Kjære alle sammen!

 

Vi har forlatt oktober måned med mange gode minner. Det har blitt et kjøligere drag i luften, men vi møter november med fine og klare høstdager, noe dronebildene under viser.

Film- og markedsføringsfirmaet Malejo har tatt noe flott dronebilder og som viser Steinerskolen i all sin prakt i oktober.

 

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen kutt i finansieringen til friskolene som vil bety at kombinerte (1-10) skoler vil tape opp til 30 % av statsstøtten pr. år når den nye ordningen er fullt implementert. Dersom dette blir vedtatt vil det til slutt bety kroken på døren for mange friskoler rundt om i landet. Det mener vi er en tragedie for elevene som trenger oss; et tap av mangfold og en urettferdig innskrenkning av foreldres rett til valgfrihet vedrørende skolevalg for sine barn. Samfunnsnytten av friskolene er stor og vi vet at skole-Norge blir fattigere uten dem. Friskolene konkurrerer ikke med den offentlige skolen, de kompletterer og det er mer enn nok plass til både en blomstrende og sterk fellesskole, og friskoletilbudet.

 

Klikk gjerne på bildet for å melde deg på friskolene i Trondheim sitt event via Facebook.

 

Kommende onsdag, 8. november, skal det avholdes aksjoner rundt om i landet under fellesnevneren ‘rettferdighet for friskolene’. Friskolene i Trondheim planlegger en markering her i Trondheim. Kl. 12-13 blir vi å finne i aksjon på Trondheim Torg. Det blir en positiv og elevsentrert opplevelse med appeller, musikkinnslag og høyt engasjement. Det vil være flere hundre elever, ansatte og foresatte til stede. Vi inviterer media, næringsliv og politikere fra alle partier og håper å få frem saken og hvorfor den betyr så mye for oss alle.

 

Steinerskolen på Rotvoll sørger for at 5.-10. klasse drar inn til byen sammen med ansatte, de eldste med AtB, de yngste med innleid buss. Skolen organiserer tilbud på skolen for elever som ikke blir med på markeringen. Det kommer til å skje en del ting fra scenene på torget. Trondheims nye ordfører er invitert. Det vil holdes appeller fra rektorer og elevrådsledere og det vil bli underholdning. 7.-10. klasse avslutter skoledagen i byen, men de som har behov for skyss tilbake får det, enten via AtB eller innleid buss. Klasselærerne følger sine elever. Saken er meldt inn til NRK, Adresseavisen og Nidaros. Vi forventer derfor en del pressedekning. Vi håper at så mange som mulig kan stille, elever, foreldre, ansatte og politikere, slik at dette blir en kraftfull markering mot regjeringens forslag om kutt i finanseringen av friskolene.

 

Det har vært mye aktivitet ved Avd. Vidar i oktober. En av de største begivenhetene var kanskje omvisningen elevene fikk på Lerkendal, hvor de blant annet fikk gå i spillertunnelen og sitte på innbytterbenken. De fikk også se A-laget ha trening. Dette ble en fin felles opplevelse. Slike opplevelser er ett godt virkemiddel for å danne fine relasjoner mellom lærere og elever på avdelingen.

Elevene på Avd. Vidar på besøk på Lerkendal.

 

Elevene på Avd. Vidar har hatt et elevprosjektet på gang med å pusse opp et av undervisningsrommene. Dette er ferdigstilt nå og dette har vært en fin mulighet for elevene å kjenne på hvor mye arbeid som faktisk må legges inn for å oppnå gode resultater. Elevene sier at det er en god mestringsfølelse de fikk kjenne på nettopp det å arbeide med kroppen. Elevene er også godt i gang med å restaurere skolebåten og venter på at motoren skal bli klargjort. Forhåpentligvis får de sjøsatt båten til våren. Elevene er også i full gang med å bygge en hytte i skogen.

Elevene på Avd. Vidar i gang med oppussing av klasserom og bygging av hytte i skogen.

 

Apropos kroppsarbeid. Førsteklassingene våre har jobbet iherdig med å gjøre klar en bålplass ved Nordlyslavvoen. I den forbindelse har klasselærer Sigrun skaffet til veie tømmerstokker. Disse har elevene i første klasse barket og bearbeidet slik at bålplassen har blitt et hyggelig sted for å spise lunsj og kose seg litt innimellom alt arbeidet som elevene gjør. Sigrun og Eva forteller også at elevene trives godt i faget eurytmi, et særegent fag for Steiner-skolene, men svært viktig for oppøving av kroppsbeherskelse, koordinasjon, balanse og samarbeid i elevgruppen. Loreta er skolens eurytmist og vår kyndige veileder i faget.

 

Det har i løpet av november måned blitt gjennomført en del arbeid i skolegården og i klatreparken. Nå gjenstår det bare å få malt opp striper på basketballbanen, sjakkbrettet for utesjakk og for basse. Klatretårnet og rutsjebanen er flyttet fra hagen ved Avd. Vidar til klatreparken. Vi er i tillegg ute etter en trebåt til klatreparken. Vi vet at de yngste elevene elsker å være skipper på egen skute. Vi oppfordrer alle til å være på utkikk etter en trebåt som kan passe inn i klatreparken og som er egnet for lek og aktivitet. Som dere kan observere av dronebildene, så er det satt opp et stillas rundt Stabburet. Jan Tommy er godt i gang med å renovere bygget utvendig. Noe arbeid gjøres gjennom høsten, men det meste blir gjennomført til våren.

 

Elever 4. klasse lagde disse vakre lanternene til lanternefesten i 2021.

 

Det forberedes til lanternefest 16. november med mange fine aktiviteter i klassene. I den forbindelse kan det være fint å avslutte dette månedsbrevet med et dikt av vår kjære forfatter Arvid Hanssen. Diktet heter Tenn lampa, i fra ei diktsamling med det samme navnet. Vi nærmer oss sakte, men sikkert mørketiden og da kan Arvid Hanssens ord være gode å ta med seg.

Vi ønsker alle en riktig fin november!

 

Vennlig novemberhilsen!
Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Tenn lampa

 

Kom hit og tenn lampa,

no mørtne det ute,

men huset ska lyse med skinanes rute.

Ska lyse førr folk; d’så trygt med ei mé

når dagen har gjømt sæ der natta hoill te.

 

Ha olja på lampa,

du må ikkje spare

på lyse så lenge

som kveillsmørtna vare.

Ha olja på lampa og sætt ho så her.

D’e ingen som veit kem som kjem eiller fér.

 

Ho e kainskje lita

den lampa vi breinne,

men la ho’kje slokne

førr vijntern tar einne.

Nei, la ho få skine; det mange som går

på veian i mørtna og veinte på vår.

Arvid Hanssen

Kjære alle sammen!

 

Vi har forlatt oktober måned med mange gode minner. Det har blitt et kjøligere drag i luften, men vi møter november med fine og klare høstdager, noe dronebildene under viser.

Film- og markedsføringsfirmaet Malejo har tatt noe flott dronebilder og som viser Steinerskolen i all sin prakt i oktober.

 

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen kutt i finansieringen til friskolene som vil bety at kombinerte (1-10) skoler vil tape opp til 30 % av statsstøtten pr. år når den nye ordningen er fullt implementert. Dersom dette blir vedtatt vil det til slutt bety kroken på døren for mange friskoler rundt om i landet. Det mener vi er en tragedie for elevene som trenger oss; et tap av mangfold og en urettferdig innskrenkning av foreldres rett til valgfrihet vedrørende skolevalg for sine barn. Samfunnsnytten av friskolene er stor og vi vet at skole-Norge blir fattigere uten dem. Friskolene konkurrerer ikke med den offentlige skolen, de kompletterer og det er mer enn nok plass til både en blomstrende og sterk fellesskole, og friskoletilbudet.

 

Klikk gjerne på bildet for å melde deg på friskolene i Trondheim sitt event via Facebook.

 

Kommende onsdag, 8. november, skal det avholdes aksjoner rundt om i landet under fellesnevneren ‘rettferdighet for friskolene’. Friskolene i Trondheim planlegger en markering her i Trondheim. Kl. 12-13 blir vi å finne i aksjon på Trondheim Torg. Det blir en positiv og elevsentrert opplevelse med appeller, musikkinnslag og høyt engasjement. Det vil være flere hundre elever, ansatte og foresatte til stede. Vi inviterer media, næringsliv og politikere fra alle partier og håper å få frem saken og hvorfor den betyr så mye for oss alle.

 

Steinerskolen på Rotvoll sørger for at 5.-10. klasse drar inn til byen sammen med ansatte, de eldste med AtB, de yngste med innleid buss. Skolen organiserer tilbud på skolen for elever som ikke blir med på markeringen. Det kommer til å skje en del ting fra scenene på torget. Trondheims nye ordfører er invitert. Det vil holdes appeller fra rektorer og elevrådsledere og det vil bli underholdning. 7.-10. klasse avslutter skoledagen i byen, men de som har behov for skyss tilbake får det, enten via AtB eller innleid buss. Klasselærerne følger sine elever. Saken er meldt inn til NRK, Adresseavisen og Nidaros. Vi forventer derfor en del pressedekning. Vi håper at så mange som mulig kan stille, elever, foreldre, ansatte og politikere, slik at dette blir en kraftfull markering mot regjeringens forslag om kutt i finanseringen av friskolene.

 

Det har vært mye aktivitet ved Avd. Vidar i oktober. En av de største begivenhetene var kanskje omvisningen elevene fikk på Lerkendal, hvor de blant annet fikk gå i spillertunnelen og sitte på innbytterbenken. De fikk også se A-laget ha trening. Dette ble en fin felles opplevelse. Slike opplevelser er ett godt virkemiddel for å danne fine relasjoner mellom lærere og elever på avdelingen.

Elevene på Avd. Vidar på besøk på Lerkendal.

 

Elevene på Avd. Vidar har hatt et elevprosjektet på gang med å pusse opp et av undervisningsrommene. Dette er ferdigstilt nå og dette har vært en fin mulighet for elevene å kjenne på hvor mye arbeid som faktisk må legges inn for å oppnå gode resultater. Elevene sier at det er en god mestringsfølelse de fikk kjenne på nettopp det å arbeide med kroppen. Elevene er også godt i gang med å restaurere skolebåten og venter på at motoren skal bli klargjort. Forhåpentligvis får de sjøsatt båten til våren. Elevene er også i full gang med å bygge en hytte i skogen.

Elevene på Avd. Vidar i gang med oppussing av klasserom og bygging av hytte i skogen.

 

Apropos kroppsarbeid. Førsteklassingene våre har jobbet iherdig med å gjøre klar en bålplass ved Nordlyslavvoen. I den forbindelse har klasselærer Sigrun skaffet til veie tømmerstokker. Disse har elevene i første klasse barket og bearbeidet slik at bålplassen har blitt et hyggelig sted for å spise lunsj og kose seg litt innimellom alt arbeidet som elevene gjør. Sigrun og Eva forteller også at elevene trives godt i faget eurytmi, et særegent fag for Steiner-skolene, men svært viktig for oppøving av kroppsbeherskelse, koordinasjon, balanse og samarbeid i elevgruppen. Loreta er skolens eurytmist og vår kyndige veileder i faget.

 

Det har i løpet av november måned blitt gjennomført en del arbeid i skolegården og i klatreparken. Nå gjenstår det bare å få malt opp striper på basketballbanen, sjakkbrettet for utesjakk og for basse. Klatretårnet og rutsjebanen er flyttet fra hagen ved Avd. Vidar til klatreparken. Vi er i tillegg ute etter en trebåt til klatreparken. Vi vet at de yngste elevene elsker å være skipper på egen skute. Vi oppfordrer alle til å være på utkikk etter en trebåt som kan passe inn i klatreparken og som er egnet for lek og aktivitet. Som dere kan observere av dronebildene, så er det satt opp et stillas rundt Stabburet. Jan Tommy er godt i gang med å renovere bygget utvendig. Noe arbeid gjøres gjennom høsten, men det meste blir gjennomført til våren.

 

Elever 4. klasse lagde disse vakre lanternene til lanternefesten i 2021.

 

Det forberedes til lanternefest 16. november med mange fine aktiviteter i klassene. I den forbindelse kan det være fint å avslutte dette månedsbrevet med et dikt av vår kjære forfatter Arvid Hanssen. Diktet heter Tenn lampa, i fra ei diktsamling med det samme navnet. Vi nærmer oss sakte, men sikkert mørketiden og da kan Arvid Hanssens ord være gode å ta med seg.

Vi ønsker alle en riktig fin november!

 

Vennlig novemberhilsen!
Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Tenn lampa

 

Kom hit og tenn lampa,

no mørtne det ute,

men huset ska lyse med skinanes rute.

Ska lyse førr folk; d’så trygt med ei mé

når dagen har gjømt sæ der natta hoill te.

 

Ha olja på lampa,

du må ikkje spare

på lyse så lenge

som kveillsmørtna vare.

Ha olja på lampa og sætt ho så her.

D’e ingen som veit kem som kjem eiller fér.

 

Ho e kainskje lita

den lampa vi breinne,

men la ho’kje slokne

førr vijntern tar einne.

Nei, la ho få skine; det mange som går

på veian i mørtna og veinte på vår.

Arvid Hanssen