Vi er på vei inn i november måned og mange av våre elever har feiret Halloween, med forhåpentligvis mange godsaker i kurven. Det er ei spennende tid med mørke kvelder og ungene kan leke “boksen går” i halvmørket om ettermiddagene.

November er vanligvis ei tid der vi som skole kan “puste ut” litt etter en travel sesong mellom skolestart og høstferie, men ikke denne høsten. Vi er i gang med strategiplanarbeid der vi skal se 5, 10 og 15 år fram i tid. Noe som gjør at vi må holde trykket oppe. Strategiplanprosessen blir både spennende og interessant etter som vi her får muligheten til å løfte blikket for å se opp og fram.

Rkf – Rotvoll kultur og fritid har spennende ting på gang. Ved siden av matkurs og musikkundervisning, så er Rkf i ferd med å skape et fritidstilbud for våre elever fra 5.-10. klasse. Her vil det bli leksehjelp og gode tilbud om aktiviteter på ettermiddagene. Sjekk gjerne ut Rkf sine sider på Facebook.

Kommende torsdag inviterer ungdomsskolen til festival i anledning årets OD-aksjon. Inntektene av årets OD-aksjon går til svært viktig arbeid blant ungdom i Sør-Afrika. Dette er også en viktig del av skolens engasjement for andre, og her går våre ungdommer foran. Du kan lese mer om årets aksjon på Operasjon Dagsverk sine hjemmesider.

Vi har kommet såpass langt på året at budsjettarbeidet for 2022 er godt i gang. Kollegiet har kommet med gode innspill. Det blir også viktig for skolen at elevrådet deltar i prosessen med sin stemme. Her forventer rektor mange gode innspill.

Det ser ut til at trivselslederprogrammet fungerer godt. Elevrådet ser ut til å være fornøyd med kursinga og innsatsen så langt. Vi er spente på hva dette vil ha å si for det psykososiale arbeidet på skolen.

Månedens tekst er skrevet av en nokså ukjent forfatter. Hennes navn er Kristine Dahl og hun levde i Torsken, et lite fiskevær på yttersida av Senja på midten av 1800-tallet. Hun var prestefrue og kvinnesaksforkjemper, en noe uvanlig kombinasjon i et lite fiskevær i Nord-Norge på denne tida, men hun var en pioner og etterlot seg mange vakre dikt.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin november måned med dette diktet!

Mvh,

Frode

Trykk gjerne på bildet om du ønsker å høre melodien til teksten. Illustrasjon: Jann-Oskar Granheim

Vi er på vei inn i november måned og mange av våre elever har feiret Halloween, med forhåpentligvis mange godsaker i kurven. Det er ei spennende tid med mørke kvelder og ungene kan leke “boksen går” i halvmørket om ettermiddagene.

November er vanligvis ei tid der vi som skole kan “puste ut” litt etter en travel sesong mellom skolestart og høstferie, men ikke denne høsten. Vi er i gang med strategiplanarbeid der vi skal se 5, 10 og 15 år fram i tid. Noe som gjør at vi må holde trykket oppe. Strategiplanprosessen blir både spennende og interessant etter som vi her får muligheten til å løfte blikket for å se opp og fram.

Rkf – Rotvoll kultur og fritid har spennende ting på gang. Ved siden av matkurs og musikkundervisning, så er Rkf i ferd med å skape et fritidstilbud for våre elever fra 5.-10. klasse. Her vil det bli leksehjelp og gode tilbud om aktiviteter på ettermiddagene. Sjekk gjerne ut Rkf sine sider på Facebook.

Kommende torsdag inviterer ungdomsskolen til festival i anledning årets OD-aksjon. Inntektene av årets OD-aksjon går til svært viktig arbeid blant ungdom i Sør-Afrika. Dette er også en viktig del av skolens engasjement for andre, og her går våre ungdommer foran. Du kan lese mer om årets aksjon på Operasjon Dagsverk sine hjemmesider.

Vi har kommet såpass langt på året at budsjettarbeidet for 2022 er godt i gang. Kollegiet har kommet med gode innspill. Det blir også viktig for skolen at elevrådet deltar i prosessen med sin stemme. Her forventer rektor mange gode innspill.

Det ser ut til at trivselslederprogrammet fungerer godt. Elevrådet ser ut til å være fornøyd med kursinga og innsatsen så langt. Vi er spente på hva dette vil ha å si for det psykososiale arbeidet på skolen.

Månedens tekst er skrevet av en nokså ukjent forfatter. Hennes navn er Kristine Dahl og hun levde i Torsken, et lite fiskevær på yttersida av Senja på midten av 1800-tallet. Hun var prestefrue og kvinnesaksforkjemper, en noe uvanlig kombinasjon i et lite fiskevær i Nord-Norge på denne tida, men hun var en pioner og etterlot seg mange vakre dikt.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin november måned med dette diktet!

Mvh,

Frode

Trykk gjerne på bildet om du ønsker å høre melodien til teksten. Illustrasjon: Jann-Oskar Granheim