Kjære alle sammen!

Da har vi nok en gang kommet til den tiden av året at elever og ansatte har gått ut i ferie, bortsett fra vi som jobber i administrasjonen. Det er en like rar følelse hver sommer, med en skole uten elever, lærere og assistenter.

Alle klasser har hatt avslutning med sine klasselærere og 10. klasse har hatt sin høytidelige avslutningsfest. Vi takker Malin Nilsen, klasselærer for 10. klasse og Steiner Hoff Leirvik og Stine Fossesholm ved helsepedagogisk avdeling for godt gjennomført skoleår. Dere har sørget for at våre 10. klassinger har klart seg meget godt gjennom det skoleåret som har gått. Vi ønsker våre 10. klassinger alt godt på veien videre.

Vi må også takke Malin og elevrådet for innsatsen dette skoleåret. Elevrådet gir gode råd til skoleledelsen om ting som bør endres og om ting som elevene ønsker seg. Et ønske som var veldig lett å innfri var elevrådets råd om å kjøpe inn pride-flagget. Dette ble høytidelig heist av vår vaktmester straks vi hadde fått det i hus – et godt eksempel på at elevdemokratiet fungerer.

Dette skoleåret har vært meget hektisk. Det har vært et høyt aktivitetsnivå der vi som skole har tatt en del større økonomiske løft. Målet er hele tiden å øke elevenes trivsel og muligheter for positiv aktivitet ved skolen, både ute og inne. Vi har gjennomført større utbedringer i elevenes utemiljø, vi har bygget et nytt allrom og vi har invester i en god del utstyr for lek og aktivitet i friminuttene, for å nevne noe. Nå gjenstår det å føre opp en ballvegg mellom fotballbanen og stabburet. Dette arbeidet vil bli fullført i løpet av sommeren.

Det kommende skoleåret blir også preget av større satsninger, også med tanke på elevenes trivsel og trygghet på skolen, men da mer med tanke på oppfølging av elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Anna-Lena Anshelm er ansatt i 50 % stilling som sosialpedagogisk koordinator, en stilling som blant annet skal jobbe med forebygging inn mot elevmiljøet. I tillegg skal hun jobbe med systematikk og kompetanseheving på nettopp dette fagfeltet fra høsten av. Vi gleder oss til å komme i gang med dette arbeidet.

Vennskapsring ved Steinerskolen på Rotvoll.

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll fikk presentert skolen tilstandsrapport i styremøte 15. juni. Den viser at våre elever gjør det bra på nasjonale prøver, spesielt i lesing, men også i regning og engelsk. Dette til tross for at våre elever blir prøvd i fagstoff som de ikke har vært gjennom etter som vi som skole ikke driller våre elever fram mot gjennomføring av nasjonale prøver. Vi tolker statistikken dit hen at om man lar den steinerpedagogiske metoden få lov til å virke og modne, så vil elevene gjøre det godt, noe vi ser helt klart av statistikken for våre elever i ungdomsskolen, der mange av våre elever gjør det svært bra.

Det foregår en større debatt om seksårsreformen i landet for tida, både på nasjonalt plan, men også lokalt i Trondheim. Intensjonen med å flytte seksåringene fra barnehagen og inn i skolen for nå over 20 år siden, var å gi barna det beste fra to verdener, barnehage og skole. Barnehagepedagogikken og den frie leken skulle følge med på lasset inn i skolen. Mange spør seg etter hvert hvor leken ble av i skolen, og det kan nok jeg si som kommer i fra den offentlige skolen, leken ble igjen i steinerskolen. I tillegg til lek så prioriteres turer, utforsking av nærmiljøet, kunst og handverk, dyrestell, bevegelse, eventyr, fabler, rim og regler, sang og dans, spesielt i 1. klasse, men også i de andre klassene i småskolen.

Noen opplysninger om skolen og skolestart. Første skoledag er 22. august. Skolens ansatte har planleggingsdager 16. til 19. august. Fritidshjemmet har åpent ut juni, har stengt i juli og starter opp igjen 8. august. Du finner flere opplysninger om dette i skoleruta for 2022/2023. Vi har noen ledige elevplasser, først og fremst i 2., 5., 8. og 9. klasse. Vi har også ledig elevplass ved vår helsepedagogiske avdeling. Det er bare å ta kontakt med skolens administrasjon om du har spørsmål. Vi er på plass fram til i slutten av juni og er på jobb igjen 1. august.

Jeg avrunder årets sommerbrevet med et av mine favorittdikt av Nils Ferlin. Denne ble en stor slager på 70-tallet da Göran Fristorp satte melodi til denne vakre teksten. Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer med Ferlins tekst Men går jag över ängarna.

Vennlig sommerhilsen,

Frode

Men går jag över ängarna

Men går jag över ängarna,

där himmelen är vid,

då sägen mej

ty händerna är tomma,

då sägen mej, I skörderskor i skördeandens tid:

vem ger mej

sitt hjärta som en blomma?

Vem ger mej sitt hjärta

som en glädje och en tröst,

som en doft som ville

leka mej om kinden,

att jag på mina stigar

mot förgängelse och höst

inte räds för den yttersta grinden.

Nils Ferlin

Kjære alle sammen!

Da har vi nok en gang kommet til den tiden av året at elever og ansatte har gått ut i ferie, bortsett fra vi som jobber i administrasjonen. Det er en like rar følelse hver sommer, med en skole uten elever, lærere og assistenter.

Alle klasser har hatt avslutning med sine klasselærere og 10. klasse har hatt sin høytidelige avslutningsfest. Vi takker Malin Nilsen, klasselærer for 10. klasse og Steiner Hoff Leirvik og Stine Fossesholm ved helsepedagogisk avdeling for godt gjennomført skoleår. Dere har sørget for at våre 10. klassinger har klart seg meget godt gjennom det skoleåret som har gått. Vi ønsker våre 10. klassinger alt godt på veien videre.

Vi må også takke Malin og elevrådet for innsatsen dette skoleåret. Elevrådet gir gode råd til skoleledelsen om ting som bør endres og om ting som elevene ønsker seg. Et ønske som var veldig lett å innfri var elevrådets råd om å kjøpe inn pride-flagget. Dette ble høytidelig heist av vår vaktmester straks vi hadde fått det i hus – et godt eksempel på at elevdemokratiet fungerer.

Dette skoleåret har vært meget hektisk. Det har vært et høyt aktivitetsnivå der vi som skole har tatt en del større økonomiske løft. Målet er hele tiden å øke elevenes trivsel og muligheter for positiv aktivitet ved skolen, både ute og inne. Vi har gjennomført større utbedringer i elevenes utemiljø, vi har bygget et nytt allrom og vi har invester i en god del utstyr for lek og aktivitet i friminuttene, for å nevne noe. Nå gjenstår det å føre opp en ballvegg mellom fotballbanen og stabburet. Dette arbeidet vil bli fullført i løpet av sommeren.

Det kommende skoleåret blir også preget av større satsninger, også med tanke på elevenes trivsel og trygghet på skolen, men da mer med tanke på oppfølging av elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Anna-Lena Anshelm er ansatt i 50 % stilling som sosialpedagogisk koordinator, en stilling som blant annet skal jobbe med forebygging inn mot elevmiljøet. I tillegg skal hun jobbe med systematikk og kompetanseheving på nettopp dette fagfeltet fra høsten av. Vi gleder oss til å komme i gang med dette arbeidet.

Vennskapsring ved Steinerskolen på Rotvoll.

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll fikk presentert skolen tilstandsrapport i styremøte 15. juni. Den viser at våre elever gjør det bra på nasjonale prøver, spesielt i lesing, men også i regning og engelsk. Dette til tross for at våre elever blir prøvd i fagstoff som de ikke har vært gjennom etter som vi som skole ikke driller våre elever fram mot gjennomføring av nasjonale prøver. Vi tolker statistikken dit hen at om man lar den steinerpedagogiske metoden få lov til å virke og modne, så vil elevene gjøre det godt, noe vi ser helt klart av statistikken for våre elever i ungdomsskolen, der mange av våre elever gjør det svært bra.

Det foregår en større debatt om seksårsreformen i landet for tida, både på nasjonalt plan, men også lokalt i Trondheim. Intensjonen med å flytte seksåringene fra barnehagen og inn i skolen for nå over 20 år siden, var å gi barna det beste fra to verdener, barnehage og skole. Barnehagepedagogikken og den frie leken skulle følge med på lasset inn i skolen. Mange spør seg etter hvert hvor leken ble av i skolen, og det kan nok jeg si som kommer i fra den offentlige skolen, leken ble igjen i steinerskolen. I tillegg til lek så prioriteres turer, utforsking av nærmiljøet, kunst og handverk, dyrestell, bevegelse, eventyr, fabler, rim og regler, sang og dans, spesielt i 1. klasse, men også i de andre klassene i småskolen.

Noen opplysninger om skolen og skolestart. Første skoledag er 22. august. Skolens ansatte har planleggingsdager 16. til 19. august. Fritidshjemmet har åpent ut juni, har stengt i juli og starter opp igjen 8. august. Du finner flere opplysninger om dette i skoleruta for 2022/2023. Vi har noen ledige elevplasser, først og fremst i 2., 5., 8. og 9. klasse. Vi har også ledig elevplass ved vår helsepedagogiske avdeling. Det er bare å ta kontakt med skolens administrasjon om du har spørsmål. Vi er på plass fram til i slutten av juni og er på jobb igjen 1. august.

Jeg avrunder årets sommerbrevet med et av mine favorittdikt av Nils Ferlin. Denne ble en stor slager på 70-tallet da Göran Fristorp satte melodi til denne vakre teksten. Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer med Ferlins tekst Men går jag över ängarna.

Vennlig sommerhilsen,

Frode

Men går jag över ängarna

Men går jag över ängarna,

där himmelen är vid,

då sägen mej

ty händerna är tomma,

då sägen mej, I skörderskor i skördeandens tid:

vem ger mej

sitt hjärta som en blomma?

Vem ger mej sitt hjärta

som en glädje och en tröst,

som en doft som ville

leka mej om kinden,

att jag på mina stigar

mot förgängelse och höst

inte räds för den yttersta grinden.

Nils Ferlin