Mars måned har starta relativt mild og behagelig her på Rotvoll. Snø og is har smelta og plenene står grønne. 1. klassingene har allerede funnet de første vårtegnene på sine turer langs Ladestien og opp til St. Hanshaugen. De har til og med plantet ut påskeliljer. Vi gleder oss til å se resultatet!

5. klasse har feiret morsdagen 12. februar med å lage og montere hjerter.

Vi har lagt bak oss en ganske intens periode der mye har skjedd. 1.-4. klasse har vært i Skileiken i Bymarka flere mandager på rad. Klasselærerne har rapportert om at elevene har hatt fin framgang i skiløypene. 1. klasse har også vært på besøk på Tunga gård, der 1. klassingene ved Steinerskolen i Ila hadde invitert våre elever og ansatte til en hyggelig dag sammen. Her oppstod det nye vennskap på kryss og tvers.

Første klasse i full aktivitet med fjøsstell, forberedelser til karneval og tur til Tunga gård i Bymarka.

I februar gjennomførte vi vårt tradisjonsrike karneval. Elever og ansatte hadde kledd seg ut i fargerike kostymer. I Perlemorsalen kunne man møte alt fra søte, små kyllinger til skumle sjørøvere og selveste Blues Brothers. Det var mange som hadde lagt sin flid i kostymene sine og like mange var nok spente denne dagen. En hyggelig tradisjon og noe å se fram til for våre elever i løpet av vintermånedene.

Karneval i Perlemorsalen, en hyggelig tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll.

Mars måned blir en hektisk måned med tanke på aktiviteter. Vi gjennomfører vår tradisjonsrike skidag i Bymarka 8. mars. Elevrådet har møte 7. mars. Vi har åpen dag som beskrevet litt lengre nede i teksten 9. mars. Vi har vennedag 21. mars. Norsk botanisk forening kommer til skolen 30. mars for å presentere etablering av blomstereng på skolens og gårdsbrukets eiendom for elevrådet og på lærermøtet 30. mars. Skolens styre har møte 22. mars. FAU har møte 30. mars der både jeg som rektor og en av de ansatte deltar. Med andre ord, mye å glede seg over denne måneden.

2. klasse har jobbet med vinterbilder i kunst og handverk.

Internt på skolen jobber vi med mange interessante ting for tida. Det mest interessante er kanskje kollegiets arbeid med strategiplan. Vi jobber med temaer som skolens profil, kunstfagene, skolen som fellesskapsarena i nærmiljøet, samt arbeidsmiljø. I tillegg jobber byggekomiteen med planer om utbygging av skolen. Her utfordrer vi oss selv til å se både 5 og 10 år fram i tid, altså hva vi tror vil være skolens behov i årene som kommer. Med økende elevtall ser vi at vi har behov for flere også større klasserom og spesialrom.

Vi feiret samenes nasjonaldag 6. februar. Her er noen av våre elevarbeider angående dagen.

Søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut 1. mars. Det er gledelig å se at mange av våre ansatte ønsker å ta etter- og videreutdanning, både innenfor tilbudene i Utdanningsdirektoratets og Steinerhøyskolens studiekataloger. Vi har ei lang ønskeliste her, som for eksempel engelsk, begynneropplæringa, norsk, kunst og handverk, programmering osv. Det blir spennende å se hva vi får godkjenning for via Utdanningsdirektoratet. Det er viktig for skolen å ha en offensiv politikk med hensyn til bygging av kompetanse. Vi ønsker våre ansatte som har søkt om etter- og videreutdanning lykke til med opptaket!

Vi har et ønske om å blåse liv i en gammel tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll. 9. mars kommer vi til å ha åpen dag for foreldre med barn og unge som er nysgjerrige på steinerskole og steinerpedagogisk undervisning. Vi kommer til å henge opp skilt ved de klassene som tar i mot besøk denne dagen. Klassene vil ta i mot besøk mellom kl. 9-11. Skolens ledelse og ansatte vil være tilgjengelig for spørsmål og samtaler utover dagen. Alle som er litt nysgjerrige på hva vi tilbyr av undervisning ved Steinerskolen på Rotvoll er velkomne torsdag 9. mars.

Da er det på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg vil gjerne avslutte det med et vakkert dikt skrevet av en av våre huspoeter her ved Steinerskolen på Rotvoll, vår egen vaktmester, tømrer og smed. Jan Tommy Kirkolt smir ikke bare jern i smia vår, han smir også vakre tekster og her er en av mine favoritter.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mars måned med denne vakre teksten fra Jan Tommys hånd!

Vennlig marshilsen,
Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

Dine sko. La meg få gå i dine sko.
Gå din vei, velge i dine veikryss
med dine krokete antagelser.
La meg få din bagasje,
og hva du dro med deg underveis.
Dine sko og din vekt.
Deg.
La meg bli deg.

Og vi blir et mirakel
for jeg vet hvor du har gått
og hva som skulle til.

Kunne du valgt annerledes?
Ved dommerens åsyn: ja.
Ved tilgivelsens alter: aldri.
Du var det du var når du var det.
Hvordan kunne du ikke?

Og min dom vil siden
falle, bli støv og ingenting
For jeg har gått i dine sko
og blitt… deg.

I dine skeivgåtte sko
kjenner jeg deg som meg selv
Og et mirakel er aldri
noe ytre, noe magisk
Et mirakel er gjenkjennelse og
speil der jeg lærer
å tilgi og elske meg selv
for hva jeg ser i deg.

Slaktet på alteret
er alt hva jeg ga deg
Og i offerblodet blandes vi
og blir det vi alltid har vært. Én.

Et mirakel er nådens
og tilgivelsens kjærlighet.
Alltid.

Og aldri vil jeg si det,
men la det få liv
ved min hånds nærhet.

Jan Tommy Kirkholt

Mars måned har starta relativt mild og behagelig her på Rotvoll. Snø og is har smelta og plenene står grønne. 1. klassingene har allerede funnet de første vårtegnene på sine turer langs Ladestien og opp til St. Hanshaugen. De har til og med plantet ut påskeliljer. Vi gleder oss til å se resultatet!

5. klasse har feiret morsdagen 12. februar med å lage og montere hjerter.

Vi har lagt bak oss en ganske intens periode der mye har skjedd. 1.-4. klasse har vært i Skileiken i Bymarka flere mandager på rad. Klasselærerne har rapportert om at elevene har hatt fin framgang i skiløypene. 1. klasse har også vært på besøk på Tunga gård, der 1. klassingene ved Steinerskolen i Ila hadde invitert våre elever og ansatte til en hyggelig dag sammen. Her oppstod det nye vennskap på kryss og tvers.

Første klasse i full aktivitet med fjøsstell, forberedelser til karneval og tur til Tunga gård i Bymarka.

I februar gjennomførte vi vårt tradisjonsrike karneval. Elever og ansatte hadde kledd seg ut i fargerike kostymer. I Perlemorsalen kunne man møte alt fra søte, små kyllinger til skumle sjørøvere og selveste Blues Brothers. Det var mange som hadde lagt sin flid i kostymene sine og like mange var nok spente denne dagen. En hyggelig tradisjon og noe å se fram til for våre elever i løpet av vintermånedene.

Karneval i Perlemorsalen, en hyggelig tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll.

Mars måned blir en hektisk måned med tanke på aktiviteter. Vi gjennomfører vår tradisjonsrike skidag i Bymarka 8. mars. Elevrådet har møte 7. mars. Vi har åpen dag som beskrevet litt lengre nede i teksten 9. mars. Vi har vennedag 21. mars. Norsk botanisk forening kommer til skolen 30. mars for å presentere etablering av blomstereng på skolens og gårdsbrukets eiendom for elevrådet og på lærermøtet 30. mars. Skolens styre har møte 22. mars. FAU har møte 30. mars der både jeg som rektor og en av de ansatte deltar. Med andre ord, mye å glede seg over denne måneden.

2. klasse har jobbet med vinterbilder i kunst og handverk.

Internt på skolen jobber vi med mange interessante ting for tida. Det mest interessante er kanskje kollegiets arbeid med strategiplan. Vi jobber med temaer som skolens profil, kunstfagene, skolen som fellesskapsarena i nærmiljøet, samt arbeidsmiljø. I tillegg jobber byggekomiteen med planer om utbygging av skolen. Her utfordrer vi oss selv til å se både 5 og 10 år fram i tid, altså hva vi tror vil være skolens behov i årene som kommer. Med økende elevtall ser vi at vi har behov for flere også større klasserom og spesialrom.

Vi feiret samenes nasjonaldag 6. februar. Her er noen av våre elevarbeider angående dagen.

Søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut 1. mars. Det er gledelig å se at mange av våre ansatte ønsker å ta etter- og videreutdanning, både innenfor tilbudene i Utdanningsdirektoratets og Steinerhøyskolens studiekataloger. Vi har ei lang ønskeliste her, som for eksempel engelsk, begynneropplæringa, norsk, kunst og handverk, programmering osv. Det blir spennende å se hva vi får godkjenning for via Utdanningsdirektoratet. Det er viktig for skolen å ha en offensiv politikk med hensyn til bygging av kompetanse. Vi ønsker våre ansatte som har søkt om etter- og videreutdanning lykke til med opptaket!

Vi har et ønske om å blåse liv i en gammel tradisjon ved Steinerskolen på Rotvoll. 9. mars kommer vi til å ha åpen dag for foreldre med barn og unge som er nysgjerrige på steinerskole og steinerpedagogisk undervisning. Vi kommer til å henge opp skilt ved de klassene som tar i mot besøk denne dagen. Klassene vil ta i mot besøk mellom kl. 9-11. Skolens ledelse og ansatte vil være tilgjengelig for spørsmål og samtaler utover dagen. Alle som er litt nysgjerrige på hva vi tilbyr av undervisning ved Steinerskolen på Rotvoll er velkomne torsdag 9. mars.

Da er det på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg vil gjerne avslutte det med et vakkert dikt skrevet av en av våre huspoeter her ved Steinerskolen på Rotvoll, vår egen vaktmester, tømrer og smed. Jan Tommy Kirkolt smir ikke bare jern i smia vår, han smir også vakre tekster og her er en av mine favoritter.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mars måned med denne vakre teksten fra Jan Tommys hånd!

Vennlig marshilsen,
Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

Dine sko. La meg få gå i dine sko.
Gå din vei, velge i dine veikryss
med dine krokete antagelser.
La meg få din bagasje,
og hva du dro med deg underveis.
Dine sko og din vekt.
Deg.
La meg bli deg.

Og vi blir et mirakel
for jeg vet hvor du har gått
og hva som skulle til.

Kunne du valgt annerledes?
Ved dommerens åsyn: ja.
Ved tilgivelsens alter: aldri.
Du var det du var når du var det.
Hvordan kunne du ikke?

Og min dom vil siden
falle, bli støv og ingenting
For jeg har gått i dine sko
og blitt… deg.

I dine skeivgåtte sko
kjenner jeg deg som meg selv
Og et mirakel er aldri
noe ytre, noe magisk
Et mirakel er gjenkjennelse og
speil der jeg lærer
å tilgi og elske meg selv
for hva jeg ser i deg.

Slaktet på alteret
er alt hva jeg ga deg
Og i offerblodet blandes vi
og blir det vi alltid har vært. Én.

Et mirakel er nådens
og tilgivelsens kjærlighet.
Alltid.

Og aldri vil jeg si det,
men la det få liv
ved min hånds nærhet.

Jan Tommy Kirkholt