Fotballbanen har fått ny grus

Det har skjedd ting i løpet av sommerferien

Det har skjedd en del ting i skolens utemiljø i sommerferien. Arbeidet i…