17. maikomiteen i Trondheim kommune åpnet 30. mars for at småtrinnet kunne feire 17. mai, og dette ga oss muligheten til endelig å markere årets grunnlovsdag og barnas dag. Til det sistnevnte, dette ble barnas dag i ordets rette forstand ved Steinerskolen på Rotvoll.

FAU og klassekontaktene hadde tatt ansvar for feiringa i år og det var godt oppmøte. Vi samlet oss rundt flagget, rektor holdt tale og vi sang Ja, vi elsker, før vi gikk i 17. maitog via Rotvoll gård, Sjøvegen, Ladestien, Rotnissen steinerbarnehage og tilbake til skolen.

Klassekontaktene sørget for is, pølser, brus og spill for hvert klassetrinn på hver sin stasjon for å kunne overholde smittevernreglene på en best mulig måte. Dette ble en svært vellykket dag med godt vær som skapte ei vakker ramme rundt feiringa av nasjonaldagen 2021 på Rotvoll.

Rektor vil gjerne bruke anledningen til å takke FAU og Foreldreforeningen for innsatsen, slik at vi fikk gjennomført en verdig og flott feiring av 17. mai 2021 ved Steinerskolen på Rotvoll.

17. maikomiteen i Trondheim kommune åpnet 30. mars for at småtrinnet kunne feire 17. mai, og dette ga oss muligheten til endelig å markere årets grunnlovsdag og barnas dag. Til det sistnevnte, dette ble barnas dag i ordets rette forstand ved Steinerskolen på Rotvoll.

FAU og klassekontaktene hadde tatt ansvar for feiringa i år og det var godt oppmøte. Vi samlet oss rundt flagget, rektor holdt tale og vi sang Ja, vi elsker, før vi gikk i 17. maitog via Rotvoll gård, Sjøvegen, Ladestien, Rotnissen steinerbarnehage og tilbake til skolen.

Klassekontaktene sørget for is, pølser, brus og spill for hvert klassetrinn på hver sin stasjon for å kunne overholde smittevernreglene på en best mulig måte. Dette ble en svært vellykket dag med godt vær som skapte ei vakker ramme rundt feiringa av nasjonaldagen 2021 på Rotvoll.

Rektor vil gjerne bruke anledningen til å takke FAU og Foreldreforeningen for innsatsen, slik at vi fikk gjennomført en verdig og flott feiring av 17. mai 2021 ved Steinerskolen på Rotvoll.