Vi er i ferd med å runde av året 2021, med mange tanker om hva det nye året vil bringe for oss ved Steinerskolen på Rotvoll. En ting er sikkert, det blir et spennende og innholdsrikt år!

Foto: iStock

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll har satt i gang flere prosesser som skal landes i 2022. Vi jobber med en strategiplan som skal være ferdigstilt til styremøte i mars. Elevtallet vokser stadig. Vi jobber derfor med å finne en løsninger på de utfordringene vi har med hensyn til romkapasitet, både med klasserom og spesialrom. Vi skal også skaffe til veie et skoleadministrativt system for saksbehandling, samarbeid og kunnskapsdeling, et system som er mer skreddersydd for de behovene vi har for vår skole.

Foto: iStock

Kommende semester skal vi jobbe med å legge et så godt grunnlag for ny satsing på helse-pedagogisk avdeling. Vi har fått en del henvendelser fra foreldre i Trondheim og omegn i løpet av det siste halvåret, som gjør oss sikre på at det finnes et behov for en “skole i skolen”, der vi kan legge til rette for elever som har vansker med å gjennomføre det ordinære skoleløpet. Her blir det viktig at vi får bygget et godt lag rundt den enkelte eleven og små grupper med gode pedagoger, helse- og spesialpedagoger, helsepersonell og assistenter. Målet er å få til et helhetlig og tverrfaglig tilbud til barn og unge med permanente eller midlertidige funksjonshemninger. Tilbudet vil gjelde for elever på ungdomstrinnet i første omgang, men målet er etter hvert å ha et helsepedagogisk tilbud både på barnetrinn og ungdomstrinn. Man finner mer informasjon om helsepedagogisk avdeling på denne lenka:

Inntaksreglement og søknad om elevplass | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Foto: iStock

Vi står fortsatt overfor en ukjent faktor ved semesterstart i 2022, og det handler om hvordan pandemien vil slå for ut for vår skole i tida som kommer. Vi starter skolen 3. januar på gult nivå i henhold til helse- og utdanningsmyndighetenes trafikklysmodell. Vi går tilbake til oppdeling av skolen i kohorter, både for aktivitet inne og ute. Skolen har en beredskapsplan som er basert på denne modellen, og denne ligger på skolen nettside. Man finner mer og oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttets nettsider. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at våre elever får en så trygg og god skoledag, til tross for at vi fortsatt må leve med tiltak.

Foto: iStock

Til tross for at vi fikk gjennomført mange ting det siste semesteret og at vi har mange prosesser på gang i 2022, så tror vi de fleste fortsatt vil kjenne igjen det som er kjernen i vår virksomhet, nemlig steinerpedagogikken. Førsteklassingene får sin læring gjennom lek, praktiske aktiviteter på tur og med fjøsstell på timeplanen. Elevene får sin faglige progresjon gjennom muntlig overføring av de store fortellingene og fagstoff, gjennom hovedfagsperiodene, samt skriving og illustrering av sine egne bøker, og sist men ikke minst via kunst- og handverkfagene. Alle disse tingene er viktige bestanddeler i vår pedagogiske virksomhet og som går hånd i hånd i utvikling av elevens sosiale ferdigheter i det store fellesskapet i skolen.

Det gode samarbeidet med FAU, Foreldreforeningen og foreldre generelt skal fortsatt stå sentralt i 2022. Det er svært viktig for oss som skole at vi har tett dialog med foreldregruppa og det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Vi har en felles interesse i å skape et så trygt og godt skolemiljø som overhode mulig for våre elever. Trygghet er den beste rammen for god læring.

Vi takker alle for godt samarbeid i 2021! Da gjenstår det å ønske våre elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år med denne vakre jødiske nyttårssalmen!

På vegne av skolestyret og kollegiet ved Steinerskolen på Rotvoll,

Frode

Vi er i ferd med å runde av året 2021, med mange tanker om hva det nye året vil bringe for oss ved Steinerskolen på Rotvoll. En ting er sikkert, det blir et spennende og innholdsrikt år!

Foto: iStock

Skolestyret ved Steinerskolen på Rotvoll har satt i gang flere prosesser som skal landes i 2022. Vi jobber med en strategiplan som skal være ferdigstilt til styremøte i mars. Elevtallet vokser stadig. Vi jobber derfor med å finne en løsninger på de utfordringene vi har med hensyn til romkapasitet, både med klasserom og spesialrom. Vi skal også skaffe til veie et skoleadministrativt system for saksbehandling, samarbeid og kunnskapsdeling, et system som er mer skreddersydd for de behovene vi har for vår skole.

Foto: iStock

Kommende semester skal vi jobbe med å legge et så godt grunnlag for ny satsing på helse-pedagogisk avdeling. Vi har fått en del henvendelser fra foreldre i Trondheim og omegn i løpet av det siste halvåret, som gjør oss sikre på at det finnes et behov for en “skole i skolen”, der vi kan legge til rette for elever som har vansker med å gjennomføre det ordinære skoleløpet. Her blir det viktig at vi får bygget et godt lag rundt den enkelte eleven og små grupper med gode pedagoger, helse- og spesialpedagoger, helsepersonell og assistenter. Målet er å få til et helhetlig og tverrfaglig tilbud til barn og unge med permanente eller midlertidige funksjonshemninger. Tilbudet vil gjelde for elever på ungdomstrinnet i første omgang, men målet er etter hvert å ha et helsepedagogisk tilbud både på barnetrinn og ungdomstrinn. Man finner mer informasjon om helsepedagogisk avdeling på denne lenka:

Inntaksreglement og søknad om elevplass | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Foto: iStock

Vi står fortsatt overfor en ukjent faktor ved semesterstart i 2022, og det handler om hvordan pandemien vil slå for ut for vår skole i tida som kommer. Vi starter skolen 3. januar på gult nivå i henhold til helse- og utdanningsmyndighetenes trafikklysmodell. Vi går tilbake til oppdeling av skolen i kohorter, både for aktivitet inne og ute. Skolen har en beredskapsplan som er basert på denne modellen, og denne ligger på skolen nettside. Man finner mer og oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttets nettsider. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for at våre elever får en så trygg og god skoledag, til tross for at vi fortsatt må leve med tiltak.

Foto: iStock

Til tross for at vi fikk gjennomført mange ting det siste semesteret og at vi har mange prosesser på gang i 2022, så tror vi de fleste fortsatt vil kjenne igjen det som er kjernen i vår virksomhet, nemlig steinerpedagogikken. Førsteklassingene får sin læring gjennom lek, praktiske aktiviteter på tur og med fjøsstell på timeplanen. Elevene får sin faglige progresjon gjennom muntlig overføring av de store fortellingene og fagstoff, gjennom hovedfagsperiodene, samt skriving og illustrering av sine egne bøker, og sist men ikke minst via kunst- og handverkfagene. Alle disse tingene er viktige bestanddeler i vår pedagogiske virksomhet og som går hånd i hånd i utvikling av elevens sosiale ferdigheter i det store fellesskapet i skolen.

Det gode samarbeidet med FAU, Foreldreforeningen og foreldre generelt skal fortsatt stå sentralt i 2022. Det er svært viktig for oss som skole at vi har tett dialog med foreldregruppa og det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Vi har en felles interesse i å skape et så trygt og godt skolemiljø som overhode mulig for våre elever. Trygghet er den beste rammen for god læring.

Vi takker alle for godt samarbeid i 2021! Da gjenstår det å ønske våre elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år med denne vakre jødiske nyttårssalmen!

På vegne av skolestyret og kollegiet ved Steinerskolen på Rotvoll,

Frode