Mars måned har på mange måter vært gavmild mot oss ved Steinerskolen på Rotvoll. Vi fikk et fint lag med snø som har blitt liggende, til glede for både store og små i akebakken og ellers rundt omkring på skolens område.

Steinerskolen på Rotvoll ligger landlig til på et gårdsbruk med nærhet til Ladestien, fine turområder og ikke minst utsikt til Trondheimsfjorden. Foto: Malejo AS.

Steinerskolen på Rotvoll er i gang med inntaksprosess av nye elever til høsten. Tallene ser positive ut. Daglig leder har budsjettert med en forsiktig økning på seks elever, men det ser foreløpig ut til vi vil få en økning fra 142 til 162 elever høsten 2023.

I tillegg til inntak av nye elever, så lyses det også ut vikariater og nye stillinger, både ved skolen og ved helsepedagogisk avdeling. Vi har behov for barnehagepedagog, spesialpedagog og allmennlærere, gjerne med steinerpedagogisk kompetanse. I tillegg søker vi barne- og ungdomsarbeidere eller miljøarbeidere. Se utlysning her:

https://sspr.no/ledig-stillinger/

En gledelig nyhet er at vi anlegger en basketballbane på området foran Stabburet. Dette har vært et ønske fra elevrådet. Firmaet DinVakmester har tatt på seg oppdraget og har levert et tilbud på ca. kr 117 000,-. Foreldreforeninga dekker 1/3 av kostnadene, mens skolen tar 2/3 av beløpet. Vi ser fram til å få basketballbanen på plass!

Steinerskolen på Rotvoll består av flere bygninger. Barne- og ungdomstrinnsbyggene, fritidshjem (SFO), helsepedagogisk avdeling og håndverksbygget med smie. Foto: Malejo AS.

Skolestyret hadde møte 22. mars. Daglig leder rapporterte blant annet fra skolens kompetanseplan, nasjonale prøver og eleveundersøkelsen. Det er et krav fra utdanningsmyndighetene om at minimum 50 % av skolens pedagoger skal ha steinerpedagogisk kompetanse. Steinerskolen på Rotvoll holder seg godt innenfor dette kravet. Siste opptelling viser at 66 % av våre faste ansatte lærere har nødvendig kompetanse.

Daglig leder rapporterte i styremøtet fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen for skoleåret 2022/2023. Rapportene viser at elevene våre gjør det godt og at de trives på skolen. Våre elever gir skolen høyt skår på mange av de viktigste faktorene. Daglig leder har vært litt spent på elevenes selvrapportering om motivasjon, et punkt som har vært på en dalende trend på nasjonalt nivå over lengre tid, men her rapporterer våre elever om høy grad av motivasjon for skole.

6. klasse har vært på besøk ved Vitensenteret der de har gått gjennom fysikkløypa. Et spennende tilbud! Foto: Julia Kulseth.

Skolestyret gikk i det samme møtet inn for at Steinerskolen på Rotvoll søker om resertifisering av Grønt flagg-ordninga. Det er mange gode argumenter for at skolen skal fortsette med å utvikle sin grønne profil. Rudolf Steiner, grunnleggeren av steinerpedagogikken, var en forkjemper for biodynamisk jordbruk, og steinerskolene har “grønn skole”, naturkunnskap, jordbruk, hagebruk, økologi osv. sterkt vektlagt i læreplanen. Dere kan lese mer her:

https://www.trondheim.kommune.no/grontflagg/

https://www.steinerskole.no/pedagogikk/gronn-skole/

Et annet og viktig argument for styrking av skolens grønne profil er de målene som FN har satt for det vi kaller det “det grønne skiftet”. FNs bærekraftmål er mål som de fleste selvstendige stater har forplikta seg til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FN har utvikla gode undervisningsressurser som kan støtte oppunder arbeidet med å ta vare på den jorda vi lever på, både lokalt og globalt. Dere kan lese mer om dette her:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Vi har vært så heldige at NBF – Norsk botanisk forening har tilbudt Steinerskolen på Rotvoll og gårdsbruket på Nedre Rotvoll Gård det de kaller Barnas blomstereng. Partene i prosjektet var på befaring på eiendommen 30. mars for å finne et egnet område for blomsterenga. Det ble bestemt at denne skal etableres i gårdsbrukets øvre hjørne der Hans Collins vei ender. Opplegget ble presentert for elevrådet og på lærermøtet samme dag, noe både elever og ansatte så ut til å sette stor pris på. Vi vil takke Rebekka Ween fra NBF, Jürgen Wegter ved Fagerlia gård og Gabriela Bühler ved Camphill Rotvoll for det gode samarbeidet! Med tanke på skolens satsing på grønn skole, så vil etablering av ei blomstereng på eiendommen bli et fint tilskudd til undervisninga om biologi og bevaring av det biologiske mangfoldet. Vi gleder oss!

NBF – Norsk botanisk forening har utviklet et eget undervisningsopplegg knyttet til Barnas blomstereng. Foto: NBF. Man kan lese mer om NBFs tilbud til skolene her: https://botaniskforening.no/blomstereng

Styret gikk i styremøte 22. mars inn for å endre daglig leders ansettelsesforhold fra femårig åremålsstilling til fast ansettelse. Dermed er ordninga med åremålsstilling ved Steinerskolen på Rotvoll historie. Styrets argumenter for vedtaket er at dette vil gi skolen nødvendig kontinuitet og forutsigbarhet med hensyn til framtidig ledelse av Steinerskolen på Rotvoll. Daglig leder takker for tilliten!

Steinerskolen på Rotvoll med barnetrinnsbygget i front og ungdomstrinnsbygget med inngang til administrasjonen. Foto: Malejo AS.

Det skjer mye i klassene for tida, men vi må nevne at 8. og 9. klasse har jobbet med framføring av skuespillet King Arthur de siste ukene. Legenden om kong Arthur har opp gjennom historien blitt skrevet og omskrevet mange ganger, men sentralt står hans kamp for å beskytte Britannia mot angelsakserne, der Arthur også viser sine overnaturlige evner. Elevene gjorde en strålende innsats! Vi takker elevene og lærerne Loreta Matorkiene, Ann-Helen Jenssen og Ann-Rita Golis for vel gjennomført! Vi må også takke Mårten Jonasson, en av skolens mange hjelpsomme foreldre, for all hjelp med lyssetting og teknisk assistanse!

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet og det ville kanskje ha vært naturlig å avslutte med Bjørnstjerne Bjørnsons kjente dikt, Jeg velger med april, men jeg tenker at jeg heller vender meg til Nils Collet Vogt og hans vakre tekst April?. Med dette ønsker jeg alle riktig god påske og ditto april måned!

Mvh, Frode – rektor/daglig leder ved Steinerskolen på Rotvoll

April?

Gaaseunger,

vaarens første:

Straaletunger,

aa, saa tørste!

Elvelarm og bækkebrus,

hele dagen i en rus.

       Vaar!

I en røksky luften staar.

Gaaseunger,

vaarens lubne, egne unger!

Og de slæpes med et stykke,

og de reiser sig i lykke.

       Vaar!

Hele sprøiten mot dem slaar.

Bækker hvite, elver stride

fosser ned av fjeldets side.

Jord og mos og sten og lyng –

       Syng!

 Vintrens tap og vaarens seier . . .

Dette er det land, vi eier.

Gjennem elvekokets vilde

sus og dur og lerketrille.

       Vaar!

Kalde vinde i mit haar!

Nils Collett Vogt

Mars måned har på mange måter vært gavmild mot oss ved Steinerskolen på Rotvoll. Vi fikk et fint lag med snø som har blitt liggende, til glede for både store og små i akebakken og ellers rundt omkring på skolens område.

Steinerskolen på Rotvoll ligger landlig til på et gårdsbruk med nærhet til Ladestien, fine turområder og ikke minst utsikt til Trondheimsfjorden. Foto: Malejo AS.

Steinerskolen på Rotvoll er i gang med inntaksprosess av nye elever til høsten. Tallene ser positive ut. Daglig leder har budsjettert med en forsiktig økning på seks elever, men det ser foreløpig ut til vi vil få en økning fra 142 til 162 elever høsten 2023.

I tillegg til inntak av nye elever, så lyses det også ut vikariater og nye stillinger, både ved skolen og ved helsepedagogisk avdeling. Vi har behov for barnehagepedagog, spesialpedagog og allmennlærere, gjerne med steinerpedagogisk kompetanse. I tillegg søker vi barne- og ungdomsarbeidere eller miljøarbeidere. Se utlysning her:

https://sspr.no/ledig-stillinger/

En gledelig nyhet er at vi anlegger en basketballbane på området foran Stabburet. Dette har vært et ønske fra elevrådet. Firmaet DinVakmester har tatt på seg oppdraget og har levert et tilbud på ca. kr 117 000,-. Foreldreforeninga dekker 1/3 av kostnadene, mens skolen tar 2/3 av beløpet. Vi ser fram til å få basketballbanen på plass!

Steinerskolen på Rotvoll består av flere bygninger. Barne- og ungdomstrinnsbyggene, fritidshjem (SFO), helsepedagogisk avdeling og håndverksbygget med smie. Foto: Malejo AS.

Skolestyret hadde møte 22. mars. Daglig leder rapporterte blant annet fra skolens kompetanseplan, nasjonale prøver og eleveundersøkelsen. Det er et krav fra utdanningsmyndighetene om at minimum 50 % av skolens pedagoger skal ha steinerpedagogisk kompetanse. Steinerskolen på Rotvoll holder seg godt innenfor dette kravet. Siste opptelling viser at 66 % av våre faste ansatte lærere har nødvendig kompetanse.

Daglig leder rapporterte i styremøtet fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen for skoleåret 2022/2023. Rapportene viser at elevene våre gjør det godt og at de trives på skolen. Våre elever gir skolen høyt skår på mange av de viktigste faktorene. Daglig leder har vært litt spent på elevenes selvrapportering om motivasjon, et punkt som har vært på en dalende trend på nasjonalt nivå over lengre tid, men her rapporterer våre elever om høy grad av motivasjon for skole.

6. klasse har vært på besøk ved Vitensenteret der de har gått gjennom fysikkløypa. Et spennende tilbud! Foto: Julia Kulseth.

Skolestyret gikk i det samme møtet inn for at Steinerskolen på Rotvoll søker om resertifisering av Grønt flagg-ordninga. Det er mange gode argumenter for at skolen skal fortsette med å utvikle sin grønne profil. Rudolf Steiner, grunnleggeren av steinerpedagogikken, var en forkjemper for biodynamisk jordbruk, og steinerskolene har “grønn skole”, naturkunnskap, jordbruk, hagebruk, økologi osv. sterkt vektlagt i læreplanen. Dere kan lese mer her:

https://www.trondheim.kommune.no/grontflagg/

https://www.steinerskole.no/pedagogikk/gronn-skole/

Et annet og viktig argument for styrking av skolens grønne profil er de målene som FN har satt for det vi kaller det “det grønne skiftet”. FNs bærekraftmål er mål som de fleste selvstendige stater har forplikta seg til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FN har utvikla gode undervisningsressurser som kan støtte oppunder arbeidet med å ta vare på den jorda vi lever på, både lokalt og globalt. Dere kan lese mer om dette her:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Vi har vært så heldige at NBF – Norsk botanisk forening har tilbudt Steinerskolen på Rotvoll og gårdsbruket på Nedre Rotvoll Gård det de kaller Barnas blomstereng. Partene i prosjektet var på befaring på eiendommen 30. mars for å finne et egnet område for blomsterenga. Det ble bestemt at denne skal etableres i gårdsbrukets øvre hjørne der Hans Collins vei ender. Opplegget ble presentert for elevrådet og på lærermøtet samme dag, noe både elever og ansatte så ut til å sette stor pris på. Vi vil takke Rebekka Ween fra NBF, Jürgen Wegter ved Fagerlia gård og Gabriela Bühler ved Camphill Rotvoll for det gode samarbeidet! Med tanke på skolens satsing på grønn skole, så vil etablering av ei blomstereng på eiendommen bli et fint tilskudd til undervisninga om biologi og bevaring av det biologiske mangfoldet. Vi gleder oss!

NBF – Norsk botanisk forening har utviklet et eget undervisningsopplegg knyttet til Barnas blomstereng. Foto: NBF. Man kan lese mer om NBFs tilbud til skolene her: https://botaniskforening.no/blomstereng

Styret gikk i styremøte 22. mars inn for å endre daglig leders ansettelsesforhold fra femårig åremålsstilling til fast ansettelse. Dermed er ordninga med åremålsstilling ved Steinerskolen på Rotvoll historie. Styrets argumenter for vedtaket er at dette vil gi skolen nødvendig kontinuitet og forutsigbarhet med hensyn til framtidig ledelse av Steinerskolen på Rotvoll. Daglig leder takker for tilliten!

Steinerskolen på Rotvoll med barnetrinnsbygget i front og ungdomstrinnsbygget med inngang til administrasjonen. Foto: Malejo AS.

Det skjer mye i klassene for tida, men vi må nevne at 8. og 9. klasse har jobbet med framføring av skuespillet King Arthur de siste ukene. Legenden om kong Arthur har opp gjennom historien blitt skrevet og omskrevet mange ganger, men sentralt står hans kamp for å beskytte Britannia mot angelsakserne, der Arthur også viser sine overnaturlige evner. Elevene gjorde en strålende innsats! Vi takker elevene og lærerne Loreta Matorkiene, Ann-Helen Jenssen og Ann-Rita Golis for vel gjennomført! Vi må også takke Mårten Jonasson, en av skolens mange hjelpsomme foreldre, for all hjelp med lyssetting og teknisk assistanse!

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet og det ville kanskje ha vært naturlig å avslutte med Bjørnstjerne Bjørnsons kjente dikt, Jeg velger med april, men jeg tenker at jeg heller vender meg til Nils Collet Vogt og hans vakre tekst April?. Med dette ønsker jeg alle riktig god påske og ditto april måned!

Mvh, Frode – rektor/daglig leder ved Steinerskolen på Rotvoll

April?

Gaaseunger,

vaarens første:

Straaletunger,

aa, saa tørste!

Elvelarm og bækkebrus,

hele dagen i en rus.

       Vaar!

I en røksky luften staar.

Gaaseunger,

vaarens lubne, egne unger!

Og de slæpes med et stykke,

og de reiser sig i lykke.

       Vaar!

Hele sprøiten mot dem slaar.

Bækker hvite, elver stride

fosser ned av fjeldets side.

Jord og mos og sten og lyng –

       Syng!

 Vintrens tap og vaarens seier . . .

Dette er det land, vi eier.

Gjennem elvekokets vilde

sus og dur og lerketrille.

       Vaar!

Kalde vinde i mit haar!

Nils Collett Vogt