Kjære elever, foreldre og ansatte!

Da har vi forlatt januar 2022 og en ny og ubrukt måned står foran oss. I skrivende stund er skolegården dekket med et tynt lag med snø og det er null grader i lufta, perfekte forhold i akebakken for de minste.

Mange av klassene våre har brukt mulighetene til å komme seg ut på både skøyter og ski. Skøyteisen på Leangen har vært brukt flittig og 1. klasse har vært i Skileiken ved Skistua og skal dit på nytt. Et flott tilbud for byens barn og unge! Skolens ansatte er i ferd med å planlegge årets skidag, der det legges opp til forskjellige skiaktiviteter, både i Skileiken og andre steder. Det vil komme informasjon fra trinnlederne våre når datoen nærmer seg.

Januar måned har vært delvis preget av at vi har fulgt retningslinjene for smittevern på gult nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell, med oppdeling i kohorter både inne og ute. Regjeringen legger fram ny strategi 1. februar. Steinerskolen på Rotvoll forholder seg til nasjonale og kommunale retningslinjer og sender ut ny informasjon straks denne foreligger.

De grunnleggende smittevernrådene som fortsatt gjelder

Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

God hygiene og god ventilasjon. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smittespredning innendørs.

Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Elevtallet vokser stadig, og det gir oss stadig noen utfordringer med hensyn til romkapasitet. Det er hyggelig at skolen vokser og at stadig flere foreldre velger Steinerskolen på Rotvoll. Vi arbeider for tiden med å finne løsninger på å øke kapasiteten på dette med klasserom og spesialrom. Bygg- og eiendomsgruppa vår, bestående av ansatte og foreldre, har pekt på to mulige plasseringer på eiendommen. Den ene alternativet er hjørnet mot parkeringsplassen mot Rotvollbukta og Hans Collins vei. Det andre alternativet gruppa har pekt på er ved krysset barnetrinnsbygget og Camphill.

Vi er i dialog med to entreprenører som har levert tilbud på oppsett av modulbygg på eiendommen. Det gjenstår en del arbeid med hensyn til kvalitetssikring, søknadsprosess inn mot byggesakskontoret, økonomiske vurderinger og styrets endelige beslutning i saken. Modulbygg blir en midlertidig løsning inntil vi får prosjektert ombygging og utbygging av mer permanente løsninger ved skolen. Økt kapasitet på klasserom og spesialrom i et modulbygg vil kunne frigjøre rom til å bygge flere verksteder for handverksfagene, for eksempel for keramikk, glass og metall, tekstil osv. Vi ser fram til å gå i gang med dette arbeidet.

Vi arbeider med å styrke båndene mellom steinerskolene i Trondheim. De tre skolene har gått sammen om en søknad i samarbeid med Steinerhøyskolen og Trondheim og Malvik kommuner om såkalte DeKom-midler. Midlene skal brukes til intern kursing av ansatte ved skolene i håndverksfagene. Her vil Steinerhøyskolen stille med sin kompetanse til heldagskurs gjennom de neste to årene. Skolene forplikter seg til å følge opp mellom kursene, slik at vi får implementert arbeidsmetodene bredere og sterkere inn i undervisninga. Vi har flere gode håndverkslærere, men målet med dette samarbeidet er å få kompetansen spredt bredt ut i hele kollegiet. Dette blir spennende å følge opp videre!

Vi har hyret malere til å ta en malejobb i Salen og på Fritidshjemmet. DinVaktmester kommer til å ta oppdraget i vinterferien. DinVaktmester kommer også til å sørge for nytt oppheng av gardiner og forheng i salen. Jeg ser fram til å få gjennomført dette arbeidet. Vi skal også se om vi får prioritert maling av klasserommene for 7., 8. og 9. klasse, men dette får vi ta utover våren. Jan Tommy er straks ferdig med å pusse opp stua i 2. etasje i Agronomboligen, og vil utover våren gå i gang med å bygge en midlertidig gymsal på Lemmen. Målet er at den midlertidige gymsalen skal være klar til bruk til skolestart høsten 2022.

Vi går mot lysere dager. Helge Stangnes, en av landets fremste rimsmeder og ordkløyvere skriver vakkert om de første solstreifene som treffer fjelltoppene på denne tida av året. Han skriver på nord-norsk dialekt, nærmere bestemt på Senja-målet. Jeg avslutter dette februarbrevet hans tekst Mot lys.

Jeg ønsker dere med dette en riktig fin februar!

Frode

MOT LYS

Så ga du oss atter ei dagning

med himmel i rosa og rødt;

en time i undring og dragning

mot lys som av mørke blir født.

På ny spelles solgudens drama

bak nattblåe tinda i sør;

det evige, årlige lys-panorama

med Helios som regissør

Vi veit at i dag skal det hende:

vi veit at et under skal skje:

En kant av ei sol-glo skal brenne

der sør mellom tindan et sted`

Ei mørketids venting e omme

og dagen skal feires med fest;

– men hjelp oss å holde på drømmen om lys

når sol e blitt kverdagens gjest

Helge Stangnes

Kjære elever, foreldre og ansatte!

Da har vi forlatt januar 2022 og en ny og ubrukt måned står foran oss. I skrivende stund er skolegården dekket med et tynt lag med snø og det er null grader i lufta, perfekte forhold i akebakken for de minste.

Mange av klassene våre har brukt mulighetene til å komme seg ut på både skøyter og ski. Skøyteisen på Leangen har vært brukt flittig og 1. klasse har vært i Skileiken ved Skistua og skal dit på nytt. Et flott tilbud for byens barn og unge! Skolens ansatte er i ferd med å planlegge årets skidag, der det legges opp til forskjellige skiaktiviteter, både i Skileiken og andre steder. Det vil komme informasjon fra trinnlederne våre når datoen nærmer seg.

Januar måned har vært delvis preget av at vi har fulgt retningslinjene for smittevern på gult nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell, med oppdeling i kohorter både inne og ute. Regjeringen legger fram ny strategi 1. februar. Steinerskolen på Rotvoll forholder seg til nasjonale og kommunale retningslinjer og sender ut ny informasjon straks denne foreligger.

De grunnleggende smittevernrådene som fortsatt gjelder

Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

God hygiene og god ventilasjon. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smittespredning innendørs.

Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Elevtallet vokser stadig, og det gir oss stadig noen utfordringer med hensyn til romkapasitet. Det er hyggelig at skolen vokser og at stadig flere foreldre velger Steinerskolen på Rotvoll. Vi arbeider for tiden med å finne løsninger på å øke kapasiteten på dette med klasserom og spesialrom. Bygg- og eiendomsgruppa vår, bestående av ansatte og foreldre, har pekt på to mulige plasseringer på eiendommen. Den ene alternativet er hjørnet mot parkeringsplassen mot Rotvollbukta og Hans Collins vei. Det andre alternativet gruppa har pekt på er ved krysset barnetrinnsbygget og Camphill.

Vi er i dialog med to entreprenører som har levert tilbud på oppsett av modulbygg på eiendommen. Det gjenstår en del arbeid med hensyn til kvalitetssikring, søknadsprosess inn mot byggesakskontoret, økonomiske vurderinger og styrets endelige beslutning i saken. Modulbygg blir en midlertidig løsning inntil vi får prosjektert ombygging og utbygging av mer permanente løsninger ved skolen. Økt kapasitet på klasserom og spesialrom i et modulbygg vil kunne frigjøre rom til å bygge flere verksteder for handverksfagene, for eksempel for keramikk, glass og metall, tekstil osv. Vi ser fram til å gå i gang med dette arbeidet.

Vi arbeider med å styrke båndene mellom steinerskolene i Trondheim. De tre skolene har gått sammen om en søknad i samarbeid med Steinerhøyskolen og Trondheim og Malvik kommuner om såkalte DeKom-midler. Midlene skal brukes til intern kursing av ansatte ved skolene i håndverksfagene. Her vil Steinerhøyskolen stille med sin kompetanse til heldagskurs gjennom de neste to årene. Skolene forplikter seg til å følge opp mellom kursene, slik at vi får implementert arbeidsmetodene bredere og sterkere inn i undervisninga. Vi har flere gode håndverkslærere, men målet med dette samarbeidet er å få kompetansen spredt bredt ut i hele kollegiet. Dette blir spennende å følge opp videre!

Vi har hyret malere til å ta en malejobb i Salen og på Fritidshjemmet. DinVaktmester kommer til å ta oppdraget i vinterferien. DinVaktmester kommer også til å sørge for nytt oppheng av gardiner og forheng i salen. Jeg ser fram til å få gjennomført dette arbeidet. Vi skal også se om vi får prioritert maling av klasserommene for 7., 8. og 9. klasse, men dette får vi ta utover våren. Jan Tommy er straks ferdig med å pusse opp stua i 2. etasje i Agronomboligen, og vil utover våren gå i gang med å bygge en midlertidig gymsal på Lemmen. Målet er at den midlertidige gymsalen skal være klar til bruk til skolestart høsten 2022.

Vi går mot lysere dager. Helge Stangnes, en av landets fremste rimsmeder og ordkløyvere skriver vakkert om de første solstreifene som treffer fjelltoppene på denne tida av året. Han skriver på nord-norsk dialekt, nærmere bestemt på Senja-målet. Jeg avslutter dette februarbrevet hans tekst Mot lys.

Jeg ønsker dere med dette en riktig fin februar!

Frode

MOT LYS

Så ga du oss atter ei dagning

med himmel i rosa og rødt;

en time i undring og dragning

mot lys som av mørke blir født.

På ny spelles solgudens drama

bak nattblåe tinda i sør;

det evige, årlige lys-panorama

med Helios som regissør

Vi veit at i dag skal det hende:

vi veit at et under skal skje:

En kant av ei sol-glo skal brenne

der sør mellom tindan et sted`

Ei mørketids venting e omme

og dagen skal feires med fest;

– men hjelp oss å holde på drømmen om lys

når sol e blitt kverdagens gjest

Helge Stangnes