplanen og det er mye spennende som skjer i fjøset alt etter hvilken sesong vi er i.

Steinerskolen har 157 elever totalt skoleåret 23/24 i følge opptelling 1. oktober. Dette er det vi kaller skolens telledato og som administrasjonen rapporterer inn til utdanningsmyndighetene på nettopp denne datoen. Vi har 15 flere elever enn det skolen hadde skoleåret 22/23. Administrasjonen har nå stengt av for inntak av nye elever. Neste mulighet for å søke om opptak blir 1. mars 2024 for skoleåret 24/25. Vi gleder oss over de nye elevene som vi har fått, et flott tilskudd til elevmiljøet ved skolen.

Det er alltid kjekt å lære hvor maten kommer fra. Ordene fra jord til bord kunne ikke ha passet bedre enn nettopp her der førsteklassingene har plukket poteter og disse har blitt til deilige potetkaker.

Vår sos. ped. koordinator og elevrådskontakt, Anna, sørger for oppfølging av elevrådet og trivselslederprogrammet ved skolen. Dette er en svært viktig del av skolens virksomhet. Her får vi som skole verdifull informasjon om hva som opptar elevene våre og hvilke behov de har mht. medvirkning og medbestemmelse i undervisningen og i friminuttene. Elevrådet har hatt sine første møter og det skal gjennomføres elevrådskurs i Trondheim kommunes bystyresal. Elever som har ansvar for trivselsprogrammet skal også gjennom kurs denne høsten, slik at de kan ta med seg morsomme aktiviteter ut i friminuttene. Viktig og riktig innsats for stadig å gjøre skolen vår bedre.

Praktisk arbeid under kyndig veiledning fra gode pedagoger er alltid fint. Her har førsteklassingene laget en fuglemater, ei list med kroker til skolesekkene og de har barket tømmerstokker til bålplassen ved Nordlyslavvoen.

Høstmarkedet 23. september ble en stor suksess. Det var flere hundre besøkende på Rotvoll denne lørdagen, der det var lagt opp til aktiviteter i Rotnissen barnehage, ved avd. Vidar, ved Steinerskolen på Rotvoll og på gårdsbruket Camphill Rotvoll. Dette ble en strålende høstdag med sol fra blå himmel, cafeer med mye deilig mat og med salgsboder med spennende produkter, bakst og grønnsaker i skjønn forening. Ungene fikk utfolde seg på stasjoner med båtverksted, fiskedam, hesteridning og grilling av pinnebrød, for å nevne noe. Vi takker alle som deltok og alle som bidro til at Høstmarkedet 2023 ble vellykket!

Eurytmi og kunst- og håndverksfag står sterkt i steinerskolen, også for førsteklassingene våre.

Folk som ferdes på Rotvoll har kanskje registrert at det er satt opp stillas og sperregjerde rundt Stabburet. Skolestyret har satt av midler dette budsjettåret til en utvendig renovering av bygget. Stabburet er en vernet bygning og utbedringsarbeid krever kompetanse. Vår vaktmester, tømrer og smed, Jan Tommy, er allerede godt i gang med utskifting av kledning og vannbord. Stabburet skal også skrapes og males. Stabburet er et staselig bygg med en stolt historie og endelig skal bygget få det løftet det har fortjent. Vi er svært glade for at vi har den kompetansen som trenges lokalt hos oss. En stor takk til Jan Tommy for det arbeidet han gjør!

Legenden om St. Mikael er fascinerende og hvert år gjennomfører Steinerskolen på Rotvoll Mikael-spillet, der kampen utspiller seg mellom det gode og det onde. Her har førsteklassingene forberedt seg godt.

Det skal gjøres en del annet arbeid på skolens eiendom i løpet av høstferien. Vi har hyret inn et firma som skal legge asfalt på den nye basketballbanen. Det skal også legges noen striper med asfalt til å spille basse, utesjakk, hoppe tau og paradis. Klatretårnet som står i hagen til avd. Vidar skal flyttes til klatreparken. Her skal det også legges opp en jordhaug slik at vi får flyttet rutsjebanen, som også står i hagen til avd. Vidar. Disse tiltakene vil gjøre at vi vi stadig får flere aktivitetstilbud til våre elever. Det vil bli satt opp sperregjerder i arbeidsperioden.

Avslutningsvis noen bilder fra Høstmarkedet 2023.

Vi er godt i gang med produksjon av informasjonsfilmer om Steinerskolen på Rotvoll. Malejo, som også har ansvar for skolens nettsider, har tatt på seg oppgaven med å produsere fire informasjonsfilmer. I første omgang er det tenkt at dette skal være korte videoer til bruk på skolens nettside og i sosiale medier. Temaet for den første filmen handler om  livet i 1. klasse og skal blant annet handle om hvorfor det er så viktig for fem- og seksåringen og fortsatt få mulighet til å leke fritt. Neste prosjekt er en foreldre-til-foreldre-film, der foreldre presenterer sitt syn på hvorfor de har valgt Steinerskolen på Rotvoll for sine barn. De neste filmene skal handle om selve steinerpedagogikken og avd. Vidar. Det blir spennende å se resultatet til slutt!

Det er på tide å avrundet dette oktoberbrevet. Jeg vil bare avslutningsvis takke ansatte, foreldre og elever for en fin start på skoleåret! Vi har mye godt i vente!

Jeg avslutter med et dikt av Rainer Maria Rilke, oversatt fra tysk av Åse-Marie Nesse, og med dette ønsker jeg alle en fortsatt fin oktober!

 

Vennlig oktoberhilsen,

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll