Valgkomiteen, foreldrene og de ansatte ved Steinerskolen har jobbet aktivt for å finne og innstille kandidater til styret den siste tida. I styremøtet 15. juni 2022 ble følgende kandidater valgt til vårt nye styre. Det nye styret er valgt fra og med 1. august 2022.

EKSTERNE MEDLEMMER:

Styreleder: John André Aasen (2 år)

Eksternt styremedlem (2 år): Janne Rebecca Fjelnseth

Personlig vara: Elling Hermstad (2 år)

Eksternt styremedlem (1 år): Kaare Hagerup

Personlig vara: Tanja Holmen (2 år)

FOR FORELDRENE:

Styremedlem: (1 år): Håvard Spjøtvold

Personlig vara: Hilde Asbøll (1 år)

Styremedlem (2 år): Camilla Stabel Jørgensen

Personlig vara: Borgar Tessem (2 år)

Observatør: Verena Barth

FOR LÆRERNE:

Styremedlem (gjenvalgt for 2 år): Ann Rita Golis

Personlig vara: Aase Løken (2 år)

Styremedlem (1 år): Elisabeth Ulsund

Personlig vara: Dan Fosse (1 år)

Observatør: Malin Nilsen

Det sittende styret har gjort en formidabel innsats inneværende skoleår. Daglig leder ønsker å takke alle som har bidratt i styrearbeidet og alt det vi har fått til dette skoleåret!

Daglig leder og kollegiet ønsker samtidig ny styreleder og nye styremedlemmer hjertelig velkommen. Vi ser for oss mye spennende og interessant arbeid i styret i tida som kommer.

Med vennlig hilsen,

Frode

Valgkomiteen, foreldrene og de ansatte ved Steinerskolen har jobbet aktivt for å finne og innstille kandidater til styret den siste tida. I styremøtet 15. juni 2022 ble følgende kandidater valgt til vårt nye styre. Det nye styret er valgt fra og med 1. august 2022.

EKSTERNE MEDLEMMER:

Styreleder: John André Aasen (2 år)

Eksternt styremedlem (2 år): Janne Rebecca Fjelnseth

Personlig vara: Elling Hermstad (2 år)

Eksternt styremedlem (1 år): Kaare Hagerup

Personlig vara: Tanja Holmen (2 år)

FOR FORELDRENE:

Styremedlem: (1 år): Håvard Spjøtvold

Personlig vara: Hilde Asbøll (1 år)

Styremedlem (2 år): Camilla Stabel Jørgensen

Personlig vara: Borgar Tessem (2 år)

Observatør: Verena Barth

FOR LÆRERNE:

Styremedlem (gjenvalgt for 2 år): Ann Rita Golis

Personlig vara: Aase Løken (2 år)

Styremedlem (1 år): Elisabeth Ulsund

Personlig vara: Dan Fosse (1 år)

Observatør: Malin Nilsen

Det sittende styret har gjort en formidabel innsats inneværende skoleår. Daglig leder ønsker å takke alle som har bidratt i styrearbeidet og alt det vi har fått til dette skoleåret!

Daglig leder og kollegiet ønsker samtidig ny styreleder og nye styremedlemmer hjertelig velkommen. Vi ser for oss mye spennende og interessant arbeid i styret i tida som kommer.

Med vennlig hilsen,

Frode