Kjære alle sammen!

Mai måned har vært gavmild mot oss, mild og vennlig, mens inngangen til juni nå ser ut til å bli våt. I skrivende stund bugner det over av blomster i alle mulige farger på Rotvoll. Herlig!

Mai måned har også vært en hektisk måned der mange ting har blitt gjennomført. Arbeidet med utbedring av klatrehagen har blitt fullført. Allrommet på Lemmen er også ferdigstilt. Dette er allerede i bruk til skuespillperiode. Om ikke så lenge skal vi innvie rommet med en månedsfest. Månedsfestene bruker vi til å vise fram hva elevene har lært og produsert i løpet av siste periode, alt fra tekstlesing, framvisning av kunstneriske produkter, skuespill osv. Det nye allrommet vil gi oss mye større frihet og mulighet til aktivitet både i skoletida og på ettermiddagstid. Vi gleder oss til å ta dette i bruk for fullt!

Tiende klasse gjennomførte sin klassetur nå i mai. Turen gikk til vakre Hardangerfjorden med tilhold på hardangerjakta Mathilde. Både elever og ansatte kunne rapportere om en strålende tur. Hardanger maritime leirskole hadde laget et opplegg som gjorde at alle følte seg inkludert, samtidig som elevene fikk oppleve hvordan det er å arbeide på ei slik skute. En klassetur som varmt kan anbefales de aller fleste!

Man kan se en kort video med bilder fra turen ved å klikke på denne lenka her: 10. klasse på Hardangerjakta Mathilde.

Mange er spente på hvem som blir klasselærere på de ulike klassetrinnene til høsten. Disse blir:

 1. klasse – Nina Egeland
 2. klasse – Elisabeth Ulsund
 3. klasse – Malin Nilsen
 4. klasse – Johannes Schumacker
 5. klasse – Kari Kirkholt
 6. klasse – Julia Kulseth
 7. klasse – Johann Freyr Wilhjalmson
 8. klasse – Nikolai Hassel
 9. klasse – Ann Helen Jenssen
 10. klasse – Thomas Jakobsson

Vi er i full gang med å planlegge neste skoleår og det neste som står for døra er plotting av timeplan og alle de detaljene som hører med dette arbeidet. Det blir en del nye ordninger fra høsten av. Vi øker stillinga til pedagogisk leder, Randi Berge Lurås, for å styrke skolens arbeid i det steinerpedagogiske arbeidet. Vi oppretter også en en prosjektstilling som skal være mer rettet inn mot elevmiljøet. Anna-Lena Anshelm vi jobbe i en stilling som sosialpedagogisk koordinator, med blant annet arbeidsområdene kompetanseheving, forebygging og håndtering av saker som handler om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi har stor tro på at denne styrkinga vil komme våre elever til gode.

Styremøtet 15. juni blir spennende. Valgkomiteen har lagt fram sin innstilling og har funnet fram til meget habile kandidater til styreledervervet og styremedlemmer. Det kommer også opp andre interessante saker i dette styremøtet, forslag til nytt inntaksreglement, tilstandsrapport for 2021 og revidert budsjett, for å nevne noe. Til det sistnevnte. Vi begynner nå å merke underfinansieringen av friskolene dette skoleåret. Både elevtilskuddet og kapitaltilskuddet er kraftig redusert nå i 2022, og det ble ikke kompensert for dette i revidert nasjonalbudsjett. Dermed må vi budsjettere ned betydelig dette skoleåret, men ei fattig trøst er at budsjettåret 2023 ser ut til å bli bedre.

Mange har gjort en solid innsats for skolen i mai måned, og jeg vil spesielt takke klassekontaktene og foreldrene som var med i barnetoget og arrangerte aktiviteter på ettermiddagen 17. mai. Jeg vil også takke foreldrene som stilte opp på dugnad 10. og 11. mai. Vi er svært takknemlige for den støtten vi har i FAU og foreldregruppa! Dette er verdifullt for oss som skole.

Det er på tide å avrunde dette månedsbrevet. Vår kjære lærer Malin Nilsen er i dag klasselærer for 10. klasse, men har forberedt seg en del på å ta det store spranget tilbake til barneskolen, som klasselærer i 3. klasse til høsten. Hun har skrevet et vakkert dikt i den anledning.

Jeg takker dere alle for en fin mai måned og ønsker dere en riktig fin juni måned med denne teksten av Malin.

Vennlig junihilsen,

Frode

Kjære alle sammen!

Mai måned har vært gavmild mot oss, mild og vennlig, mens inngangen til juni nå ser ut til å bli våt. I skrivende stund bugner det over av blomster i alle mulige farger på Rotvoll. Herlig!

Mai måned har også vært en hektisk måned der mange ting har blitt gjennomført. Arbeidet med utbedring av klatrehagen har blitt fullført. Allrommet på Lemmen er også ferdigstilt. Dette er allerede i bruk til skuespillperiode. Om ikke så lenge skal vi innvie rommet med en månedsfest. Månedsfestene bruker vi til å vise fram hva elevene har lært og produsert i løpet av siste periode, alt fra tekstlesing, framvisning av kunstneriske produkter, skuespill osv. Det nye allrommet vil gi oss mye større frihet og mulighet til aktivitet både i skoletida og på ettermiddagstid. Vi gleder oss til å ta dette i bruk for fullt!

Tiende klasse gjennomførte sin klassetur nå i mai. Turen gikk til vakre Hardangerfjorden med tilhold på hardangerjakta Mathilde. Både elever og ansatte kunne rapportere om en strålende tur. Hardanger maritime leirskole hadde laget et opplegg som gjorde at alle følte seg inkludert, samtidig som elevene fikk oppleve hvordan det er å arbeide på ei slik skute. En klassetur som varmt kan anbefales de aller fleste!

Man kan se en kort video med bilder fra turen ved å klikke på denne lenka her: 10. klasse på Hardangerjakta Mathilde.

Mange er spente på hvem som blir klasselærere på de ulike klassetrinnene til høsten. Disse blir:

 1. klasse – Nina Egeland
 2. klasse – Elisabeth Ulsund
 3. klasse – Malin Nilsen
 4. klasse – Johannes Schumacker
 5. klasse – Kari Kirkholt
 6. klasse – Julia Kulseth
 7. klasse – Johann Freyr Wilhjalmson
 8. klasse – Nikolai Hassel
 9. klasse – Ann Helen Jenssen
 10. klasse – Thomas Jakobsson

Vi er i full gang med å planlegge neste skoleår og det neste som står for døra er plotting av timeplan og alle de detaljene som hører med dette arbeidet. Det blir en del nye ordninger fra høsten av. Vi øker stillinga til pedagogisk leder, Randi Berge Lurås, for å styrke skolens arbeid i det steinerpedagogiske arbeidet. Vi oppretter også en en prosjektstilling som skal være mer rettet inn mot elevmiljøet. Anna-Lena Anshelm vi jobbe i en stilling som sosialpedagogisk koordinator, med blant annet arbeidsområdene kompetanseheving, forebygging og håndtering av saker som handler om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi har stor tro på at denne styrkinga vil komme våre elever til gode.

Styremøtet 15. juni blir spennende. Valgkomiteen har lagt fram sin innstilling og har funnet fram til meget habile kandidater til styreledervervet og styremedlemmer. Det kommer også opp andre interessante saker i dette styremøtet, forslag til nytt inntaksreglement, tilstandsrapport for 2021 og revidert budsjett, for å nevne noe. Til det sistnevnte. Vi begynner nå å merke underfinansieringen av friskolene dette skoleåret. Både elevtilskuddet og kapitaltilskuddet er kraftig redusert nå i 2022, og det ble ikke kompensert for dette i revidert nasjonalbudsjett. Dermed må vi budsjettere ned betydelig dette skoleåret, men ei fattig trøst er at budsjettåret 2023 ser ut til å bli bedre.

Mange har gjort en solid innsats for skolen i mai måned, og jeg vil spesielt takke klassekontaktene og foreldrene som var med i barnetoget og arrangerte aktiviteter på ettermiddagen 17. mai. Jeg vil også takke foreldrene som stilte opp på dugnad 10. og 11. mai. Vi er svært takknemlige for den støtten vi har i FAU og foreldregruppa! Dette er verdifullt for oss som skole.

Det er på tide å avrunde dette månedsbrevet. Vår kjære lærer Malin Nilsen er i dag klasselærer for 10. klasse, men har forberedt seg en del på å ta det store spranget tilbake til barneskolen, som klasselærer i 3. klasse til høsten. Hun har skrevet et vakkert dikt i den anledning.

Jeg takker dere alle for en fin mai måned og ønsker dere en riktig fin juni måned med denne teksten av Malin.

Vennlig junihilsen,

Frode