Kjære alle sammen!

Vi er på full fart inn i februar måned. Dagene blir stadig lysere og det ser ut til at elevene trives med litt nysnø og vinteraktiviteter ute i skolegården. 1.-4. klasse har prioritert å dra til Skileiken i Bymarka tre mandager på rad for å øve opp ferdighetene på ski. Jeg får stadig rapporter fra lærerne om økt mestring og fornøyde elever etter disse dagene i Skileiken.

5. klasse ved Steinerskolen på Rotvoll fryder seg over nysnøen ved Ladestien. Bilde: Stian Antonsen.

Steinerskolen på Rotvoll gjennomførte første kursrekke 26.-28 januar i vår DeKom-satsing i samarbeid med de andre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen, NTNU og Trondheim kommune. Her fikk de ansatte velge og vrake mellom kurs i alt fra keramikk, tegning og maling, småsløyd, podcast og vlog. Planleggingsgruppa har fått mye positiv tilbakemelding fra  både ansatte og kursholdere. Kursene har gitt skolene våre et verdifullt kompetanseløft som vil komme til nytte for våre elever etter hvert. DeKom-satsinga foregår over to år. Vi ser fram til fortsettelsen.

Et lite utvalg av bilder fra de ansattes deltakelse på kurs om keramikk.

Vi ser at det er høyt engasjement blant foreldrene gjennom FAU, Foreldreforeninga i Sjøveien og i de ulike klassene. Dette er noe som vi som skole setter stor pris på. Det samme gjelder elevene våre og da spesielt de sakene som tas opp i elevrådet. Det er viktig for skolen at elevene og foreldrene er engasjerte i ulike som kan handle om alt fra trygt og godt skolemiljø, muligheter for aktiviteter i friminuttene og på ettermiddagstid ved skolen til community og fellesskap. Det er vi svært takknemlige for.

5. klasse har hatt en periode om zoologi. Noen illustrasjoner fra det elevene i klassen har produsert i perioden.

Det har vært en interessant debatt i media den siste tida om seksårsreformen i offentlig skole og jeg hadde et innlegg i Adresseavisen 12. januar i den forbindelse. En del av intensjonen med overføring av seksåringene fra barnehage til skole på slutten av 90-tallet var at barnehagepedagogikken og leken skulle få større plass i barneskolen. Dette varte noen år, men av ulike årsaker så forsvant de opprinnelige intensjonene og visjonene for seksåringene og 1. klassingene ble etter hvert innlemmet i den ordinære undervisninga. Steinerskolene har klart å holde på sin barnevennlige profil og leken i skolen. Jeg har gjort en opptelling i de forskjellige læreplanene der “lek”, der dette blir nevnt tre ganger i læreplanen for offentlig skole og tre ganger i læreplanen for montessoriskolene, men hele 143 ganger i læreplanen for steinerskolene. Dette tenker jeg gir noen viktige og kraftfulle signaler om steinerpedagogikkens anerkjennelse barnets lek, med særskilt vekt på den livsviktige frileken på nettopp dette trinnet i barnets utvikling.

Du kan også lese innlegget på Adresseavisen nettsider HER og en litt lengre tekst basert på dette innlegget HER.

Skolestyret har møte 8. februar og vi har mange saker på lista nå i starten av vårsemesteret. Budsjett for 2023 skal vedtas, rapport om trygt og godt skolemiljø og strategiplanprosess blir noen av flere viktige saker. Jeg kommer også til å informere styret om at skolen har relativt stor pågang med hensyn til elevsøknader, en gledelig utvikling. Foreldrene og de ansatte har som vanlig sine tillitsvalgte på plass i styremøtene som observatører og de informerer gjennom sine møter i FAU og i Klubb for ansatte som er organisert.

Fredag 2. februar, en strålende vinterdag ved Steinerskolen på Rotvoll.

Det er på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg vil gjerne gjøre det med å ønske oss alle lykke til på samefolkets dag på mandag! Lihkku beivviin!

Vennlig februarhilsen,

Frode Fredriksen – rektor

SÁMI SOGA LÁVLLA

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggaid Sámieatnan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
Čohkat čilggiin, čorut čearuin
allánaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat
máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámesohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkkálažžii mánoheabit,
giđđudeaddji guovssahasat, –
ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

Ja go geassebeaivváš gollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámedeanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet albmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Sámeeatnan sohkagoddi
dat leat gierdan doddjokeahttá
godde čuđiid, garrugávppiid,
viehkes vearre-vearroválddiid.
Dearvva dutnje, sitkes sohka!
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon,
eai leat vieljain varat vardán
sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel.
Vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuođain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vašálaččat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!

Isak Saba

Kjære alle sammen!

Vi er på full fart inn i februar måned. Dagene blir stadig lysere og det ser ut til at elevene trives med litt nysnø og vinteraktiviteter ute i skolegården. 1.-4. klasse har prioritert å dra til Skileiken i Bymarka tre mandager på rad for å øve opp ferdighetene på ski. Jeg får stadig rapporter fra lærerne om økt mestring og fornøyde elever etter disse dagene i Skileiken.

5. klasse ved Steinerskolen på Rotvoll fryder seg over nysnøen ved Ladestien. Bilde: Stian Antonsen.

Steinerskolen på Rotvoll gjennomførte første kursrekke 26.-28 januar i vår DeKom-satsing i samarbeid med de andre steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen, NTNU og Trondheim kommune. Her fikk de ansatte velge og vrake mellom kurs i alt fra keramikk, tegning og maling, småsløyd, podcast og vlog. Planleggingsgruppa har fått mye positiv tilbakemelding fra  både ansatte og kursholdere. Kursene har gitt skolene våre et verdifullt kompetanseløft som vil komme til nytte for våre elever etter hvert. DeKom-satsinga foregår over to år. Vi ser fram til fortsettelsen.

Et lite utvalg av bilder fra de ansattes deltakelse på kurs om keramikk.

Vi ser at det er høyt engasjement blant foreldrene gjennom FAU, Foreldreforeninga i Sjøveien og i de ulike klassene. Dette er noe som vi som skole setter stor pris på. Det samme gjelder elevene våre og da spesielt de sakene som tas opp i elevrådet. Det er viktig for skolen at elevene og foreldrene er engasjerte i ulike som kan handle om alt fra trygt og godt skolemiljø, muligheter for aktiviteter i friminuttene og på ettermiddagstid ved skolen til community og fellesskap. Det er vi svært takknemlige for.

5. klasse har hatt en periode om zoologi. Noen illustrasjoner fra det elevene i klassen har produsert i perioden.

Det har vært en interessant debatt i media den siste tida om seksårsreformen i offentlig skole og jeg hadde et innlegg i Adresseavisen 12. januar i den forbindelse. En del av intensjonen med overføring av seksåringene fra barnehage til skole på slutten av 90-tallet var at barnehagepedagogikken og leken skulle få større plass i barneskolen. Dette varte noen år, men av ulike årsaker så forsvant de opprinnelige intensjonene og visjonene for seksåringene og 1. klassingene ble etter hvert innlemmet i den ordinære undervisninga. Steinerskolene har klart å holde på sin barnevennlige profil og leken i skolen. Jeg har gjort en opptelling i de forskjellige læreplanene der “lek”, der dette blir nevnt tre ganger i læreplanen for offentlig skole og tre ganger i læreplanen for montessoriskolene, men hele 143 ganger i læreplanen for steinerskolene. Dette tenker jeg gir noen viktige og kraftfulle signaler om steinerpedagogikkens anerkjennelse barnets lek, med særskilt vekt på den livsviktige frileken på nettopp dette trinnet i barnets utvikling.

Du kan også lese innlegget på Adresseavisen nettsider HER og en litt lengre tekst basert på dette innlegget HER.

Skolestyret har møte 8. februar og vi har mange saker på lista nå i starten av vårsemesteret. Budsjett for 2023 skal vedtas, rapport om trygt og godt skolemiljø og strategiplanprosess blir noen av flere viktige saker. Jeg kommer også til å informere styret om at skolen har relativt stor pågang med hensyn til elevsøknader, en gledelig utvikling. Foreldrene og de ansatte har som vanlig sine tillitsvalgte på plass i styremøtene som observatører og de informerer gjennom sine møter i FAU og i Klubb for ansatte som er organisert.

Fredag 2. februar, en strålende vinterdag ved Steinerskolen på Rotvoll.

Det er på tide å avrunde dette månedsbrevet og jeg vil gjerne gjøre det med å ønske oss alle lykke til på samefolkets dag på mandag! Lihkku beivviin!

Vennlig februarhilsen,

Frode Fredriksen – rektor

SÁMI SOGA LÁVLLA

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggaid Sámieatnan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
Čohkat čilggiin, čorut čearuin
allánaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat
máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámesohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkkálažžii mánoheabit,
giđđudeaddji guovssahasat, –
ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

Ja go geassebeaivváš gollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámedeanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet albmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Sámeeatnan sohkagoddi
dat leat gierdan doddjokeahttá
godde čuđiid, garrugávppiid,
viehkes vearre-vearroválddiid.
Dearvva dutnje, sitkes sohka!
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon,
eai leat vieljain varat vardán
sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel.
Vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuođain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vašálaččat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!

Isak Saba