Kjære alle sammen!

Vi gleder oss til å ta imot elevene våre mandag 22. august. Vi ser fram til et spennende skoleår.

De ansatte ved skolen har nå gjennomført fire planleggingsdager, men administrasjonen har vært i sving siden 1. august. Vi er godt forberedt til å ta imot både nye og gamle elever.

Vennskapsring ved Steinerskolen på Rotvoll.

Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på trygt og godt skolemiljø. Vi har styrket kollegiet med en sosialpedagogisk stilling, nettopp for å følge opp elevene våre og det psykososiale miljøet på skolen.

Fritidshjemmet er også godt i gang, og det ser ut til at vi får stadig flere barn der. Leder for Fritidshjemmet og de ansatte der har mange morsomme aktiviteter på lur. Her er også alle opptatt av at fritidsordninga skal være inkluderende og trygg for alle.

Vi starter opp vår helsepedagogiske avdeling denne høsten, og vi starter med en liten gruppe med åttendeklassinger. Målet med denne satsinga er å skape et miljø for elever med særskilte behov, et tilbud som er mest mulig tilrettelagt, slik at elevene får mulighet til å gjennomføre grunnskolen på en så god måte som mulig. Vi har dedikerte og rutinerte ansatte på plass for å lose elevene gjennom en trygg skolehverdag her på Rotvoll.

Motta barna med ærbødighet; utdanne dem med kjærlighet; la dem gå inn i fremtiden med frihet.

Rudolf Steiner

Vi kan på mange måter si at sitatet over fra Rudolf Steiners hånd gjennomsyrer Steinerskolen på Rotvoll ånd. Vårt motto er som følger.

Vår visjon er at Steinerskolen på Rotvoll skal være skolen der elevene utvikler sine tanker, sitt livsmot og sine skapende evner i møte med naturen, håndverket og kunsten.

Steinerskolen på Rotvolls motto

Vi samles ved Steinerskolen på Rotvoll mandag 22. august kl 9. Jeg vil presentere de ansatte for elever og foreldre. 10. klasse vil overrekke en blomsterbukett til 1. klassingene, en stolt tradisjon ved steinerskolene. Deretter går elevene med sine klasselærere til klasserommene.

Dette blir en kort dag for elevene i barneskolen. Skoledagen avsluttes kl 12. De ansatte ved Fritidshjemmet står da klare til å ta imot elever fra 1.-4. klasse. Foreldre med elever i 1. klasse er hjertelig velkomne til å være på Fritidshjemmet i løpet av skoledagen for en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Mellomtrinnselevene i 5.-7. klasse er ferdige for dagen kl 12.

Ungdomstrinnet på 8.-10. trinn har eget opplegg utover ettermiddagen med en spennende byvandring med historiker Terje Bratberg i Trondheim sentrum, starten på deres prosjektuke.

Jeg avslutter denne invitasjonen til første skoledag med en tekst av Hans Anton Grønskog, som beskriver dette første møtet med skolen så godt. Med denne teksten ønsker jeg alle hjertelig velkomne til et flunkende nytt skoleår!

Vennlig hilsen

Frode – rektor

Første skoledag

I dag er selve dagen, som vi har ventet på,
vi trenger ikke vente, noe lenger.
Nå er du klar med vesken og ferdig til å gå,
til skolen, for å lære alt du trenger.

På skolen får du lære å lese alt du vil,
og skrive ned fortellinger, du hører.
Der lærer du å regne med minus og med pluss,
og fargelegge, himmelens valører.

Men det er mye annet, som man må lære seg.
Som det å rekke hånda opp og vente,
til turen for å snakke, har kommet rundt til deg.
og det kan være hardt, å tie lenge.

Og man må alltid huske å hilse og si hei,
men mobber du, så er du blitt en blære.
Vær heller venn med alle, det er kult å være grei.
Og gjør ditt aller beste for å lære.

I dag er selve dagen, og hånda di er svett,
for du går til, en mye større verden.
Du kjemper litt med gråten, det er nok ikke lett,
men vi vil alltid støtte deg, på ferden.

Hans Anton Grønskog

Kjære alle sammen!

Vi gleder oss til å ta imot elevene våre mandag 22. august. Vi ser fram til et spennende skoleår.

De ansatte ved skolen har nå gjennomført fire planleggingsdager, men administrasjonen har vært i sving siden 1. august. Vi er godt forberedt til å ta imot både nye og gamle elever.

Vennskapsring ved Steinerskolen på Rotvoll.

Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på trygt og godt skolemiljø. Vi har styrket kollegiet med en sosialpedagogisk stilling, nettopp for å følge opp elevene våre og det psykososiale miljøet på skolen.

Fritidshjemmet er også godt i gang, og det ser ut til at vi får stadig flere barn der. Leder for Fritidshjemmet og de ansatte der har mange morsomme aktiviteter på lur. Her er også alle opptatt av at fritidsordninga skal være inkluderende og trygg for alle.

Vi starter opp vår helsepedagogiske avdeling denne høsten, og vi starter med en liten gruppe med åttendeklassinger. Målet med denne satsinga er å skape et miljø for elever med særskilte behov, et tilbud som er mest mulig tilrettelagt, slik at elevene får mulighet til å gjennomføre grunnskolen på en så god måte som mulig. Vi har dedikerte og rutinerte ansatte på plass for å lose elevene gjennom en trygg skolehverdag her på Rotvoll.

Motta barna med ærbødighet; utdanne dem med kjærlighet; la dem gå inn i fremtiden med frihet.

Rudolf Steiner

Vi kan på mange måter si at sitatet over fra Rudolf Steiners hånd gjennomsyrer Steinerskolen på Rotvoll ånd. Vårt motto er som følger.

Vår visjon er at Steinerskolen på Rotvoll skal være skolen der elevene utvikler sine tanker, sitt livsmot og sine skapende evner i møte med naturen, håndverket og kunsten.

Steinerskolen på Rotvolls motto

Vi samles ved Steinerskolen på Rotvoll mandag 22. august kl 9. Jeg vil presentere de ansatte for elever og foreldre. 10. klasse vil overrekke en blomsterbukett til 1. klassingene, en stolt tradisjon ved steinerskolene. Deretter går elevene med sine klasselærere til klasserommene.

Dette blir en kort dag for elevene i barneskolen. Skoledagen avsluttes kl 12. De ansatte ved Fritidshjemmet står da klare til å ta imot elever fra 1.-4. klasse. Foreldre med elever i 1. klasse er hjertelig velkomne til å være på Fritidshjemmet i løpet av skoledagen for en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Mellomtrinnselevene i 5.-7. klasse er ferdige for dagen kl 12.

Ungdomstrinnet på 8.-10. trinn har eget opplegg utover ettermiddagen med en spennende byvandring med historiker Terje Bratberg i Trondheim sentrum, starten på deres prosjektuke.

Jeg avslutter denne invitasjonen til første skoledag med en tekst av Hans Anton Grønskog, som beskriver dette første møtet med skolen så godt. Med denne teksten ønsker jeg alle hjertelig velkomne til et flunkende nytt skoleår!

Vennlig hilsen

Frode – rektor

Første skoledag

I dag er selve dagen, som vi har ventet på,
vi trenger ikke vente, noe lenger.
Nå er du klar med vesken og ferdig til å gå,
til skolen, for å lære alt du trenger.

På skolen får du lære å lese alt du vil,
og skrive ned fortellinger, du hører.
Der lærer du å regne med minus og med pluss,
og fargelegge, himmelens valører.

Men det er mye annet, som man må lære seg.
Som det å rekke hånda opp og vente,
til turen for å snakke, har kommet rundt til deg.
og det kan være hardt, å tie lenge.

Og man må alltid huske å hilse og si hei,
men mobber du, så er du blitt en blære.
Vær heller venn med alle, det er kult å være grei.
Og gjør ditt aller beste for å lære.

I dag er selve dagen, og hånda di er svett,
for du går til, en mye større verden.
Du kjemper litt med gråten, det er nok ikke lett,
men vi vil alltid støtte deg, på ferden.

Hans Anton Grønskog