April. Smak på ordet. Det gir i hvert fall meg assosiasjoner til noe friskt og godt. Sola kikker gjerne fram mellom sluddbygene og snøklokker, scilla og primula må av og til tåle en liten haglskur. En frisk og fin måned ligger framfor oss. Ei deilig tid på Rotvoll!

Snøklokkene har begynt å kikke fram mellom buskene rundt skolen.

Det foregår en del arbeid i skolens uteområde for tida. Vi har noe etterslep etter forrige runde med oppgradering av skolegården. Vi er også i ferd med å lukke noen avvik etter at vi hadde tilsyn på lekeplassen. Firmaet DinVaktmester gjennomfører lukking av avvikene. Området er gjerdet inn slik at elevene ikke kommer i forbindelse med maskiner og utstyr. Vi ser fram til at klatrehagen og lekeplassen igjen blir i trygg og god stand for våre elever.

Skolen har kjøpt inn en del leker og utstyr til elevene på 7. til 10. trinn. Utstyret er distribuert ut til klassene i store oppbevaringsbokser, slik at disse kan tas ut og inn av friminuttene på en enkel og grei måte. Klassene har selv ansvar for å ta vare på innholdet boksene. Skolen er også med i Trivselslederprogrammet og sånn sett skulle det være mange muligheter for elevene våre å holde seg i aktivitet ute i friminuttene. Elevrådet har i tillegg kommet med ønsker om en basketkurv inne i skolegården og noen forbedringer av leskuret. Jeg følger opp dette sammen med vaktmester Jan Tommy.

Vi har lyst ut ledige stillinger for skoleåret 2022/2023. Vi har fått bekreftet at vi får tilbake tre lærere til høsten som har vært ute i permisjon inneværende skoleår, men vi har likevel en god del ledige stillinger, både pedagog- og assistentstillinger. Vi har et sterkt ønske om å styrke oss opp på begynneropplæringa i lesing og skriving, musikk, kroppsøving, spansk, spesialpedagogikk og kunst og handverk kommende skoleår. De ledige stillingene finner man her:

Ledige stillinger | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Skolen vokser stadig. Vi har ukentlige innmeldinger, men på enkelte klassetrinn er det nå fullt. Dette betyr at vi stadig må avvise elever som ønsker plass hos oss. En del av utfordringene våre er at klasserommene begynner å bli for små. Vi hadde planer om å sette opp et modulbygg ved skolen som en midlertidig løsning, men dette viste seg å bli nesten like kostbart som å bygge nytt. Styret la derfor denne planen til side i februarmøtet. Vi tar derfor to skritt tilbake og begynner arbeidet med å jobbe med planer om ombygging og utbygging av eksisterende bygg. Her blir både kollegiet og foreldre involvert i prosessen.

Styret gikk i ekstraordinært styremøte 30. mars å gå  inn for anskaffelse av OfficeControl, et skoleadministrativt system som vil bli til stor hjelp for i kommunikasjonen mellom skole og hjem, intern kommunikasjon og mellom lærerne og elevene. Jeg signerer avtale om anskaffelse med firmaet DigiFlow i dag. Vi har store forventninger til at denne anskaffelsen vil være til nytte med hensyn til kommunikasjon, kunnskapsdeling og saksbehandling. Selve styringsflaten vil se ut som på bildet under. Dette er et relativt stort løft for oss som skole og vi vil trenge noe tid på innføringa av selve systemet, men vi ser veldig fram til å komme i gang.

Dette er et eksempel på hvordan dashbordet eller styringsflata i det nye skoleadministrative systemet kan se ut.

Jeg inviterer foreldrene ved Steinerskolen på Rotvoll i til et informasjonsmøte 5. april kl. 18-19 angående styreleders avgang. Det ligger ingen dramatikk i at styreleder Per Frost har trukket seg etter som vara Vebjørg Tingstad tiltrådte i hans sted i ekstraordinært styremøte 30. mars. Det betyr at Janne Fjelnseth, vara for Vebjørg tiltrer som fast styremedlem, begge ut skoleåret 2021/2022. Jeg vil gjerne invitere foreldre ved skolen til et møte i eurytmisalen på skolen med litt informasjon om saken og litt om veien videre. Ny styreleder kommer til å være til stede.

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet. Månedens dikt ga seg nesten selv. Jeg har valgt Bjørnstjerne Bjørnsons vakre dikt “Jeg velger meg april”.

Jeg ønsker alle sammen en riktig fin april måned!

Vennlig hilsen, Frode!

Jeg velger meg april

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
-dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
-i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

April. Smak på ordet. Det gir i hvert fall meg assosiasjoner til noe friskt og godt. Sola kikker gjerne fram mellom sluddbygene og snøklokker, scilla og primula må av og til tåle en liten haglskur. En frisk og fin måned ligger framfor oss. Ei deilig tid på Rotvoll!

Snøklokkene har begynt å kikke fram mellom buskene rundt skolen.

Det foregår en del arbeid i skolens uteområde for tida. Vi har noe etterslep etter forrige runde med oppgradering av skolegården. Vi er også i ferd med å lukke noen avvik etter at vi hadde tilsyn på lekeplassen. Firmaet DinVaktmester gjennomfører lukking av avvikene. Området er gjerdet inn slik at elevene ikke kommer i forbindelse med maskiner og utstyr. Vi ser fram til at klatrehagen og lekeplassen igjen blir i trygg og god stand for våre elever.

Skolen har kjøpt inn en del leker og utstyr til elevene på 7. til 10. trinn. Utstyret er distribuert ut til klassene i store oppbevaringsbokser, slik at disse kan tas ut og inn av friminuttene på en enkel og grei måte. Klassene har selv ansvar for å ta vare på innholdet boksene. Skolen er også med i Trivselslederprogrammet og sånn sett skulle det være mange muligheter for elevene våre å holde seg i aktivitet ute i friminuttene. Elevrådet har i tillegg kommet med ønsker om en basketkurv inne i skolegården og noen forbedringer av leskuret. Jeg følger opp dette sammen med vaktmester Jan Tommy.

Vi har lyst ut ledige stillinger for skoleåret 2022/2023. Vi har fått bekreftet at vi får tilbake tre lærere til høsten som har vært ute i permisjon inneværende skoleår, men vi har likevel en god del ledige stillinger, både pedagog- og assistentstillinger. Vi har et sterkt ønske om å styrke oss opp på begynneropplæringa i lesing og skriving, musikk, kroppsøving, spansk, spesialpedagogikk og kunst og handverk kommende skoleår. De ledige stillingene finner man her:

Ledige stillinger | Steinerskolen på Rotvoll (sspr.no)

Skolen vokser stadig. Vi har ukentlige innmeldinger, men på enkelte klassetrinn er det nå fullt. Dette betyr at vi stadig må avvise elever som ønsker plass hos oss. En del av utfordringene våre er at klasserommene begynner å bli for små. Vi hadde planer om å sette opp et modulbygg ved skolen som en midlertidig løsning, men dette viste seg å bli nesten like kostbart som å bygge nytt. Styret la derfor denne planen til side i februarmøtet. Vi tar derfor to skritt tilbake og begynner arbeidet med å jobbe med planer om ombygging og utbygging av eksisterende bygg. Her blir både kollegiet og foreldre involvert i prosessen.

Styret gikk i ekstraordinært styremøte 30. mars å gå  inn for anskaffelse av OfficeControl, et skoleadministrativt system som vil bli til stor hjelp for i kommunikasjonen mellom skole og hjem, intern kommunikasjon og mellom lærerne og elevene. Jeg signerer avtale om anskaffelse med firmaet DigiFlow i dag. Vi har store forventninger til at denne anskaffelsen vil være til nytte med hensyn til kommunikasjon, kunnskapsdeling og saksbehandling. Selve styringsflaten vil se ut som på bildet under. Dette er et relativt stort løft for oss som skole og vi vil trenge noe tid på innføringa av selve systemet, men vi ser veldig fram til å komme i gang.

Dette er et eksempel på hvordan dashbordet eller styringsflata i det nye skoleadministrative systemet kan se ut.

Jeg inviterer foreldrene ved Steinerskolen på Rotvoll i til et informasjonsmøte 5. april kl. 18-19 angående styreleders avgang. Det ligger ingen dramatikk i at styreleder Per Frost har trukket seg etter som vara Vebjørg Tingstad tiltrådte i hans sted i ekstraordinært styremøte 30. mars. Det betyr at Janne Fjelnseth, vara for Vebjørg tiltrer som fast styremedlem, begge ut skoleåret 2021/2022. Jeg vil gjerne invitere foreldre ved skolen til et møte i eurytmisalen på skolen med litt informasjon om saken og litt om veien videre. Ny styreleder kommer til å være til stede.

Det er på tide å avslutte dette månedsbrevet. Månedens dikt ga seg nesten selv. Jeg har valgt Bjørnstjerne Bjørnsons vakre dikt “Jeg velger meg april”.

Jeg ønsker alle sammen en riktig fin april måned!

Vennlig hilsen, Frode!

Jeg velger meg april

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
-dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
-i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson