November, ny måned og nye muligheter

Vi er på vei inn i november måned og mange av våre elever har feiret…