Det har skjedd en del ting i skolens utemiljø i sommerferien. Arbeidet i klatrehagen er fullført, det samme med bålhytta i hagen bak Fritidshjemmet.

Det gjøres også et arbeid med å legge ned drenering og utskifting dekke foran stabburet, slik at området blir bedre for lek og aktivitet for våre elever. Det sistnevnte skal være ferdigstilt før skolestart.

Vi gleder oss til skolestart og at vi kan ta i bruk uteområdet på en bedre måte enn tidligere.

Det har skjedd en del ting i skolens utemiljø i sommerferien. Arbeidet i klatrehagen er fullført, det samme med bålhytta i hagen bak Fritidshjemmet.

Det gjøres også et arbeid med å legge ned drenering og utskifting dekke foran stabburet, slik at området blir bedre for lek og aktivitet for våre elever. Det sistnevnte skal være ferdigstilt før skolestart.

Vi gleder oss til skolestart og at vi kan ta i bruk uteområdet på en bedre måte enn tidligere.