Kjære alle sammen og godt nytt år!

Vi har entret et nytt år. 2023 ligger der foran oss blankt og ubeskrevet, foreløpig. Det skal vi selvsagt gjøre noe med. Dette semesteret og dette året skal fylles med mange fine, morsomme og kanskje også spennende læringsaktiviteter.

Som dere kanskje har lagt merke til, så ser nettsida vår litt annerledes ut. Malejo, et lokalt firma som jobber med utvikling av nettsider og markedsføring har tatt på seg oppdraget med å oppdatere skolens nettside slik at den er tråd med retningslinjene for universell utforming og personvern. Vi takker Elias og Esten i Malejo for arbeidet!

Nytt av året er også at Stine Ibsen har takket ja til å ta på seg rollen som avdelingsleder ved helsepedagogisk avdeling. Steinar Hoff Leirvik fortsetter som klasselærer. De vil ta seg av den daglige drifta av avdelinga med støtte fra oss i administrasjonen. Vi er svært glade over at Stine og Steinar vil styre helsepedagogisk avdeling i fortsettelsen.

Kroker som våre elever i 7. klasse har laget i smia.

Vårt kollegium kommer til å tilbringe kursdager sammen med gode kolleger ved Momo Waldorfskole og Steinerskolen i Trondheim 26. til 28. januar. Skolen vil derfor holde stengt fredag 27. januar. Vi gjennomfører da første del av kursrekka i vår felles DeKom-satsing. Dette er et et toårig prosjekt i første omgang, et samarbeid mellom de tre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen i Oslo og Trondheim og Malvik kommuner. Her har de ansatte valgt mellom en rekke kurs som foregår fra torsdags ettermiddag til lørdags formiddag. Her har vil lagt opp til kurs i alt fra materialvalg og estetisk utforming av arbeidsboka, periodebok som metode, tavla som pedagogisk verktøy, tegning og maling, podcast og vlog i ungdomsskolen, keramikk og småsløyd, for å nevne noe. Vi har hyret inn dyktige kursholdere fra Steinerhøyskolen, NTNU og fra steinerskolene. Dette blir et fint kompetanseløft for de ansatte ved de tre steinerskolene. Vi gleder oss til å lære nye ting sammen med gode kolleger og vi gleder oss til å ta med oss nye ferdigheter ut i undervisninga til våre elever.

Vinter på Rotvoll.

Vi har mange fine aktiviteter som kommer som perler på en snor utover vinteren. Ski og skøyter tilhører selvsagt vinteraktivitetene og klasselærer i 1. klasse, Eva Engstrøm Fløan fremhever at det å gå på skøyter er veldig fin balansetrening, men også at dette skal være forbundet med lek. Førsteklassingene har blant annet lekt sura og kjørt tog sammen på skøyter. Eva ser at ungene gleder seg over den mestringen de får til på skøytebanen. Det er også mye annet å glede seg over dette semesteret. Vi skal ha vennedag, karneval og årstidsfester. Klasselærerne skriver i sine ukebrev til foreldrene om bibliotek- og kinobesøk og at det er stor aktivitet i kunst- og handverk på alle klassetrinn.

Det er ei spennende tid for våre 10. klassinger. De går rundt og tenker på hvilke valg de står overfor når de skal søke seg inn på videregående skole innen søknadsfristen 1. mars. Vår rådgiver Randi Lurås Berge følger opp elevene i 10. klasse. Man finner mye fin informasjon om inntaket til videregående skole på utdanning.no og vilbli.no. Vi ønsker våre 10. klassinger lykke til med de valgene de står overfor! Med tanke på overganger, så kommer vi til å invitere foreldre med elever i 7. klasse til informasjonsmøte om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Våre faglærere ønsker å formidle hva Steinerskolen på Rotvoll kan tilby av fag og aktiviteter i ungdomsskolen. Vi kommer tilbake til dato for dette informasjonsmøtet.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist for opptak til 1. klasse høsten 2023 er 15. januar. Man kan søke sine barn inn via et elektronisk skjema på vår nettside. Søknadsfrist for inntak på øvrige klassetrinn er 1. mars iht. skolens inntaksreglement.

Det begynner å bli på tide å avrunde dette januarbrevet. Vi vil gjerne takke elever, foreldre og våre samarbeidspartnere for det gode samarbeidet i forrige semester og vi ønsker hverandre alt godt i vårsemesteret. Hva kan vel være bedre avrunding av et januarbrev enn med en tekst av Hans Børli? Hans vakre og korthugde tekst Januardikt vil passe godt for anledningen.

Vennlig januarhilsen på vegne av kollegiet ved Steinerskolen på Rotvoll!

Frode Fredriksen, rektor

 

Januardikt

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans Børli

Kjære alle sammen og godt nytt år!

Vi har entret et nytt år. 2023 ligger der foran oss blankt og ubeskrevet, foreløpig. Det skal vi selvsagt gjøre noe med. Dette semesteret og dette året skal fylles med mange fine, morsomme og kanskje også spennende læringsaktiviteter.

Som dere kanskje har lagt merke til, så ser nettsida vår litt annerledes ut. Malejo, et lokalt firma som jobber med utvikling av nettsider og markedsføring har tatt på seg oppdraget med å oppdatere skolens nettside slik at den er tråd med retningslinjene for universell utforming og personvern. Vi takker Elias og Esten i Malejo for arbeidet!

Nytt av året er også at Stine Ibsen har takket ja til å ta på seg rollen som avdelingsleder ved helsepedagogisk avdeling. Steinar Hoff Leirvik fortsetter som klasselærer. De vil ta seg av den daglige drifta av avdelinga med støtte fra oss i administrasjonen. Vi er svært glade over at Stine og Steinar vil styre helsepedagogisk avdeling i fortsettelsen.

Kroker som våre elever i 7. klasse har laget i smia.

Vårt kollegium kommer til å tilbringe kursdager sammen med gode kolleger ved Momo Waldorfskole og Steinerskolen i Trondheim 26. til 28. januar. Skolen vil derfor holde stengt fredag 27. januar. Vi gjennomfører da første del av kursrekka i vår felles DeKom-satsing. Dette er et et toårig prosjekt i første omgang, et samarbeid mellom de tre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen i Oslo og Trondheim og Malvik kommuner. Her har de ansatte valgt mellom en rekke kurs som foregår fra torsdags ettermiddag til lørdags formiddag. Her har vil lagt opp til kurs i alt fra materialvalg og estetisk utforming av arbeidsboka, periodebok som metode, tavla som pedagogisk verktøy, tegning og maling, podcast og vlog i ungdomsskolen, keramikk og småsløyd, for å nevne noe. Vi har hyret inn dyktige kursholdere fra Steinerhøyskolen, NTNU og fra steinerskolene. Dette blir et fint kompetanseløft for de ansatte ved de tre steinerskolene. Vi gleder oss til å lære nye ting sammen med gode kolleger og vi gleder oss til å ta med oss nye ferdigheter ut i undervisninga til våre elever.

Vinter på Rotvoll.

Vi har mange fine aktiviteter som kommer som perler på en snor utover vinteren. Ski og skøyter tilhører selvsagt vinteraktivitetene og klasselærer i 1. klasse, Eva Engstrøm Fløan fremhever at det å gå på skøyter er veldig fin balansetrening, men også at dette skal være forbundet med lek. Førsteklassingene har blant annet lekt sura og kjørt tog sammen på skøyter. Eva ser at ungene gleder seg over den mestringen de får til på skøytebanen. Det er også mye annet å glede seg over dette semesteret. Vi skal ha vennedag, karneval og årstidsfester. Klasselærerne skriver i sine ukebrev til foreldrene om bibliotek- og kinobesøk og at det er stor aktivitet i kunst- og handverk på alle klassetrinn.

Det er ei spennende tid for våre 10. klassinger. De går rundt og tenker på hvilke valg de står overfor når de skal søke seg inn på videregående skole innen søknadsfristen 1. mars. Vår rådgiver Randi Lurås Berge følger opp elevene i 10. klasse. Man finner mye fin informasjon om inntaket til videregående skole på utdanning.no og vilbli.no. Vi ønsker våre 10. klassinger lykke til med de valgene de står overfor! Med tanke på overganger, så kommer vi til å invitere foreldre med elever i 7. klasse til informasjonsmøte om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Våre faglærere ønsker å formidle hva Steinerskolen på Rotvoll kan tilby av fag og aktiviteter i ungdomsskolen. Vi kommer tilbake til dato for dette informasjonsmøtet.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist for opptak til 1. klasse høsten 2023 er 15. januar. Man kan søke sine barn inn via et elektronisk skjema på vår nettside. Søknadsfrist for inntak på øvrige klassetrinn er 1. mars iht. skolens inntaksreglement.

Det begynner å bli på tide å avrunde dette januarbrevet. Vi vil gjerne takke elever, foreldre og våre samarbeidspartnere for det gode samarbeidet i forrige semester og vi ønsker hverandre alt godt i vårsemesteret. Hva kan vel være bedre avrunding av et januarbrev enn med en tekst av Hans Børli? Hans vakre og korthugde tekst Januardikt vil passe godt for anledningen.

Vennlig januarhilsen på vegne av kollegiet ved Steinerskolen på Rotvoll!

Frode Fredriksen, rektor

 

Januardikt

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans Børli