Desember måned er endelig her og med den følger adventen, for mange ei vakker og spennende ventetid. Steinerskolen på Rotvoll har fått sin første snø og de minste ungene aker i akebakken før de går inn til undervisning om morgenen. Åse sørger for bål før alle kommer til skolen, noe som lyser opp og varmer oss nå på de kaldeste og mørkeste dagene. Glade unger, ansatte som passer bålet, lys og varme gjør godt nå på de mørkeste dagene i adventen.

4. klasse har laget pepperkaker. Foto: Kari Kirkholt.

Lærerne er i full gang med å forberede juleaktiviteter i klasserommene, noe vi ser av bildet over der elevene, med Kari i spissen, har bakt pepperkaker til pynt i vinduet. Her er det mange muligheter for læring gjennom praktiske aktiviteter, fortellinger og sanger, med alt det som hører tradisjonene til. Ei rik tid for refleksjon, undring og læring.

Vi er inne i ei spennende tid. Styret, ansatte og foreldre er med i utarbeidelse av en strategiplan for Steinerskolen på Rotvoll. Vi har delt strategiplanarbeidet opp i fire forskjellige temaer, der vi gir oss selv mulighet til å se 5, 10 og 15 år framover i tid. Hvert tema har sin gruppe som jobber med å finne løsninger noen av de utfordringene vi har i dag, men der vi også kikker inn i krystallkula for se hva som kan ligge i framtidas behov. Gruppene jobber med spørsmål som handler om bygg og eiendom, samarbeidet med Camphill Rotvoll, fagutvikling og kompetanseheving, og sist men ikke minst steinerpedagogisk utdanning i Trondheim. En del tanker har begynt å forme seg på de ulike temaene. Vi forventer å ha selve strategiplanen klar til styremøtet i mars 2022.

Foto: Kari Kirkholt.

Styret går også inn for å gå til anskaffelse av en digital samarbeidsplattform. Målet er å skaffe en digital arena for kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling. Det er spesielt viktig for oss som skole at vi anskaffer en plattform som kan forenkle kommunikasjon og dialog mellom skole og hjem. Vi ser at vi har behov for en digital plattform som er pålitelig og effektiv i alt fra raske meldinger ut til foreldrene, til registrering og innsyn i elevfravær og vurderinger, behandling av søknader og saksbehandling osv. Vi er i forhandlinger med en leverandør. Her blir det viktig med gode prosesser omkring anskaffelse og at vi får innspill fra ansatte, elever og foreldre om hvilken funksjonalitet som er ønskelig i en slik digital løsning.

Vi er inne i budsjettarbeidet for 2022. Forrige regjering har lagt til grunn et lavere elevtilskudd enn det som var forventet. Dette betyr et inntektstap for Steinerskolen på Rotvoll på ca. kr 430 000,-. Dette er noe vi må budsjettere med, om ikke nåværende regjering gjør endringer med hensyn til elevtilskuddet. Her får vi vente å se hva som kommer ut av budsjettforhandlingene.

Vi er fortsatt inne i en pandemi og mange foreldre er bekymret. Vi har ikke hatt smitteutbrudd i samme grad som andre skoler, men det skjer av og til. Vi følger smittesporingsteamet i Trondheim kommune sine råd ved smitte. Det viktigste rådet fra kommunen er at den som har symptomer på feber, luftveisplager og forkjølelse tester seg. Dette gjelder også nærkontaktene til den som er smittet. Her har vi en klar retningslinje fra Trondheim kommune og vi blir tildelt testkit som distribueres ut med elevene. Foreldre i den klassen det gjelder blir varslet når vi har mistanke om smitte og testkit sendes ut. Vi har som skole ikke anledning til å si noe om hvem som er smittet. De viktigste rådene fra myndighetene er fortsatt å vaske hendene, god hygiene, redusere antall nærkontakter og holde avstand så godt man kan. Det er likevel viktig at elever får leke, være sammen og at de får den omsorgen de har behov for på skolen.

Dere finner oppdatert informasjon om lokale påbud og anbefalinger på Trondheim kommune sine nettsider:

Lokale påbud og anbefalinger – Trondheim kommune

4. klasse har laget snøkrystaller. Foto: Kari Kirkholt.

Vi er opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og godt læringsmiljø på skolen. Her er det viktig at vi får tilbakemelding fra foreldre om det er grunner til bekymring om en elev ikke har det bra på skolen. Dette er i tillegg for de andre elevene i klassen. Nyere forskning viser at de som står rundt elever som mobber og blir utsatt for mobbing observerer og påvirkes av det som skjer. Derfor er det viktig at vi får god dialog mellom skole og hjem i slike saker. Vi følger en standard prosedyre når vi får en bekymringsmelding fra foreldre eller ansatte. Denne prosedyren tar utgangspunkt i det som kalles skolens aktivitetsplikt. Man kan lese mer om skolens plikter i slike saker hos Utdanningsdirektoratet, men dette er også godt beskrevet i skolens handlingsplan. Jeg anbefaler alle foreldre å se gjennom skolens handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Den finner man her:

Krisehåndtering og tiltak mot mobbing | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Jeg må si at jeg har gledet meg til desember og adventstida ved Steinerskolen på Rotvoll. Dette blir min første jul sammen med de ansatte og elevene her. Jeg er overbevist om at vi har mye godt i vente!

Vi nærmer oss vintersolverv eller det vi populært kaller solsnu, noe som betyr av i løpet av desember på ett tidspunkt, nærmere bestemt 21. desember kl. 17, går mot lysere tider.

Med teksten “De mørkeste dage” ønsker jeg dere alle en riktig fin desember og advent!

De mørkeste dage

Så nådde vi bunnen, igjen går det oppad,
igjen går det fremad mot lys og mot sol.
I tåkegrå dager og regntunge netter
skred mørket imot sin ytterste pol.

Og har vi enn knugende trengsler tilbake,
isnen fra stormenes rungende røst,
Frysende dager da alt er et øde,
så føler vi dog som en lidende trøst:

At dagene lenges, at rommet får farge,
at alt som nu sover i skogenes skjød
kun venter på timen da fritt det skal spire
og blusse med livets og skjønnhetens glød.

Vi føler at alt som nu knuger og gnager
vårt hjerte og gjør det forherdet og trist
skal svinne når solkulens flammende lyshav
får bukt med en vinters dødskolde brist.

NB: Forfatteren bak teksten “De mørkeste dage” er ukjent, men Nordnorsk Visegruppe gjorde den kjent på slutten av 70-tallet og var en stadig gjenganger på NRKs Ønskekonserten.

Desember måned er endelig her og med den følger adventen, for mange ei vakker og spennende ventetid. Steinerskolen på Rotvoll har fått sin første snø og de minste ungene aker i akebakken før de går inn til undervisning om morgenen. Åse sørger for bål før alle kommer til skolen, noe som lyser opp og varmer oss nå på de kaldeste og mørkeste dagene. Glade unger, ansatte som passer bålet, lys og varme gjør godt nå på de mørkeste dagene i adventen.

4. klasse har laget pepperkaker. Foto: Kari Kirkholt.

Lærerne er i full gang med å forberede juleaktiviteter i klasserommene, noe vi ser av bildet over der elevene, med Kari i spissen, har bakt pepperkaker til pynt i vinduet. Her er det mange muligheter for læring gjennom praktiske aktiviteter, fortellinger og sanger, med alt det som hører tradisjonene til. Ei rik tid for refleksjon, undring og læring.

Vi er inne i ei spennende tid. Styret, ansatte og foreldre er med i utarbeidelse av en strategiplan for Steinerskolen på Rotvoll. Vi har delt strategiplanarbeidet opp i fire forskjellige temaer, der vi gir oss selv mulighet til å se 5, 10 og 15 år framover i tid. Hvert tema har sin gruppe som jobber med å finne løsninger noen av de utfordringene vi har i dag, men der vi også kikker inn i krystallkula for se hva som kan ligge i framtidas behov. Gruppene jobber med spørsmål som handler om bygg og eiendom, samarbeidet med Camphill Rotvoll, fagutvikling og kompetanseheving, og sist men ikke minst steinerpedagogisk utdanning i Trondheim. En del tanker har begynt å forme seg på de ulike temaene. Vi forventer å ha selve strategiplanen klar til styremøtet i mars 2022.

Foto: Kari Kirkholt.

Styret går også inn for å gå til anskaffelse av en digital samarbeidsplattform. Målet er å skaffe en digital arena for kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling. Det er spesielt viktig for oss som skole at vi anskaffer en plattform som kan forenkle kommunikasjon og dialog mellom skole og hjem. Vi ser at vi har behov for en digital plattform som er pålitelig og effektiv i alt fra raske meldinger ut til foreldrene, til registrering og innsyn i elevfravær og vurderinger, behandling av søknader og saksbehandling osv. Vi er i forhandlinger med en leverandør. Her blir det viktig med gode prosesser omkring anskaffelse og at vi får innspill fra ansatte, elever og foreldre om hvilken funksjonalitet som er ønskelig i en slik digital løsning.

Vi er inne i budsjettarbeidet for 2022. Forrige regjering har lagt til grunn et lavere elevtilskudd enn det som var forventet. Dette betyr et inntektstap for Steinerskolen på Rotvoll på ca. kr 430 000,-. Dette er noe vi må budsjettere med, om ikke nåværende regjering gjør endringer med hensyn til elevtilskuddet. Her får vi vente å se hva som kommer ut av budsjettforhandlingene.

Vi er fortsatt inne i en pandemi og mange foreldre er bekymret. Vi har ikke hatt smitteutbrudd i samme grad som andre skoler, men det skjer av og til. Vi følger smittesporingsteamet i Trondheim kommune sine råd ved smitte. Det viktigste rådet fra kommunen er at den som har symptomer på feber, luftveisplager og forkjølelse tester seg. Dette gjelder også nærkontaktene til den som er smittet. Her har vi en klar retningslinje fra Trondheim kommune og vi blir tildelt testkit som distribueres ut med elevene. Foreldre i den klassen det gjelder blir varslet når vi har mistanke om smitte og testkit sendes ut. Vi har som skole ikke anledning til å si noe om hvem som er smittet. De viktigste rådene fra myndighetene er fortsatt å vaske hendene, god hygiene, redusere antall nærkontakter og holde avstand så godt man kan. Det er likevel viktig at elever får leke, være sammen og at de får den omsorgen de har behov for på skolen.

Dere finner oppdatert informasjon om lokale påbud og anbefalinger på Trondheim kommune sine nettsider:

Lokale påbud og anbefalinger – Trondheim kommune

4. klasse har laget snøkrystaller. Foto: Kari Kirkholt.

Vi er opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og godt læringsmiljø på skolen. Her er det viktig at vi får tilbakemelding fra foreldre om det er grunner til bekymring om en elev ikke har det bra på skolen. Dette er i tillegg for de andre elevene i klassen. Nyere forskning viser at de som står rundt elever som mobber og blir utsatt for mobbing observerer og påvirkes av det som skjer. Derfor er det viktig at vi får god dialog mellom skole og hjem i slike saker. Vi følger en standard prosedyre når vi får en bekymringsmelding fra foreldre eller ansatte. Denne prosedyren tar utgangspunkt i det som kalles skolens aktivitetsplikt. Man kan lese mer om skolens plikter i slike saker hos Utdanningsdirektoratet, men dette er også godt beskrevet i skolens handlingsplan. Jeg anbefaler alle foreldre å se gjennom skolens handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Den finner man her:

Krisehåndtering og tiltak mot mobbing | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Jeg må si at jeg har gledet meg til desember og adventstida ved Steinerskolen på Rotvoll. Dette blir min første jul sammen med de ansatte og elevene her. Jeg er overbevist om at vi har mye godt i vente!

Vi nærmer oss vintersolverv eller det vi populært kaller solsnu, noe som betyr av i løpet av desember på ett tidspunkt, nærmere bestemt 21. desember kl. 17, går mot lysere tider.

Med teksten “De mørkeste dage” ønsker jeg dere alle en riktig fin desember og advent!

De mørkeste dage

Så nådde vi bunnen, igjen går det oppad,
igjen går det fremad mot lys og mot sol.
I tåkegrå dager og regntunge netter
skred mørket imot sin ytterste pol.

Og har vi enn knugende trengsler tilbake,
isnen fra stormenes rungende røst,
Frysende dager da alt er et øde,
så føler vi dog som en lidende trøst:

At dagene lenges, at rommet får farge,
at alt som nu sover i skogenes skjød
kun venter på timen da fritt det skal spire
og blusse med livets og skjønnhetens glød.

Vi føler at alt som nu knuger og gnager
vårt hjerte og gjør det forherdet og trist
skal svinne når solkulens flammende lyshav
får bukt med en vinters dødskolde brist.

NB: Forfatteren bak teksten “De mørkeste dage” er ukjent, men Nordnorsk Visegruppe gjorde den kjent på slutten av 70-tallet og var en stadig gjenganger på NRKs Ønskekonserten.