Mai måned har vært gavmild mot oss her ved Steinerskolen på Rotvoll med en passelig fordeling av dager med sol og regn som har gjort eiendommen grønn og innbydende for både store og små.

Sjette klasse satte tonen tidlig i mai med sin oppsetning av den greske tragedien Orfeus og Eurydike. Oppsetningen var imponerende der elevene sang, danset og framførte tekst uten noe form for hjelp eller støtte. Teksten og musikken var bearbeidet av lærerne Julia og Gaute. Vi ser fram til neste oppsetning.

Elevene på barnetrinnet ved Steinerskolen på Rotvoll har dyrestell på timeplanen og i mai er det my spennende som skjer i fjøset. 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i klassene. Jeg ser av ukebrevene fra klasselærerne at klassene har vært på utstillinger ved Ringve museum, besøkt botanisk hage, vært på kino og i skrivende stund er 5. klasse på Stiklestad for å oppleve og lære om vår stolte Viking-historie. Klasselærerne har også benyttet anledningen til å gå morgenturer i nærmiljøet. En frisk start på morgenen som gir ekstra energi til lek og læring gjennom dagen.

Steinerskolen på Rotvoll på en frisk og fin morgen i mai.

En av vårens store høydepunkter er foreldrenes dugnad ved Steinerskolen på Rotvoll. Steinerskolene har tradisjon for at alle foreldre bidrar i forskjellige dugnader gjennom skoleåret. Det ligger en tydelig forpliktelse om dette når man registrerer sitt barn inn som elev i en steinerskole. For vår del gjelder det for eksempel høstmarkedet, 17. mai-arrangement på ettermiddagen og andre arrangementer som krever “det lille ekstra”. Dette gjelder også den årlige foreldredugnaden som ble avholdt 10. og 11. mai. Foreldre og ansatte fikk gjort utrolig mye i løpet av ettermiddagstimene disse dagene. Murverk ble malt, hekker og busker ble klippet, eiendommen og skolegården ble ryddet og ordnet, bare for å nevne noe. Med ett framstår skolen og eiendommen som frisk og fin etter en lang vinter. En stor takk til alle som bidro på dugnaden!

Nasjonaldagen, 17. mai, er alltid en stor dag for oss alle. Ansatte, klassekontakter, foreldre og elever stilte opp. Det ble et fint tog, selv om det ble mye venting i kuling og regn, men ingen ting stoppet oss. Noah i 10. klasse bar fanen til Steinerskolen på Rotvoll og holdt den stødig gjennom vindkastene. En stor takk til ham og elevene på ungdomstrinnet som bar fanen og flaggborgen for vel gjennomført ledelse av skolens bidrag i barnetoget 17. mai 2023.

Våre stolte ungdomsskoleelever fører an i barnetoget for Steinerskolen på Rotvoll.

Denne tiden av året er alltid spennende, fordi her legges det planer for kommende skoleår. I den forbindelse har vi vi bestemt hvem som skal være klasselærere og vi har vært gjennom en ansettelsesprosess. Vi får flere elever til høsten og dermed har vi også ansatt flere pedagoger og miljøarbeidere.

Klasselærerne til høsten blir:

 • Sigrun Konstad – 1. klasse
 • Julia Kulseth – 2. klasse
 • Elisabeth Ulsund – 3. klasse
 • Malin Nilsen – 4. klasse
 • Johannes Schumacher – 5. klasse
 • Kari Kirkholt – 6. klasse
 • Thomas Jakobsson – 7. klasse
 • Johann Freyr Wilhjalmsson – 8. klasse
 • Ann-Helen Jenssen – 9. og 10. klasse
 • Steinar Hoff Leirvik – helsepedagogisk gr. 1
 • Sigrid Ottesen – helsepedagogisk gr. 2

Våre nye ansatte blir:

 • Oda Høie Horgen, vikar for spesialpedagog, lektor i spesialpedagogikk ved helsepedagogisk avdeling
 • Sigrid Ottesen, lektor i spesialpedagogikk med fagene engelsk, matematikk og samfunnsfag ved helsepedagogisk avdeling
 • Daniela Lemcke, lektor og steinerpedagog ved helsepedagogisk avdeling
 • Jeannie Vega, miljøarbeider ved helsepedagogisk avdeling
 • Roman Tarasevitch, vikar i høstens 4. klasse, miljøarbeider
 • Murat Erdogan, assistent for elever i 1. klasse og i SFO

Endelig har det skjedd! Norsk botanisk forening har gitt ei blomstereng i gave til skolen. Gabriela Buhler ved Camphill, som driver gårdsbruket på Nedre Rotvoll gård, har satt av et stykke jord på ca. 100 kvadratmeter for etablering av denne blomsterenga. Rebekka Ween fra Norsk botanisk forening og Jurgen Wegter som driver fram blomsterengkultur ved sin gård på Fosen har stått for organisering og alt det praktiske. Elevene på barnetrinnet har bidratt i arbeidet med såing av frø og planting av blomster som skal fylle dette jordstykket etter hvert med nydelig blomster, både til glede og nytte for skolens elever, men også for nabolaget og forbipasserende.

Barnas blomstereng er en del av Norsk botanisk forenings strategi for å spre kunnskap om artsmangfoldet blant våre kulturplanter og insektene som er avhengige av nettopp denne type blomsterkultur. Etablering av denne type blomstereng vil kreve en del tid og tålmodighet. En del av vekstene vil etablere seg ganske raskt, mens andre kanskje vil trenge 3-5 år for å kunne etablere seg ordentlig. I mellomtiden må blomsterenga følges opp og stelles med, noe vi gjerne gjør. En stor takk til Rebekka, Jurgen, Gabriela og våre elever for at dette ble mulig å gjennomføre hos oss ved Steinerskolen på Rotvoll!

Ivrige 2. klassinger sår blomsterfrø. Om noen uker begynner arbeidet å vise resultater.

Det vil bli en del større og mindre endringer kommende skoleår. Helsepedagogisk avdeling vil trenge mer plass og får derfor tilgang til hele Agronomboligen. Det betyr at vi må flytte Fritidshjemmet, vår SFO, over til skolen. Fritidshjemmet vil ha tilhold i det som i dag er klasserommene til 3. og 4. klasse. Vi innreder nytt kjøkken for Fritidshjemmet i det som i dag er møterom og kontor for skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten flytter inn på rektors kontor torsdags ettermiddag og på fredagene. Vi tror dette blir gode løsninger inntil vi får bygget ut skolen og bedre kapasitet angående klasserom og spesialrom. Vi informerer mer om disse endringene i god tid før skolestart til høsten.

10. klasse samler inn penger til klassetur.

Vi minner om at elevene i 10. klasse samler inn penger til sin klassetur og de har satt opp sin egen spleis, med et godt resultat så langt. Man kan fortsatt gi penger til klasseturen på 10. klasse sin nettside for spleis:

https://www.spleis.no/project/322909/history

Jeg skal avslutte dette månedsbrevet med et av Inger Hagerups underfundige dikt for barn og hva kan vel passe bedre til anledningen enn diktet Frøet? Vi takker for alt som mai måned har gitt oss og ønsker alle en riktig fin juni med disse versene fra Inger Hagerups hånd.

Vennlig julihilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Frøet

Jeg ligger bare her og gror

og drikker vann og spiser jord.

Her er så varmt og mørkt og vått.

Her er så fredelig og godt.

 

I natt kom regnet lett på tå

og banket ganske sakte på.

Det hvisket til meg: Lille bror,

en vakker dag blir du så stor

at du kan løfte taket vekk.

 

Og i en bitteliten sprekk

vil hele verden åpne seg

og sola smile ned til deg.

Inger Hagerup

Mai måned har vært gavmild mot oss her ved Steinerskolen på Rotvoll med en passelig fordeling av dager med sol og regn som har gjort eiendommen grønn og innbydende for både store og små.

Sjette klasse satte tonen tidlig i mai med sin oppsetning av den greske tragedien Orfeus og Eurydike. Oppsetningen var imponerende der elevene sang, danset og framførte tekst uten noe form for hjelp eller støtte. Teksten og musikken var bearbeidet av lærerne Julia og Gaute. Vi ser fram til neste oppsetning.

Elevene på barnetrinnet ved Steinerskolen på Rotvoll har dyrestell på timeplanen og i mai er det my spennende som skjer i fjøset. 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i klassene. Jeg ser av ukebrevene fra klasselærerne at klassene har vært på utstillinger ved Ringve museum, besøkt botanisk hage, vært på kino og i skrivende stund er 5. klasse på Stiklestad for å oppleve og lære om vår stolte Viking-historie. Klasselærerne har også benyttet anledningen til å gå morgenturer i nærmiljøet. En frisk start på morgenen som gir ekstra energi til lek og læring gjennom dagen.

Steinerskolen på Rotvoll på en frisk og fin morgen i mai.

En av vårens store høydepunkter er foreldrenes dugnad ved Steinerskolen på Rotvoll. Steinerskolene har tradisjon for at alle foreldre bidrar i forskjellige dugnader gjennom skoleåret. Det ligger en tydelig forpliktelse om dette når man registrerer sitt barn inn som elev i en steinerskole. For vår del gjelder det for eksempel høstmarkedet, 17. mai-arrangement på ettermiddagen og andre arrangementer som krever “det lille ekstra”. Dette gjelder også den årlige foreldredugnaden som ble avholdt 10. og 11. mai. Foreldre og ansatte fikk gjort utrolig mye i løpet av ettermiddagstimene disse dagene. Murverk ble malt, hekker og busker ble klippet, eiendommen og skolegården ble ryddet og ordnet, bare for å nevne noe. Med ett framstår skolen og eiendommen som frisk og fin etter en lang vinter. En stor takk til alle som bidro på dugnaden!

Nasjonaldagen, 17. mai, er alltid en stor dag for oss alle. Ansatte, klassekontakter, foreldre og elever stilte opp. Det ble et fint tog, selv om det ble mye venting i kuling og regn, men ingen ting stoppet oss. Noah i 10. klasse bar fanen til Steinerskolen på Rotvoll og holdt den stødig gjennom vindkastene. En stor takk til ham og elevene på ungdomstrinnet som bar fanen og flaggborgen for vel gjennomført ledelse av skolens bidrag i barnetoget 17. mai 2023.

Våre stolte ungdomsskoleelever fører an i barnetoget for Steinerskolen på Rotvoll.

Denne tiden av året er alltid spennende, fordi her legges det planer for kommende skoleår. I den forbindelse har vi vi bestemt hvem som skal være klasselærere og vi har vært gjennom en ansettelsesprosess. Vi får flere elever til høsten og dermed har vi også ansatt flere pedagoger og miljøarbeidere.

Klasselærerne til høsten blir:

 • Sigrun Konstad – 1. klasse
 • Julia Kulseth – 2. klasse
 • Elisabeth Ulsund – 3. klasse
 • Malin Nilsen – 4. klasse
 • Johannes Schumacher – 5. klasse
 • Kari Kirkholt – 6. klasse
 • Thomas Jakobsson – 7. klasse
 • Johann Freyr Wilhjalmsson – 8. klasse
 • Ann-Helen Jenssen – 9. og 10. klasse
 • Steinar Hoff Leirvik – helsepedagogisk gr. 1
 • Sigrid Ottesen – helsepedagogisk gr. 2

Våre nye ansatte blir:

 • Oda Høie Horgen, vikar for spesialpedagog, lektor i spesialpedagogikk ved helsepedagogisk avdeling
 • Sigrid Ottesen, lektor i spesialpedagogikk med fagene engelsk, matematikk og samfunnsfag ved helsepedagogisk avdeling
 • Daniela Lemcke, lektor og steinerpedagog ved helsepedagogisk avdeling
 • Jeannie Vega, miljøarbeider ved helsepedagogisk avdeling
 • Roman Tarasevitch, vikar i høstens 4. klasse, miljøarbeider
 • Murat Erdogan, assistent for elever i 1. klasse og i SFO

Endelig har det skjedd! Norsk botanisk forening har gitt ei blomstereng i gave til skolen. Gabriela Buhler ved Camphill, som driver gårdsbruket på Nedre Rotvoll gård, har satt av et stykke jord på ca. 100 kvadratmeter for etablering av denne blomsterenga. Rebekka Ween fra Norsk botanisk forening og Jurgen Wegter som driver fram blomsterengkultur ved sin gård på Fosen har stått for organisering og alt det praktiske. Elevene på barnetrinnet har bidratt i arbeidet med såing av frø og planting av blomster som skal fylle dette jordstykket etter hvert med nydelig blomster, både til glede og nytte for skolens elever, men også for nabolaget og forbipasserende.

Barnas blomstereng er en del av Norsk botanisk forenings strategi for å spre kunnskap om artsmangfoldet blant våre kulturplanter og insektene som er avhengige av nettopp denne type blomsterkultur. Etablering av denne type blomstereng vil kreve en del tid og tålmodighet. En del av vekstene vil etablere seg ganske raskt, mens andre kanskje vil trenge 3-5 år for å kunne etablere seg ordentlig. I mellomtiden må blomsterenga følges opp og stelles med, noe vi gjerne gjør. En stor takk til Rebekka, Jurgen, Gabriela og våre elever for at dette ble mulig å gjennomføre hos oss ved Steinerskolen på Rotvoll!

Ivrige 2. klassinger sår blomsterfrø. Om noen uker begynner arbeidet å vise resultater.

Det vil bli en del større og mindre endringer kommende skoleår. Helsepedagogisk avdeling vil trenge mer plass og får derfor tilgang til hele Agronomboligen. Det betyr at vi må flytte Fritidshjemmet, vår SFO, over til skolen. Fritidshjemmet vil ha tilhold i det som i dag er klasserommene til 3. og 4. klasse. Vi innreder nytt kjøkken for Fritidshjemmet i det som i dag er møterom og kontor for skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten flytter inn på rektors kontor torsdags ettermiddag og på fredagene. Vi tror dette blir gode løsninger inntil vi får bygget ut skolen og bedre kapasitet angående klasserom og spesialrom. Vi informerer mer om disse endringene i god tid før skolestart til høsten.

10. klasse samler inn penger til klassetur.

Vi minner om at elevene i 10. klasse samler inn penger til sin klassetur og de har satt opp sin egen spleis, med et godt resultat så langt. Man kan fortsatt gi penger til klasseturen på 10. klasse sin nettside for spleis:

https://www.spleis.no/project/322909/history

Jeg skal avslutte dette månedsbrevet med et av Inger Hagerups underfundige dikt for barn og hva kan vel passe bedre til anledningen enn diktet Frøet? Vi takker for alt som mai måned har gitt oss og ønsker alle en riktig fin juni med disse versene fra Inger Hagerups hånd.

Vennlig julihilsen

Frode – rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

 

Frøet

Jeg ligger bare her og gror

og drikker vann og spiser jord.

Her er så varmt og mørkt og vått.

Her er så fredelig og godt.

 

I natt kom regnet lett på tå

og banket ganske sakte på.

Det hvisket til meg: Lille bror,

en vakker dag blir du så stor

at du kan løfte taket vekk.

 

Og i en bitteliten sprekk

vil hele verden åpne seg

og sola smile ned til deg.

Inger Hagerup