Kjære alle sammen!

Avslutninga av april ble forholdsvis kjølig, men denne fjerde måneden i 2023 ga oss mange fine og lyse dager. Lærerne våre har benyttet anledninga til å gå morgenturer sammen med klassene sine, en frisk og fin start på dagen for både store og små, og det beste av alt, det å gå tur binder klassen tettere sammen der det knyttes nye vennskapsbånd og gamle og kanskje glemte relasjoner gjenoppstår.

Nytt liv i fjøset på Rotvoll.

April måned har vært gavmild mot oss ved Steinerskolen på Rotvoll på flere måter. Vi får stadig flere elever. Elevtallsprognosen for høsten 2023 viser at vi har 165 elever ved skolestart i august, mot 142 elever høsten 2022. Vi har fortsatt plass til flere elever på noen av klassetrinnene. Helsepedagogisk avdeling er fulltegnet til høsten, med de 12 elevplassene vi har tilgjengelig der.

Apropos april måneds gavmildhet. Vi lyste ut ledige stillinger i midten av april og vi har fått inn søknader fra 23 meget kompetente søkere, flere med steinerpedagogisk kompetanse og erfaring. Dette lover godt for ansettelser til høsten. I tillegg har fire av våre ansatte fått godkjent etter- og videreutdanning via Utdanningsdirektoratets tilskuddsordninger. To ansatte har fått godkjenning for sin etter- og videreutdanning ved Steinerhøyskolen og to ansatte har fått godkjenning ved NTNU. Dette er gledelig!

2. klasse har vært i smia sammen med smeden vår, Jan Tommy Kirkholt, med et flott resultat.

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll avholdt styremøte 26. april. Her ble årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjent, samt revidert budsjett for 2023. Årsregnskapet for 2022 viste at dette året, rent budsjett- og regnskapsmessig, var et tung år. Reduksjon i elev- og kapitaltilskudd i forbindelse med korona, høye strømpriser, stigende rente på lån osv., gjorde at de økonomiske utfordringene sto i kø. Budsjettåret 2023 ser lysere ut etter som vi har kunnet budsjettere inn for økte utgifter, men også for økte inntekter.

Skolestyret vedtok i det samme møtet å flytte skolens SFO fra Agronomboligen til barnetrinnsbygget fra høsten av. Det ble bestemt at skolen setter av dagens 3. klasserom som hovedrom for SFO, med mulighet for å bruke 4. klasserommet ved behov. Det som i dag er møterom og kontor for skolehelsetjenesten bygges om til kjøkken for SFO. Vi planlegger også for et overbygg over terrassen på baksida av barnetrinnsbygget. Dette blir et fint sted for lek og det å kunne spise ute. I tillegg anskaffer skolen en lavvo, slik at SFO kan være ute store deler av året.

5. klasse har hatt Picasso som tema i siste kunst- og handverksperiode.

En av flere årsaker til at SFO flyttes over til barnetrinnsbygget er at helsepedagogisk avdeling trenger større plass. Med flere elever på helsepedagogisk avdeling til høsten vil avdelinga trenge flere rom og samtidig ha mulighet for å finne fleksible løsninger for gruppedeling og aktivitet. Dette vil i tillegg gi både elever og ansatte bedre lærings- og arbeidsforhold, samt at vi slipper å ta hensyn til ulike behov mellom de ulike avdelingene. Vi tror at dette, alt i alt, vil være en god løsning inntil at vi får til en utbygging ved skolen.

Administrasjonen planlegger for at vi tar i bruk iSkole som skolens løsning for skole-hjem-samarbeidet til høsten. Klasselærer for 6. klasse har sagt at hun ønsker å gjennomføre en prosjektperiode med foreldrene i sin klasse, slik at vi skaffer oss erfaring med iSkole som plattform for slikt samarbeid utover våren. Vi er spente på hvordan dette vil fungere i praksis og vi ser fram til å få dette på plass for hele skolen ved skolestart i august.

2. klasse har hatt vår og spiring som tema i kunst og handverk.

Da er det på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg tenker at vi gjør dette på tradisjonelt vis med Mai, du skjønne milde. Det er vel ingen tekst og melodi som fanger inn mai måned bedre enn denne.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mai måned!

Vennlig maihilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Kom mai du skjønne milde

 

Kom, mai, du skjønne, milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai,

hvor gjerne gad jeg i marken gå!

 

Om Vint’ren kan man have

vel mangt et tidsfordrig;

man kan i sneen trave

– å ja, et lystig liv!

Men når seg lerken svinger

mot sky med liflig slag,

på engen om å springe

– det er en annen sak!

 

Kom derfor, mai, du milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai,

hvor gjerne gad jeg i marken gå!

 

Overbeck / Mozart

Kjære alle sammen!

Avslutninga av april ble forholdsvis kjølig, men denne fjerde måneden i 2023 ga oss mange fine og lyse dager. Lærerne våre har benyttet anledninga til å gå morgenturer sammen med klassene sine, en frisk og fin start på dagen for både store og små, og det beste av alt, det å gå tur binder klassen tettere sammen der det knyttes nye vennskapsbånd og gamle og kanskje glemte relasjoner gjenoppstår.

Nytt liv i fjøset på Rotvoll.

April måned har vært gavmild mot oss ved Steinerskolen på Rotvoll på flere måter. Vi får stadig flere elever. Elevtallsprognosen for høsten 2023 viser at vi har 165 elever ved skolestart i august, mot 142 elever høsten 2022. Vi har fortsatt plass til flere elever på noen av klassetrinnene. Helsepedagogisk avdeling er fulltegnet til høsten, med de 12 elevplassene vi har tilgjengelig der.

Apropos april måneds gavmildhet. Vi lyste ut ledige stillinger i midten av april og vi har fått inn søknader fra 23 meget kompetente søkere, flere med steinerpedagogisk kompetanse og erfaring. Dette lover godt for ansettelser til høsten. I tillegg har fire av våre ansatte fått godkjent etter- og videreutdanning via Utdanningsdirektoratets tilskuddsordninger. To ansatte har fått godkjenning for sin etter- og videreutdanning ved Steinerhøyskolen og to ansatte har fått godkjenning ved NTNU. Dette er gledelig!

2. klasse har vært i smia sammen med smeden vår, Jan Tommy Kirkholt, med et flott resultat.

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll avholdt styremøte 26. april. Her ble årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjent, samt revidert budsjett for 2023. Årsregnskapet for 2022 viste at dette året, rent budsjett- og regnskapsmessig, var et tung år. Reduksjon i elev- og kapitaltilskudd i forbindelse med korona, høye strømpriser, stigende rente på lån osv., gjorde at de økonomiske utfordringene sto i kø. Budsjettåret 2023 ser lysere ut etter som vi har kunnet budsjettere inn for økte utgifter, men også for økte inntekter.

Skolestyret vedtok i det samme møtet å flytte skolens SFO fra Agronomboligen til barnetrinnsbygget fra høsten av. Det ble bestemt at skolen setter av dagens 3. klasserom som hovedrom for SFO, med mulighet for å bruke 4. klasserommet ved behov. Det som i dag er møterom og kontor for skolehelsetjenesten bygges om til kjøkken for SFO. Vi planlegger også for et overbygg over terrassen på baksida av barnetrinnsbygget. Dette blir et fint sted for lek og det å kunne spise ute. I tillegg anskaffer skolen en lavvo, slik at SFO kan være ute store deler av året.

5. klasse har hatt Picasso som tema i siste kunst- og handverksperiode.

En av flere årsaker til at SFO flyttes over til barnetrinnsbygget er at helsepedagogisk avdeling trenger større plass. Med flere elever på helsepedagogisk avdeling til høsten vil avdelinga trenge flere rom og samtidig ha mulighet for å finne fleksible løsninger for gruppedeling og aktivitet. Dette vil i tillegg gi både elever og ansatte bedre lærings- og arbeidsforhold, samt at vi slipper å ta hensyn til ulike behov mellom de ulike avdelingene. Vi tror at dette, alt i alt, vil være en god løsning inntil at vi får til en utbygging ved skolen.

Administrasjonen planlegger for at vi tar i bruk iSkole som skolens løsning for skole-hjem-samarbeidet til høsten. Klasselærer for 6. klasse har sagt at hun ønsker å gjennomføre en prosjektperiode med foreldrene i sin klasse, slik at vi skaffer oss erfaring med iSkole som plattform for slikt samarbeid utover våren. Vi er spente på hvordan dette vil fungere i praksis og vi ser fram til å få dette på plass for hele skolen ved skolestart i august.

2. klasse har hatt vår og spiring som tema i kunst og handverk.

Da er det på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg tenker at vi gjør dette på tradisjonelt vis med Mai, du skjønne milde. Det er vel ingen tekst og melodi som fanger inn mai måned bedre enn denne.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mai måned!

Vennlig maihilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Kom mai du skjønne milde

 

Kom, mai, du skjønne, milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai,

hvor gjerne gad jeg i marken gå!

 

Om Vint’ren kan man have

vel mangt et tidsfordrig;

man kan i sneen trave

– å ja, et lystig liv!

Men når seg lerken svinger

mot sky med liflig slag,

på engen om å springe

– det er en annen sak!

 

Kom derfor, mai, du milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai,

hvor gjerne gad jeg i marken gå!

 

Overbeck / Mozart