Kjære alle sammen!

Mai måned står for døra, en hektisk måned for mange, der vi får rikelig med anledning til å markere viktige merkedager. Dette betyr mange røde dager i kalenderen og kanskje litt ekstra tid til til å reflektere over, hvis vi ser oss omkring i verden, hvor heldige vi er som bor i et fredelig hjørne av verden.

Vi er i gang med ansettelsesprosessene ved Steinerskolene på Rotvoll. Vi konsentrerer oss om lærerne i første omgang, deretter assistentene. Vi har solide kandidater på søkerlista, både interne i midlertidige stillinger, samt eksterne søkere. Vi har begynt å intervjue eksterne kandidater som er interessante, og vi vil gjennomføre samtaler med de interne søkerne så snart det lar seg gjøre.

Vi har strammet opp systemet for utevakt. Det skal alltid være ansatte, synlig med gule vester, på strategiske punkter rundt omkring i skolegården før skolestart og i friminuttene. Elevrådet har rapportert om at anskaffelsen av leker og utstyr til 7. til 10. klasse var vellykket. Dette gjør at de eldste elevene har mer å gjøre ute i skolegården i friminuttene.

Det er ikke så lenge til vi kan begynne å ta i bruk den nye gymsalen. Det gjenstår nå å legge 180 kvadratmeter med gulvbelegg. Det har blitt, estetisk sett, et vakkert rom. Her kan vi ha mange andre aktiviteter utenom kroppsøving gjennom skoleåret, som for eksempel skuespill, konserter, framvisninger, årstids- og månedsfester. Vi gleder oss stort til at vi kan ta bruk det nye rommet!

Vi har gjennomført befaring sammen med DinVaktmester i klatreparken. Det er gjennomført utbedringsarbeid på lekeapparatene og det er lagt ut ny fallsand i de områdene der elevene beveger seg i en viss høyde over bakken. Det vil fortsatt foregå noe arbeid i klatreparken med forbedring av plattingen bak stabburet. Vi fjerner også det femkantede balanseapparatet. Vi ser nærmere på hva vi kan erstatte dette med. Her vil vi gjerne ha innspill fra elever og foreldre.

Vi gjennomfører foreldredugnad 10. og 11. mai. Aase og Thomas har forberedt det meste og blir også til stede disse ettermiddagene. Det samme gjør jeg. Det blir fint å få gjort ei god våronn i skolens uteområde. 9. klasse lager middag og foreldrene står for servering før vi går i gang med selve dugnaden. Det er mange ting som skal gjøres. Vi håper derfor på god oppslutning.

Mai måned betyr også feiring av vår grunnlovsdag, 17. mai. Trondheim kommune har invitert Steinerskolen på Rotvoll til å være med i barnetoget i midtbyen. Det blir fint å bli en del av det store fellesskapet igjen etter en lang periode med pandemi. Det gleder vi oss veldig til!

Steinerskolen på Rotvoll er klar til å feire 17. mai.

Vi har besøksdag kommende mandag. Høstens 1. klassinger er invitert til å være sammen med oss. Eva og elevene i 1. klasse tar hjertelig imot våre nye elever. Vi ønsker både «gamle» og «nye» førsteklassinger en flott mandag hos oss! 10. klasse drar på klassetur kommende uke. Turen går til vakre Hardanger og den maritime leirskolen der. Her blir det båtliv på hardangerjakta Mathilde. Vi ønsker elever og ansatte en riktig fin tur!

Vi gjør oss klare til å innføre et nytt skoleadministrativt system. På tirsdag har vi i administrasjonen et oppstartsmøte med DigiFlow, leverandør av OfficeControl. Vi ser fram til å ta i bruk det nye systemet og utforske mulighetene som ligger i dette. Her vil både foreldre og ansatte bli med i prosessen etter hvert.

Steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen og Trondheim kommune møtes kommende uke for å starte et samarbeid om et såkalt DeKom-prosjekt. Målet er at steinerskolene i Trondheim gjennom de neste årene skal styrke det pedagogiske arbeidet innenfor kunst- og handverksfagene. Dette blir et meget interessant prosjekt og en viktig satsing for oss.

I dag har jeg tenkt at Nordahl Griegs gripende tekst «I dag står flaggstangen naken» ville være passende med tanke på de grusomme tingene som skjer i Ukraina. Diktet bærer med seg en parallell til det ukrainerne opplever nå. 17. mai i 1940 var store deler av Norge okkupert av tyskerne, men denne dagen framførte Nordahl Grieg dette diktet fra landets eneste frie radiostasjon, i Tromsø, noe som ga nordmenn en glød til å kjempe mot okkupanten. Mange har påpekt president Zelenskys innovative metoder ved å ta i bruk media og sosiale medier i sin motstandskamp, men dette er altså en metode som er kjent fra inngangen til 2. verdenskrig.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mai måned med dette diktet til ettertanke av Nordahl Grieg.

Vennlig mai-hilsen,

Frode

I dag står flaggstangen naken

I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Der fødtes i oss en visshet,
frihet og liv er ett,
så enkelt, så uundværlig
som menneskets åndedrett.
Vi følte da treldommen truet
at lungene gispet i nød
som i en sunken u-båt;
vi vil ikke dø slik død.

Verre enn brennende byer
er den krig som ingen kan se
som legger et giftig slimslør
på bjørker og jord og sne.
Med angiverangst og terror
besmittet de våre hjem.
Vi hadde andre drømmer
og vi kan ikke glemme dem.

Langsomt ble landet vårt eget,
med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet
en svakhet for liv som gror.
Vi fulgte ikke med tiden,
vi bygde på fred, som i tross,
og de hvis dåd er ruiner
har grunn til å håne oss.

Nå slåss vi for rett til å puste
vi vet det må demre en dag
da nordmenn forenes i samme
befriede åndedrag.
Vi skiltes fra våre sydpå,
fra bleke utslitte menn.
Til dere er gitt et løfte:
at vi skal komme igjen.

Her skal vi minnes de døde
som ga sitt liv for vår fred,
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet,
hver falden er bror og ven.
Vi har de døde med oss
den dag vi kommer igjen.

Nordal Grieg

Kjære alle sammen!

Mai måned står for døra, en hektisk måned for mange, der vi får rikelig med anledning til å markere viktige merkedager. Dette betyr mange røde dager i kalenderen og kanskje litt ekstra tid til til å reflektere over, hvis vi ser oss omkring i verden, hvor heldige vi er som bor i et fredelig hjørne av verden.

Vi er i gang med ansettelsesprosessene ved Steinerskolene på Rotvoll. Vi konsentrerer oss om lærerne i første omgang, deretter assistentene. Vi har solide kandidater på søkerlista, både interne i midlertidige stillinger, samt eksterne søkere. Vi har begynt å intervjue eksterne kandidater som er interessante, og vi vil gjennomføre samtaler med de interne søkerne så snart det lar seg gjøre.

Vi har strammet opp systemet for utevakt. Det skal alltid være ansatte, synlig med gule vester, på strategiske punkter rundt omkring i skolegården før skolestart og i friminuttene. Elevrådet har rapportert om at anskaffelsen av leker og utstyr til 7. til 10. klasse var vellykket. Dette gjør at de eldste elevene har mer å gjøre ute i skolegården i friminuttene.

Det er ikke så lenge til vi kan begynne å ta i bruk den nye gymsalen. Det gjenstår nå å legge 180 kvadratmeter med gulvbelegg. Det har blitt, estetisk sett, et vakkert rom. Her kan vi ha mange andre aktiviteter utenom kroppsøving gjennom skoleåret, som for eksempel skuespill, konserter, framvisninger, årstids- og månedsfester. Vi gleder oss stort til at vi kan ta bruk det nye rommet!

Vi har gjennomført befaring sammen med DinVaktmester i klatreparken. Det er gjennomført utbedringsarbeid på lekeapparatene og det er lagt ut ny fallsand i de områdene der elevene beveger seg i en viss høyde over bakken. Det vil fortsatt foregå noe arbeid i klatreparken med forbedring av plattingen bak stabburet. Vi fjerner også det femkantede balanseapparatet. Vi ser nærmere på hva vi kan erstatte dette med. Her vil vi gjerne ha innspill fra elever og foreldre.

Vi gjennomfører foreldredugnad 10. og 11. mai. Aase og Thomas har forberedt det meste og blir også til stede disse ettermiddagene. Det samme gjør jeg. Det blir fint å få gjort ei god våronn i skolens uteområde. 9. klasse lager middag og foreldrene står for servering før vi går i gang med selve dugnaden. Det er mange ting som skal gjøres. Vi håper derfor på god oppslutning.

Mai måned betyr også feiring av vår grunnlovsdag, 17. mai. Trondheim kommune har invitert Steinerskolen på Rotvoll til å være med i barnetoget i midtbyen. Det blir fint å bli en del av det store fellesskapet igjen etter en lang periode med pandemi. Det gleder vi oss veldig til!

Steinerskolen på Rotvoll er klar til å feire 17. mai.

Vi har besøksdag kommende mandag. Høstens 1. klassinger er invitert til å være sammen med oss. Eva og elevene i 1. klasse tar hjertelig imot våre nye elever. Vi ønsker både «gamle» og «nye» førsteklassinger en flott mandag hos oss! 10. klasse drar på klassetur kommende uke. Turen går til vakre Hardanger og den maritime leirskolen der. Her blir det båtliv på hardangerjakta Mathilde. Vi ønsker elever og ansatte en riktig fin tur!

Vi gjør oss klare til å innføre et nytt skoleadministrativt system. På tirsdag har vi i administrasjonen et oppstartsmøte med DigiFlow, leverandør av OfficeControl. Vi ser fram til å ta i bruk det nye systemet og utforske mulighetene som ligger i dette. Her vil både foreldre og ansatte bli med i prosessen etter hvert.

Steinerskolene i Trondheim, Steinerhøyskolen og Trondheim kommune møtes kommende uke for å starte et samarbeid om et såkalt DeKom-prosjekt. Målet er at steinerskolene i Trondheim gjennom de neste årene skal styrke det pedagogiske arbeidet innenfor kunst- og handverksfagene. Dette blir et meget interessant prosjekt og en viktig satsing for oss.

I dag har jeg tenkt at Nordahl Griegs gripende tekst «I dag står flaggstangen naken» ville være passende med tanke på de grusomme tingene som skjer i Ukraina. Diktet bærer med seg en parallell til det ukrainerne opplever nå. 17. mai i 1940 var store deler av Norge okkupert av tyskerne, men denne dagen framførte Nordahl Grieg dette diktet fra landets eneste frie radiostasjon, i Tromsø, noe som ga nordmenn en glød til å kjempe mot okkupanten. Mange har påpekt president Zelenskys innovative metoder ved å ta i bruk media og sosiale medier i sin motstandskamp, men dette er altså en metode som er kjent fra inngangen til 2. verdenskrig.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin mai måned med dette diktet til ettertanke av Nordahl Grieg.

Vennlig mai-hilsen,

Frode

I dag står flaggstangen naken

I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet,
seirende i sitt språk,
skjønt hvisket med lukkede leber
under de fremmedes åk.

Der fødtes i oss en visshet,
frihet og liv er ett,
så enkelt, så uundværlig
som menneskets åndedrett.
Vi følte da treldommen truet
at lungene gispet i nød
som i en sunken u-båt;
vi vil ikke dø slik død.

Verre enn brennende byer
er den krig som ingen kan se
som legger et giftig slimslør
på bjørker og jord og sne.
Med angiverangst og terror
besmittet de våre hjem.
Vi hadde andre drømmer
og vi kan ikke glemme dem.

Langsomt ble landet vårt eget,
med grøde av hav og jord,
og slitet skapte en ømhet
en svakhet for liv som gror.
Vi fulgte ikke med tiden,
vi bygde på fred, som i tross,
og de hvis dåd er ruiner
har grunn til å håne oss.

Nå slåss vi for rett til å puste
vi vet det må demre en dag
da nordmenn forenes i samme
befriede åndedrag.
Vi skiltes fra våre sydpå,
fra bleke utslitte menn.
Til dere er gitt et løfte:
at vi skal komme igjen.

Her skal vi minnes de døde
som ga sitt liv for vår fred,
soldaten i blod på sneen,
sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet,
hver falden er bror og ven.
Vi har de døde med oss
den dag vi kommer igjen.

Nordal Grieg