Elevene i 1. klasse fikk et fint møte med smeden Jan Tommy ved Steinerskolen på Rotvoll i dag. Alle elever fra 1. til 10. klasse ved skolen har et arbeid de skal lære seg i smia, og elevene i 1. klasse skal lære seg å lage en krok.

Elevene ble fascinert av arbeidet i smia med varmen i essa og jernet som kan formes, og ikke minst smedens kyndige forevisning om hvordan man former metallet over ambolten med hammeren.

Eg er mjuk. Stålet er hardt. Det er eg som formar stålet.

Arvid Hanssen – Slipesteinstankar, 1983

Elevene i 1. klasse fikk et fint møte med smeden Jan Tommy ved Steinerskolen på Rotvoll i dag. Alle elever fra 1. til 10. klasse ved skolen har et arbeid de skal lære seg i smia, og elevene i 1. klasse skal lære seg å lage en krok.

Elevene ble fascinert av arbeidet i smia med varmen i essa og jernet som kan formes, og ikke minst smedens kyndige forevisning om hvordan man former metallet over ambolten med hammeren.

Eg er mjuk. Stålet er hardt. Det er eg som formar stålet.

Arvid Hanssen – Slipesteinstankar, 1983