Vi er vitne til dramatiske hendelser i Europa for tiden. Vi er alle forferdet over det som skjer i Ukraina og vi føler sterkt med det ukrainske folket! Våre ansatte er oppmerksomme på at en del av våre elever har behov for å snakke om det som skjer. Vi har blant annet brukt gode råd fra prof. Tore Willy Mørch. Vi anbefaler også at foreldre er oppmerksomme på hva egne barn tenker og tror om situasjonen, spesielt fordi saken får stor dekning i media og mye kommer ufiltrert ut på sosiale medier som TikTok og SnapChat. Rådene kan leses i følgende artikkel hos NRK Troms og Finnmark.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/slik-skal-vi-snakke-med-barna-om-krig-og-frykt-1.15867543

Salen vår har nå fått en aldri så liten «makeover». Litt sparkel og noen strøk med maling gjør at salen skinner på nytt, til glede for elever som skal ha eurytmi, men også med hensyn til gjennomføring av skuespill og for møtevirksomhet. Jan Tommy og gode hjelpere er i full gang med å bygge midlertidig gymsal med scene på Lemmen. Dette blir utrolig flott! Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet også her. Vi er fornøyde med at vi kan tilby muligheter for økt aktivitet til det beste for våre elever straks gymsalen og scenen er klar til bruk.

Jan Tommy har gode dyktige snekkere med seg i bygging av midlertidig gymsal og scene, inntil vi får bygd en permanent gymsal.

I den forbindelse kan det være verdt å nevne at styret har lagt bort plan om å føre opp midlertidig modulbygg på skolens eiendom. Styret har i stedet bedt meg som daglig leder om å gå direkte på plan om å føre opp et nybygg, helst i forlengelse av låven. Dette vil bli et bygg med kapasitet nok til å bygge nye klasserom, skolekjøkken og en permanent gymsal. Bygg- og eiendomsgruppa, bestående av ansatte og foreldre går i gang med planene så snart som mulig. Dette blir en spennende del av det strategiplanarbeidet som skolen og skolestyret er i ferd med å gjennomføre. Det er kanskje ikke alle som er klar over det, men i relativt nær historie var Rotvoll Nedre et stort gårdsbruk som leverte mat til det psykiatriske sykehuset på Rotvoll. I dag er gårdseiendommen delt mellom Camphill Rotvoll og Steinerskolen på Rotvoll.

Jeg hadde et møte med FAU og Foreldreforeningen mandags ettermiddag 28. mars. Vi ble her enige om å lage en skriftlig plan i fellesskap om oppfølging av elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Foreldrene er gjort kjent med skolens vaktplan for friminuttene og at det alltid skal være ansatte på definerte punkter rundt omkring i skolegården. Vakter skal ha refleksvester på seg slik at de er synlige for elevene. Elevene skal vite hvor de kan henvende seg om det skulle skje noe i friminuttene. Skolen har gått til anskaffelse av nye refleksvester der det står Steinerskolen på Rotvoll på ryggen.

FAU, Foreldreforeningen og jeg ble også enige i gårsdagens møte om at vi i fellesskap går til anskaffelse av diverse utstyr for aktivitet i friminuttene, da mer rettet mot elever på mellom- og ungdomstrinnet i denne omgangen. Skolen har fra før av gjort en del investeringer i klatrehagen og på fotballbanen, i tillegg er skolen tilknyttet trivselslederprogrammet. Vi diskuterte også om foreldrene og fritidsklubben kan ta en mer aktiv rolle ved å arrangere diskotek der og kosekvelder med grilling og aktiviteter i fjæra her på Rotvoll. Det er viktig for oss som skole at foreldrene støtter opp om det forebyggende arbeidet med å legge til rette for aktivitet som inkluderer alle i klassen og at foreldrene gir de samme signalene som skolen gir om at mobbing og trakassering er uakseptabelt. Skolen skal være en trygg og god arena for læring og aktivitet.

I forlengelse av dette kan jeg nevne at skolen er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak på ulike nivåer. Vi har satt sammen beredskapsteam bestående av rektor, klasselærer og trinnleder, med rektor som øverste ansvarlig for alle forhold som berører elevens psykososiale miljø på skolen. Målet med et beredskapsteam er å sørge for at saker som omhandler elevsaker skal følges opp raskt og effektivt, samt at tiltak som settes inn blir fulgt opp i tråd med skolens plan for det psykososiale miljøet på skolen. Skolens ledelse og kollegium skal også gjennomføre Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for trygt og godt skolemiljø i løpet av våren og høsten 2022.

I tillegg gjennomfører skolen Barne- og familietjenestens kurspakke «Tryggere voksne, tryggere barn». Det første kurset gikk av stabelen 17. februar. Skolen samarbeider også med skolehelsetjenesten om et faglig opplegg for 7., 8. og 9. klasse om temaet «grenser», et forebyggende opplegg omkring temaer som mobbing, trakassering og vold i skolen. Dette elevkurset avholdes 4. mars. Vi har også hatt ansatte på kurs i regi av NOK Trondheim. Kurset heter “Kroppen min og meg” og handler om barn og unges grenser mht. seksualitet og forebygging av overgrep og vold. Vi bør også nevne at Steinerskolen på Rotvoll skal gjennomføre en kursettermiddag i samarbeid med Momo-skolen sammen med Rosa Kompetanse. Totalt sett satser skolen mye på det forebyggende arbeidet for å øke skolens interne kompetanse og for å gjøre skolen i stand til å håndtere ulike typer problemstillinger knyttet til elevens helse og trivsel på skolen.

Månedens første dag i mars er kanskje for flere av våre elever i 10. klasse forbundet med en viss skrekkblandet fryd etter som det i dag er frist for å søke på videregående skole. Vi ønsker våre 10. klassinger lykke til i søknadsprosessen! Vi håper at alle ønsker gå i oppfyllelse. 1. mars er også en milepæl for min del. I dag er det akkurat ett år siden jeg begynte å jobbe ved Steinerskolen på Rotvoll. Jeg er svært glad for at jeg har “landet” her! Ellers vil mars måned by på mange flott stunder. Vi planlegger for gjennomføring av skidag allerede på torsdag. Noen drar til Bymarka og andre drar til Vassfjellet. Dette blir en super dag for både store og små.

Jeg avslutter dette månedsbrevet med det samme tema som jeg innledet med, men mer i retning av en refleksjon. Inger Hagerup fremkaller en stemning og ytrer ønske i denne teksten som nesten er til å gråte av når man tenker på de familiene som er på flukt eller de som må leve midt i krigshandlingene i Ukraina. Tenk om det kunne være slik at alt som trengtes var en tøffelblomst som kunne stå livvakt utenfor. Vi står sammen med folket i Ukraina med ett og det er fred!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mars måned!

Mvh,

Frode

SØNDAG I SMÅBYEN

Der lå den lille byen
så stille og så stum
og luktet sol og sjø og tang
og kaprifolium

I søndagsstelte hager
sto lubne blomsterbedd,
forglemmegei og stemorsblomst
aurikler i geled.

Det oste karbonader
fra hvite dukkehus,
og på et solvarmt trappetrinn
myste en branngul pus.

Små, fredelige lyder
fra vinduer på klem.
Et sprøtt piano halter litt
på «Hjem, du kjære hjem.»

Høyt på den blanke himmel
en fjærlett kniplingsky.
En hane flerret lufte med
sit spisse kyk-li-ky.

Akk, kunne jeg få velge
et Tornerose-sted,
jeg valgte denne byen der
og la meg stille ned

bak rutede gardiner
og sov i hundre år,
mens tøffelblomst og fuksia
stod livvakt utenfor.

Inger Hagerup

Vi er vitne til dramatiske hendelser i Europa for tiden. Vi er alle forferdet over det som skjer i Ukraina og vi føler sterkt med det ukrainske folket! Våre ansatte er oppmerksomme på at en del av våre elever har behov for å snakke om det som skjer. Vi har blant annet brukt gode råd fra prof. Tore Willy Mørch. Vi anbefaler også at foreldre er oppmerksomme på hva egne barn tenker og tror om situasjonen, spesielt fordi saken får stor dekning i media og mye kommer ufiltrert ut på sosiale medier som TikTok og SnapChat. Rådene kan leses i følgende artikkel hos NRK Troms og Finnmark.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/slik-skal-vi-snakke-med-barna-om-krig-og-frykt-1.15867543

Salen vår har nå fått en aldri så liten «makeover». Litt sparkel og noen strøk med maling gjør at salen skinner på nytt, til glede for elever som skal ha eurytmi, men også med hensyn til gjennomføring av skuespill og for møtevirksomhet. Jan Tommy og gode hjelpere er i full gang med å bygge midlertidig gymsal med scene på Lemmen. Dette blir utrolig flott! Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet også her. Vi er fornøyde med at vi kan tilby muligheter for økt aktivitet til det beste for våre elever straks gymsalen og scenen er klar til bruk.

Jan Tommy har gode dyktige snekkere med seg i bygging av midlertidig gymsal og scene, inntil vi får bygd en permanent gymsal.

I den forbindelse kan det være verdt å nevne at styret har lagt bort plan om å føre opp midlertidig modulbygg på skolens eiendom. Styret har i stedet bedt meg som daglig leder om å gå direkte på plan om å føre opp et nybygg, helst i forlengelse av låven. Dette vil bli et bygg med kapasitet nok til å bygge nye klasserom, skolekjøkken og en permanent gymsal. Bygg- og eiendomsgruppa, bestående av ansatte og foreldre går i gang med planene så snart som mulig. Dette blir en spennende del av det strategiplanarbeidet som skolen og skolestyret er i ferd med å gjennomføre. Det er kanskje ikke alle som er klar over det, men i relativt nær historie var Rotvoll Nedre et stort gårdsbruk som leverte mat til det psykiatriske sykehuset på Rotvoll. I dag er gårdseiendommen delt mellom Camphill Rotvoll og Steinerskolen på Rotvoll.

Jeg hadde et møte med FAU og Foreldreforeningen mandags ettermiddag 28. mars. Vi ble her enige om å lage en skriftlig plan i fellesskap om oppfølging av elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Foreldrene er gjort kjent med skolens vaktplan for friminuttene og at det alltid skal være ansatte på definerte punkter rundt omkring i skolegården. Vakter skal ha refleksvester på seg slik at de er synlige for elevene. Elevene skal vite hvor de kan henvende seg om det skulle skje noe i friminuttene. Skolen har gått til anskaffelse av nye refleksvester der det står Steinerskolen på Rotvoll på ryggen.

FAU, Foreldreforeningen og jeg ble også enige i gårsdagens møte om at vi i fellesskap går til anskaffelse av diverse utstyr for aktivitet i friminuttene, da mer rettet mot elever på mellom- og ungdomstrinnet i denne omgangen. Skolen har fra før av gjort en del investeringer i klatrehagen og på fotballbanen, i tillegg er skolen tilknyttet trivselslederprogrammet. Vi diskuterte også om foreldrene og fritidsklubben kan ta en mer aktiv rolle ved å arrangere diskotek der og kosekvelder med grilling og aktiviteter i fjæra her på Rotvoll. Det er viktig for oss som skole at foreldrene støtter opp om det forebyggende arbeidet med å legge til rette for aktivitet som inkluderer alle i klassen og at foreldrene gir de samme signalene som skolen gir om at mobbing og trakassering er uakseptabelt. Skolen skal være en trygg og god arena for læring og aktivitet.

I forlengelse av dette kan jeg nevne at skolen er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak på ulike nivåer. Vi har satt sammen beredskapsteam bestående av rektor, klasselærer og trinnleder, med rektor som øverste ansvarlig for alle forhold som berører elevens psykososiale miljø på skolen. Målet med et beredskapsteam er å sørge for at saker som omhandler elevsaker skal følges opp raskt og effektivt, samt at tiltak som settes inn blir fulgt opp i tråd med skolens plan for det psykososiale miljøet på skolen. Skolens ledelse og kollegium skal også gjennomføre Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for trygt og godt skolemiljø i løpet av våren og høsten 2022.

I tillegg gjennomfører skolen Barne- og familietjenestens kurspakke «Tryggere voksne, tryggere barn». Det første kurset gikk av stabelen 17. februar. Skolen samarbeider også med skolehelsetjenesten om et faglig opplegg for 7., 8. og 9. klasse om temaet «grenser», et forebyggende opplegg omkring temaer som mobbing, trakassering og vold i skolen. Dette elevkurset avholdes 4. mars. Vi har også hatt ansatte på kurs i regi av NOK Trondheim. Kurset heter “Kroppen min og meg” og handler om barn og unges grenser mht. seksualitet og forebygging av overgrep og vold. Vi bør også nevne at Steinerskolen på Rotvoll skal gjennomføre en kursettermiddag i samarbeid med Momo-skolen sammen med Rosa Kompetanse. Totalt sett satser skolen mye på det forebyggende arbeidet for å øke skolens interne kompetanse og for å gjøre skolen i stand til å håndtere ulike typer problemstillinger knyttet til elevens helse og trivsel på skolen.

Månedens første dag i mars er kanskje for flere av våre elever i 10. klasse forbundet med en viss skrekkblandet fryd etter som det i dag er frist for å søke på videregående skole. Vi ønsker våre 10. klassinger lykke til i søknadsprosessen! Vi håper at alle ønsker gå i oppfyllelse. 1. mars er også en milepæl for min del. I dag er det akkurat ett år siden jeg begynte å jobbe ved Steinerskolen på Rotvoll. Jeg er svært glad for at jeg har “landet” her! Ellers vil mars måned by på mange flott stunder. Vi planlegger for gjennomføring av skidag allerede på torsdag. Noen drar til Bymarka og andre drar til Vassfjellet. Dette blir en super dag for både store og små.

Jeg avslutter dette månedsbrevet med det samme tema som jeg innledet med, men mer i retning av en refleksjon. Inger Hagerup fremkaller en stemning og ytrer ønske i denne teksten som nesten er til å gråte av når man tenker på de familiene som er på flukt eller de som må leve midt i krigshandlingene i Ukraina. Tenk om det kunne være slik at alt som trengtes var en tøffelblomst som kunne stå livvakt utenfor. Vi står sammen med folket i Ukraina med ett og det er fred!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mars måned!

Mvh,

Frode

SØNDAG I SMÅBYEN

Der lå den lille byen
så stille og så stum
og luktet sol og sjø og tang
og kaprifolium

I søndagsstelte hager
sto lubne blomsterbedd,
forglemmegei og stemorsblomst
aurikler i geled.

Det oste karbonader
fra hvite dukkehus,
og på et solvarmt trappetrinn
myste en branngul pus.

Små, fredelige lyder
fra vinduer på klem.
Et sprøtt piano halter litt
på «Hjem, du kjære hjem.»

Høyt på den blanke himmel
en fjærlett kniplingsky.
En hane flerret lufte med
sit spisse kyk-li-ky.

Akk, kunne jeg få velge
et Tornerose-sted,
jeg valgte denne byen der
og la meg stille ned

bak rutede gardiner
og sov i hundre år,
mens tøffelblomst og fuksia
stod livvakt utenfor.

Inger Hagerup