Til alle foresatte og ansatte; 

Styret ved Steinerskolen på Rotvoll søker ny styreleder og nytt eksternt styremedlem med vara. 

Foto: iStock

Alle med tilknytning til skolen kan fremme forslag til kandidater. 

Forslag skal fremsettes skriftlig etter at forslagsstiller har avklart at kandidaten stiller seg til disposisjon for vervet som styreleder, eksternt styremedlem og/eller vervet som vara for eksternt styremedlem. 

Forslag (med avklaring av hvilke verv kandidaten stiller seg til disposisjon for) sendes til rotvoll@steinerskolen.no 

Fristen for å fremsette forslag er 22. april. kl.12 

Alle foreslåtte kandidater må sende en kort redegjørelse om interesse og motivasjon for å stille seg til disposisjon, samt gjøre rede for egne kvalifikasjoner knyttet til kriteriene for innstilling til vervet (se nedenfor), samt CV og kontaktinformasjon til eventuelle referanser til rotvoll@steinerskolen.no innen 25. april. 

Valgkomiteen vil foreta sin innstilling før styremøtet i juni, der ny styreleder og eksternt medlem av styret skal velges. 

Ny styreleder og eksternt styremedlem tiltrer 01.08.2022. Styrevervet er honorert. 

Kriterier for innstilling til vervet: 

1. Styrelederen må være ekstern. Med ekstern menes at kandidaten ikke selv er – eller har medlemmer fra egen husholdning – ansatt ved skolen. Tilsvarende at kandidaten ikke er foresatt eller har egne barn og/eller egen husholdnings barn som elev ved skolen. Slekt og venner utover dette er habile i den grad de selv oppfatter seg habile. 

2. Styrelederen bør ha kjennskap til lovverk som skolen er underlagt, samt partssamarbeid i arbeidslivet. 

3. Styrelederen bør ha kjennskap til, og/eller erfaring med, steinerskolen som et pedagogisk alternativ. 

4. Styrelederen og eksterne medlemmer bør ha erfaring med styrearbeid og/eller erfaring fra virksomhet i skole/utdanning, jus og/eller økonomi. 

5. Styrelederen bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha integritet. 

Vennlig hilsen valgkomiteen, 

Sunniva Lande, Marit Loveland, Ronny Karlsen, Steinar Hoff Leirvik 

Til alle foresatte og ansatte; 

Styret ved Steinerskolen på Rotvoll søker ny styreleder og nytt eksternt styremedlem med vara. 

Foto: iStock

Alle med tilknytning til skolen kan fremme forslag til kandidater. 

Forslag skal fremsettes skriftlig etter at forslagsstiller har avklart at kandidaten stiller seg til disposisjon for vervet som styreleder, eksternt styremedlem og/eller vervet som vara for eksternt styremedlem. 

Forslag (med avklaring av hvilke verv kandidaten stiller seg til disposisjon for) sendes til rotvoll@steinerskolen.no 

Fristen for å fremsette forslag er 22. april. kl.12 

Alle foreslåtte kandidater må sende en kort redegjørelse om interesse og motivasjon for å stille seg til disposisjon, samt gjøre rede for egne kvalifikasjoner knyttet til kriteriene for innstilling til vervet (se nedenfor), samt CV og kontaktinformasjon til eventuelle referanser til rotvoll@steinerskolen.no innen 25. april. 

Valgkomiteen vil foreta sin innstilling før styremøtet i juni, der ny styreleder og eksternt medlem av styret skal velges. 

Ny styreleder og eksternt styremedlem tiltrer 01.08.2022. Styrevervet er honorert. 

Kriterier for innstilling til vervet: 

1. Styrelederen må være ekstern. Med ekstern menes at kandidaten ikke selv er – eller har medlemmer fra egen husholdning – ansatt ved skolen. Tilsvarende at kandidaten ikke er foresatt eller har egne barn og/eller egen husholdnings barn som elev ved skolen. Slekt og venner utover dette er habile i den grad de selv oppfatter seg habile. 

2. Styrelederen bør ha kjennskap til lovverk som skolen er underlagt, samt partssamarbeid i arbeidslivet. 

3. Styrelederen bør ha kjennskap til, og/eller erfaring med, steinerskolen som et pedagogisk alternativ. 

4. Styrelederen og eksterne medlemmer bør ha erfaring med styrearbeid og/eller erfaring fra virksomhet i skole/utdanning, jus og/eller økonomi. 

5. Styrelederen bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og ha integritet. 

Vennlig hilsen valgkomiteen, 

Sunniva Lande, Marit Loveland, Ronny Karlsen, Steinar Hoff Leirvik